Menu
  ผังองค์กร
     แผนภูมิองค์กร 
  OG สบช.
  การควบคุมภายใน
  R2R
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  
  รอบรั้ว สบช.
  ทำเนียบนักประชาสัมพันธ์
  สถานีสุขภาพ 
  รายชื่อผู้อำนวยการวิทยาลัย
  ถาม-ตอบ งานสารบรรณ 
  นักประชาสัมพันธ์
  แบบฟอร์มต่างๆ
  การทำประชาพิจารณ์ พ.ร.บ. สบช.และแบบสอบถาม
  หลักการพิมพ์หนังสือราชการไทย 
  Template หนังสือราชการไทย  
  การใช้งานระบบสารบรรณ
  รูปแบบนามบัตร
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM

สารสัมพันธ์
  สารสัมพันธ์ ปี 58
วิสัยทัศน์ : พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพด้านสุขภาพให้ประเทศ สร้างชุมชนให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน
กลุ่มงานบริหารทั่วไปและประชาสัมพันธ์ : สถิติการเข้าชม

กลุ่มงานบริหารทั่วไปและประชาสัมพันธ์ : สถิติการเข้าชม

มีผู้เข้าเยี่ยมชม 14684847 คน ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2555

[ แสดงสถิติโดยละเอียด ]


บราวเซอร์

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 16.98 % (2494704)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 23.57 % (3462142)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 55.50 % (8151368)
 Opera: OperaOperaOpera 2.916 % (428252)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.000 % (140)
 Lynx: LynxLynxLynx 8.171 % (12)
 เครื่องมือค้นหา: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 0.423 % (62255)
 ไม่สามารถระบุได้: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosอื่นๆ 0.585 % (85974)


ระบบปฏิบัติการ

 Windows:WindowsWindowsWindows 48.01 % (7050803)
 Linux:LinuxLinuxLinux 12.71 % (1866772)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 30.37 % (4459903)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 6.809 % (10)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 6.128 % (9)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 3.404 % (5)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0 % (0)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ไม่สามารถระบุได้:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosอื่นๆ 8.902 % (1307345)


สถิติอื่นๆ

 สมาชิก:19
 ผู้เขียนในปัจจุบัน:1
 จำนวนเรื่องที่แสดง:0
 หัวข้อเรื่องทั้งหมด:2
 ข้อเสนอแนะที่ส่งมา:0
 เว็บไซต์ในเว็บไดเร็คทอรี่:0
 กลุ่มในเว็บไดเร็คทอรี่:0



ขอบคุณสำหรับเครดิตเว็บสุรินทร์