Menu
  ผังองค์กร
     แผนภูมิองค์กร 
  OG สบช.
  การควบคุมภายใน
  R2R
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  
  รอบรั้ว สบช.
  ทำเนียบนักประชาสัมพันธ์
  สถานีสุขภาพ 
  รายชื่อผู้อำนวยการวิทยาลัย
  ถาม-ตอบ งานสารบรรณ 
  นักประชาสัมพันธ์
  แบบฟอร์มต่างๆ
  การทำประชาพิจารณ์ พ.ร.บ. สบช.และแบบสอบถาม
  หลักการพิมพ์หนังสือราชการไทย 
  Template หนังสือราชการไทย  
  การใช้งานระบบสารบรรณ
  รูปแบบนามบัตร
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM

สารสัมพันธ์
  สารสัมพันธ์ ปี 58
วิสัยทัศน์ : พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพด้านสุขภาพให้ประเทศ สร้างชุมชนให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน
รอบรั้ว สบช. เดือน มกราคม 58

- กกต.สุพรรณบุรี สร้างประชาธิปไตยในชีวิตประจำวันและส่งเสริมให้เยาวชนเป็นพลเมืองดี   30/1/58
- ฝึกปฏิบัติงาน 28/1/58
- สุพรรณบุรี กกต.ให้ความรู้เรื่่องวิถีประชาธิปไตยในชีวิตประจำวัน  27/1/58
- แนวคิดพัฒนา โรงพยาบาลคุณธรรม 26/1/58
- สสจ.พิษณุโลก จัดประชุมวิชาการปี 2558 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรสาธารณสุขในเชิงวิชาการ   26/1/58
- ชวนคนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านมะเร็งเต้านม ปี1 24/1/58
- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญบุคลากรทางการพยาบาลและการสาธารณสุข หรือผู้สนใจ
  ประชุมวิชาการพยาบาลฉุกเฉิน   22/1/58
- วพบ.นครศรีธรรมราช จัดพิธีทำบุญให้ทานไฟ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยครบรอบ 33 ปี  20/1/58
- เตือนกลุ่มเสี่ยงดูแลสุขภาพ หนาวทำป่วยไข้หวัดพุ่งสูง อีสานใต้เฉียด 4 พันราย ตาย 20   19/1/58
- สุพรรณบุรี จัดพิธีบวงสรวง"สมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ประจำปี 2558  17/1/58
- ปฐมนิเทศผู้เรียนหลักสูตร กศน. สำหรับผู้สูงอายุรุ่นแรก   15/1/58
- สธ.ยกย่องโรงพยาบาลชลบุรี,บางมูลนาก และสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน เป็นต้นแบบโรงพยาบาลคุณธรรม  15/1/58
- สธ.เผยครม.เห็นชอบร่างกฎหมายเครื่องสำอาง คาดประกาศใช้ปีนี้   14/1/58
- ธกส.เปิดบ้านจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2558   10/2/58
- จากบัตรทอง สู่หมอครอบครัว ปฏิรูประบบสุขภาพไทย   9/1/58
- แพทย์-พยาบ ข้อจำกัดในการเปิดเสรีอาเซียน 8/01/58
- วพบ.สุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558   7/1/58
- ประชาชนร่วมเป็นสักขีพยานในงานออกรางวัลกาชาดสมนาคุณงานประจำปี และงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2558
  "รับตะวันก่อนใครในสยาม"   7/1/58
- รับบริจาคโลหิต วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 7/1/58
- วสส.จังหวัดตรัง จัดค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำและสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง 6/1/58
- คอลัมน์:ข่าวสั้นทุกทิศ: ค่ายแกนนำเยาวชน  5/1/58
- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช เปิดรับสมัครนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2558   5/1/58

สงวนลิขสิทธิ์โดย © กลุ่มงานบริหารทั่วไปและประชาสัมพันธ์ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2014-12-12 (784 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]ขอบคุณสำหรับเครดิตเว็บสุรินทร์