Menu
  ผังองค์กร
     แผนภูมิองค์กร 
  OG สบช.
  การควบคุมภายใน
  R2R
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  
  รอบรั้ว สบช.
  ทำเนียบนักประชาสัมพันธ์
  สถานีสุขภาพ 
  รายชื่อผู้อำนวยการวิทยาลัย
  ถาม-ตอบ งานสารบรรณ 
  นักประชาสัมพันธ์
  แบบฟอร์มต่างๆ
  การทำประชาพิจารณ์ พ.ร.บ. สบช.และแบบสอบถาม
  หลักการพิมพ์หนังสือราชการไทย 
  Template หนังสือราชการไทย  
  การใช้งานระบบสารบรรณ
  รูปแบบนามบัตร
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM

สารสัมพันธ์
  สารสัมพันธ์ ปี 58
วิสัยทัศน์ : พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพด้านสุขภาพให้ประเทศ สร้างชุมชนให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน
รวมข่าวประชาสัมพันธ์

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  วันที่ 20/03/56
วัฒนธรรมองค์กร  วันที่ 19/03/56
ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.วิทยาลัย ที่ได้รับการแต่งตั้งโยกย้าย วันที่ 12/03/56
รับสมัครบุคคลากรเพื่อคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเข้ารับการประเมินลงตำแหน่งว่าง วันที่ 26/02/56
 เข้าเฝ้าฯถวายเงินสบทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก  วันที่ 20/02/55
แบบสำรวจบุคลากรอัตราจ้าง วันที่ 16/11/55
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน  วันที่ 13/11/55
รายนามคณะกรรมการเครือข่ายวิทยาลัยภาค 5 เครือข่าย  วันที่ 18/10/55
  เชิญร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 9    วันที่ 3/09/55
  ถวายอาศิรวาท ๑๒ สิงหามหาราชินี  วันที่ 12/07/55
  ประกาศนียบัตร ในฐานะหน่วยงานดำเนินการเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 12/07/55
  พระโอวาท พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ วันที่ 29/06/55 เช้า วันที่2/07/55
  พระโอวาท พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ วันที่ 28/06/55 บ่าย วันที่2/07/55
  พระโอวาท พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ วันที่ 28/06/55 เช้า วันที่2/07/55
  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเดินทางเข้าร่วมซ้อมรับพิธ๊พระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร วันที่22/06/55
  สบช.จัดประชุมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน ด้านบริหารจัดการงาน การเงิน บัญชี พัสดุ และ
งานบุคคล วันที่22/06/55
  ขั้นตอนการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่ วันที่ 18/06/55
  ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา วันที่ 13/06/55
  ขอเชิญบุคคลากรสาธารณสุขและผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายธรรมะร่วมสมัย วันที่ 7/06/55
  สารสัมพันธ์ สถาบันพระบรมราชชนก ประจำเดือน มีนคม-เมษายน 2555 ออกแล้ว วันที่ 6/06/55
  ขอให้ทุกวิทยาลัยจัดทำรายงานการควบคุมภายในปี 2555 ส่ง สบช.ภายใน31ส.ค.55 วันที่ 6/06/55
  พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี ๒๕๕๕ วันที่ ๒๘-๒๙ มิถุนายน มาใหม่ วันที่ 30/05/55
  โครงการจัดงานนิทรรศการเชิญชวนทันตแพทย์ มาใหม่ วันที่ 11/04/55
ขอเชิญชาว สบช.ร่วมพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์  วันที่ 10/04/55
แต่งตั้งผู้อำนวยการกลุ่มของสถาบันพระบรมราชชนก   วันที่ 19/03/55
สารสัมพันธ์ สถาบันพระบรมราชชนก ฉบับเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 55   วันที่ 13/03/55
ขอแสดงความยินดีผู้อำนวยการวิทยาลัยที่ได้รับการแต่งตั้ง    วันที่ 24/02/55  
สารสัมพันธ์สถาบันพระบรมราชชนก เดือน พย.54-ธค.54    วันที่ 24/02/55 

สงวนลิขสิทธิ์โดย © กลุ่มงานบริหารทั่วไปและประชาสัมพันธ์ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2012-04-10 (1804 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]ขอบคุณสำหรับเครดิตเว็บสุรินทร์