Menu
  ผังองค์กร
     แผนภูมิองค์กร 
  OG สบช.
  การควบคุมภายใน
  R2R
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  
  รอบรั้ว สบช.
  ทำเนียบนักประชาสัมพันธ์
  สถานีสุขภาพ 
  รายชื่อผู้อำนวยการวิทยาลัย
  ถาม-ตอบ งานสารบรรณ 
  นักประชาสัมพันธ์
  แบบฟอร์มต่างๆ
  การทำประชาพิจารณ์ พ.ร.บ. สบช.และแบบสอบถาม
  หลักการพิมพ์หนังสือราชการไทย 
  Template หนังสือราชการไทย  
  การใช้งานระบบสารบรรณ
  รูปแบบนามบัตร
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM

สารสัมพันธ์
  สารสัมพันธ์ ปี 58
วิสัยทัศน์ : พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพด้านสุขภาพให้ประเทศ สร้างชุมชนให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน
รวมข่าวรอบรั้ว สบช.ปี56

ประชุมวิชาการระดับชาติ  24/12/56
ม็อบลูกจ้างชั่วคราวบุก สธ.ขอบรรจุ 1/2/56
ข่าวในพระราชสำนัก วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2556  11/3/56
 มอบทุนบุตรหลานเกษตรกรเรียนด้านสาธารณสุข  7/3/56
ธกส.มอบทุนบุตรหลานเกษตรกร 5/3/56
สธ.เร่งทำหลักเกณฑ์บรรจุ"พนักงานกระทรวงสาธารณสุข" 21/4/56
คณะบุคคลและประชาชนร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ด้วยความจงรักกักดี  8/4/56
ครม.อนุมัติงบ 7,348 ล้าน ผลิตพยาบาลเพิ่ม 14/5/56
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดอาคารมหามงกุฎฯ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี  3/5/56
เชียงใหม่ ราม ต้อนรับนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  1/5/56
พระองค์เจ้าโสมสวลีทรงประทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร เป็นวันที่ 2  21/6/56
พระองค์เจ้าโสมสวลีทรงประทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร 20/6/56
สงขลาจัดอบรม ผบก.เพิ่มศักยภาพในการดูแลสุขภาพของประชาชน  17/6/56
ประกาศใช้ 'พว' นำหน้าชื่อพยาบาล  31/7/56
รมว.มอบเกียรติบัตรแก่พยาบาลผู้ประกอบคุณงามความดี 28/8/56
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ทรงเปิดการประชุมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม28/8/56
มอบเกียรติบัตรพยาบาลสาว 17/8/56
เร่งเดินหน้าวางแผนผลิตแพทย์เฉพาะทาง ห่วงแผนเพิ่มพยาบาลผลิตเพื่อใครไม่ชัดเจน 16/8/56
"ประดิษฐ" สั่งนักสาธารณสุขทำงานเชิงรุก ทำฐานข้อมูลมาตรฐานประเทศ 15/8/56
รพ.สุรินทร์จัดกิจกรรม วันรณรงค์หัวใจโลก 26/9/56
เช็ครายชื่อ "สธ" แต่งตั้งโยกย้าย นพ.สสจ.ผอ.รพ. รวม 66 ตำแหน่ง  24/9/56
หน่วยงานด้านการแพทย์สาธารณสุข และหน่วยงานภาครัฐเอกชนในจ.ลำปางร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล 24/9/56
ผู้นำเยาวชนจาก 6 สถาบันในจ.ลำปางลงพื้นที่ฝึกประสบการณ์จริง 19/9/56
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดตรังเปิดคลินิคแพทย์แผนไทยบริการชุมชน 14/9/56
สกว.ร่วมกับจังหวัดชัยนาทจัดกิจกรรมวิชาการมหกรรมวิสาหกิจชุมชน 11/9/56
รางวัลชัยนาทนเรนทร 2/9/56
แห่งแรกในอาเซียน! ร.ร.พยาบาลรามาฯ เปิดหลักสูตรพยาบาลวิชาชีพขั้นสูง ด้วยนวัตกรรรม Hybrid หวังก้าวสู่ผู้นำในอาเซียน 31/10/56
สธ.อนุมัติบรรจุพนักงาน 140,000 คน ใช้เงินไม่เกินปีละ 16,500 ล้านบาท 31/10/56
เตรียมบรรจุ พกส.90% จากลูกจ้างชั่วคราว 1.4 แสนคน-ใช้งบเพิ่ม 1.5พันล.บาท 31/10/56
11 มหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสร้างเครือข่ายสานสัมพันธ์อุดมศึกษาเชียงใหม่ครั้งที่ 4 ที่จังหวัดเชียงใหม่ 31/10/56
สธ.ผนึกฮาร์วาร์ดจัดโครงการทุนพระบิดาแห่งการแพทย์ฯ  30/10/56
ภาพข่าวสังคม : มอบทุนการศึกษา  30/10/56
สธ.ผุดไอเดียเก๋! ให้คนไข้พื้นที่สูงใช้แอพฯ "LINE" ปรึกษาแพทย์ 25/10/56
พสกนิกรจังหวัดมหาสารคาม ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะในวันปิยะมหาราช 23/10/56
- จ่อย้าย"พยาบาล"หลังพบอัตราต่อประชากร กทม.-ภาคกลาง 1:200 อีสาน 1:1,100  21/10/56
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ จัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ 21/10/56
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ จัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2556 21/10/56
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช จัดพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2556 21/10/56
"นครศรีธรรมราช" ถวายราชสดุดีสมเด็จย่า 21/10/56
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21/10/56
รพ.ยะลา ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่งอในวันพยาบาล 21/10/56
