Menu
  ผังองค์กร
     แผนภูมิองค์กร 
  OG สบช.
  การควบคุมภายใน
  R2R
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  
  รอบรั้ว สบช.
  ทำเนียบนักประชาสัมพันธ์
  สถานีสุขภาพ 
  รายชื่อผู้อำนวยการวิทยาลัย
  ถาม-ตอบ งานสารบรรณ 
  นักประชาสัมพันธ์
  แบบฟอร์มต่างๆ
  การทำประชาพิจารณ์ พ.ร.บ. สบช.และแบบสอบถาม
  หลักการพิมพ์หนังสือราชการไทย 
  Template หนังสือราชการไทย  
  การใช้งานระบบสารบรรณ
  รูปแบบนามบัตร
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM

สารสัมพันธ์
  สารสัมพันธ์ ปี 58
วิสัยทัศน์ : พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพด้านสุขภาพให้ประเทศ สร้างชุมชนให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน
รอบรั้ว สบช. เดือน กุมภาพันธ์ 58

- สาธารณสุขตรัง ขยายการจัดตั้งชมรม To Be Number One ในสถานพินิจฯสำนักงานคุมประพฤติและย่านการค้า   28/2/58
- วสส.ต้อนรับคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายฯ 25/2/58
- อบต.ดอนแก้ว จัดงานวันทักทอสายใย ร้อยดวงใจคนพิการสานสัมพันธ์ผู้สูงวัย ตำบลดอนแก้ว ครั้งที่ 8 23/2/58
- ภาพข่าวสังคม   22/2/58
- จังหวัดชัยนาท ประกาศผลรางวัลที่ 1 สลากกาชาดการกุศลปี 2558 21/2/58
- ผลักดัน"สถาบันพระบรมราชชนก"เป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางเสนอ ครม. 17/2/58
- เร่งดันสถาบันพระบรมราชชนก เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับ สธ.  17/2/58
- เพิ่มสถานศึกษาเฉพาะทางภายใต้กระทรวงสาธารณสุข 17/2/58
- สธ.เสนอ ครม.ดัน"สถาบันพระบรมราชชนก"เป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง  17/2/58
- วสส.ตรัง ผุดโครงการการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่  13/2/58
- องคมนตรีมอบรางวัลเยาวชนอาสาสืบสานพระราชดำริ  11/2/58
- สาธารณสุขตรัง อบรมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติฯ  10/2/58
- มีคุณอยู่ไหม! อาชีพสุดฮอตแห่งปี 58 ทั้งใช้ปริญญาและไม่ต้องมีวุฒิ  10/2/58
- คณะผู้บริหารหลักสูตร นบส.ฝึกปฏิบัติงานภาคสนามในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี  9/2/58
- บันทึกข้อตกลง  9/2/58
- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอพักนักศึกษาจำนวน 2 หลัง   9/2/58
- รมว.สธ.เตรียมผลักดันผลิตพยาบาลเพือชุมชนเพิ่ม  8/2/58
- เตรียมดันผลิต "หมอ-พยาบาลแนวใหม่" ปลูกฝังอยู่และพัฒนาบ้านเกิด  7/2/58
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เตรียมผลักดันผลิตพยาบาลป้อนชุมชน  7/2/58 
- รมว.สธ.เยี่ยม 5 รพ.ขอนแก่นชี้ขาดแพทย์ชนบท  7/2/58
- กระทรวงสาธารณสุขมอบแนวทางปฏิรูประบบการบริหารสุขภาพให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  6/2/58
- หน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดลำปาง จัดงานมหกรรมสุขภาพต้านภัยโรคมะเร็ง เนื่องในสัปดาห์วันมะเร็งโลก  6/2/58
- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ รับสมัครบุคคลศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์  6/2/58
- อึ้ง! พยาบาลไทยเกือบ 50% เครียดสูงพึ่งยานอนหลับ  5/2/58

สงวนลิขสิทธิ์โดย © กลุ่มงานบริหารทั่วไปและประชาสัมพันธ์ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2014-12-12 (801 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]ขอบคุณสำหรับเครดิตเว็บสุรินทร์