Menu
  ผังองค์กร
     แผนภูมิองค์กร 
  OG สบช.
  การควบคุมภายใน
  R2R
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  
  รอบรั้ว สบช.
  ทำเนียบนักประชาสัมพันธ์
  สถานีสุขภาพ 
  รายชื่อผู้อำนวยการวิทยาลัย
  ถาม-ตอบ งานสารบรรณ 
  นักประชาสัมพันธ์
  แบบฟอร์มต่างๆ
  การทำประชาพิจารณ์ พ.ร.บ. สบช.และแบบสอบถาม
  หลักการพิมพ์หนังสือราชการไทย 
  Template หนังสือราชการไทย  
  การใช้งานระบบสารบรรณ
  รูปแบบนามบัตร
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM

สารสัมพันธ์
  สารสัมพันธ์ ปี 58
วิสัยทัศน์ : พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพด้านสุขภาพให้ประเทศ สร้างชุมชนให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน
คลิปวีดีโอ | ค้นหา
คลิปวีดีโอล่าสุด | คลิปวีดีโอสุดฮอต | คลิปวีดีโอดัง
  หน้าหลัก > หน้าต่างสุขภาพ > ทีวีสุขภาพ...ประชาสัมพันธ์ทันตาภิบาล
ทีวีสุขภาพ...ประชาสัมพันธ์ทันตาภิบาล
ดาวน์โหลด
โพสโดย - 10/04/2012
สมาชิกเท่านั้นที่ร่วมแสดงความคิดเห็นได้
ยังไม่มีความคิดเห็นสำหรับคลิปวีดีโอนี้เลย ทำไมไม่แสดงความคิดเห็นกันบ้างนะ?
แบบสำรวจ
แบบสำรวจความพึ่งพอใจในสารสัมพันธ์สถาบันพระบรมราชชนก รูปแบบใหม่

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 364
คำแนะนำ: 2
จำนวนผู้เยี่ยมชมขอบคุณสำหรับเครดิตเว็บสุรินทร์