พสกนิกร จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมใจถวายเครื่องราชสักการะและกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ 21/10/56
จัดประชุมวิชาการทันตกรรม เตรียมรับไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย 21/10/56
 จ.เพชรบุรี ประกอบพิธีควายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จย่า 21/10/56
จ.ตรัง จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21/10/56
จ.สุรินทร์ ขอเชิญทุกภาคส่วนร่วมการจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ 21/10/56
"วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร" ครั้งที่ 29 สร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม  18/10/56
ทปอ.สรุปสถาบันร่วม"รับตรง"ผ่านเคลียริ่งเฮาส์ 18 แห่ง  17/10156
สบช.เฮ! สธ.เตรียมดันเป็น ม.ในกำกับ  17/10/56
สบช.งามสง่า ฟ้าชมพู  17/10/56
จังหวัดตรังขอเชิญชวนร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 14/10/56
ยูเนสโกยกย่องหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เป็นบุคคลสำคัญของโลก  9/10/56
วสส.จังหวัดขอนแก่น จัดงานวันสถาปนา ครบรอบ 50 ปี 1/10/56
ประกาศรางวัล"ชัยนาทนเรนทร"เชิดชูนักการสาธารณสุขดีเด่น  27/11/56
สธ.มอบ 5 รางวัล นักการสาธารณสุขดีเด่น"ชัยนาทนเรนทร" ปีแรก  27/11/56
สธ.ประกาศชื่อนักการสาธารณสุขดีเด่น รางวัล"ชัยนาทนเรนทร" ปีแรก 5 สาขา  27/11/56
สธ.เฮ! จ่อบรรจุข้าราชการอีก 800 ตำแหน่ง  26/11/56
สธ.เร่งบรรจุ ขรก.เกือบ 9,000 ตำแหน่ง เป็นของขวัญปีใหม่  26/11/56
ปรับโฉม สธ."งานวิจัย" เคลื่อนแนวคิด"เขตสุขภาพ"  24/11/56
อ.เมืองสงขลา ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสงขลา, ชบรม อสม., ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้มีจิตศรัทธา ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต84,000ซีซี ทำดีเพื่อ"พ่อ"ครั้งที่ 9  21/11/56
สุพรรณฯจัดโครงการ'เยาวชนไทยทำดี'ร่วมใจบริจาคโลหิต  19/11/56
สธ.วางหลักเกณฑ์บรรจุข้าราชการปี 57 18/11/56
ลูกจ้างชั่วคราวเตรียมบุก สธ.ประท้วงใหญ่เกณฑ์บรรจุ พกส. ไม่เป็นธรรม-เลือกปฏิบัติ  18/11/56
นักเรียนทุนสาธารณสุขกว่า 100 คน ร้องขอความเป็นธรรม หลังรอมานานแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ  16/11/56
นร.ทุนสาธารณสุข จ.ตรัง"โวย"ยังไม่ได้รับการบรรจุ  15/11/56
ศิริราชหนุนเมกะโปรเจ็ก สธ.-ผอ.รพ.จะนะชี้รัฐบาลไม่มีเงิน ไม่เชื่อเดินหน้าได้  14/11/56
จ.นครศรีธรรมราช กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ"วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" 14 พ.ย.56  14/11/56
มหา'ลัยยี้ประเมินคุณภาพ  12/11/56
"หมอประดิษฐ" หารือคณะแพทยศาสตร์พัฒนาระบบสาธารณสุขเทียบเท่าสากล  12/11/56
เขตบริการสุขภาพตอบโจทย์พัฒนาโรงพยาบาล  9/11/56
กระทรวงสาธารณสุข เตรียมใช้สื่อออนไลน์พัฒนางานประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจการดูแลสุขภาพ  6/11/56
จับตาอนาคตนักเรียนทุนสถาบันพระบรมราชชนก สธ.คาดอีก 5 ปี อิ่มตัว วางแผนป้อนตลาดเอกชน-ท้องถิ่น   5/11/56
ลูกจ้างชั่วคราว สธ.เฮ ได้บรรจุแล้ว  1/11/56
ข้าราชการครวญ ถูกลิดรอนสิทธิรักษาพยาบาลหลังกรมบัญชีกลางออกกำหนดอัตราเบิกจ่ายค่ายา  21/12/56
จังหวัดลำปางทบทวนและเพิ่มเติมองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่พยาบาลประจำหน่วยงานต่างๆ ให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  17/12/56
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ พระราชทานรางวัลชัยนาทนเรนทร  17/12/56
พระบรมฯ พระราชทานรางวัล"ชัยนาทนเรนทร"  16/12/56
สบช.ร่วมกับ กพ.คัดเลือกข้าราชการในสังกัดเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของสบช.  13/12/56
บรรจุลูกจ้างสธ.เป็นขรก.แป้กหลังยุบสภา  12/12/56
สธ.เร่งตีความบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเป็นขรก.  11/12/56
สธ.ตั้งเป้าพัฒนา รพ.38 แห่ง เป็นศูนย์รับบริจาคอวัยวะ  11/12/56
จังหวัดสุพรรณบุรีจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  11/12/56
สธ.เร่งพัฒนาศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ ปี 58  10/12/56
นายแพทย์อภิชาติ รอดสม เปิดประชุมวิชาการตลาดนัดความดีสู่จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ฯ ครั้งที่ 4  2/12/56

สงวนลิขสิทธิ์โดย © กลุ่มงานบริหารทั่วไปและประชาสัมพันธ์ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2014-01-20 (972 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]ขอบคุณสำหรับเครดิตเว็บสุรินทร์