Menu
  ผังองค์กร
     แผนภูมิองค์กร 
  OG สบช.
  การควบคุมภายใน
  R2R
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  
  รอบรั้ว สบช.
  ทำเนียบนักประชาสัมพันธ์
  สถานีสุขภาพ 
  รายชื่อผู้อำนวยการวิทยาลัย
  ถาม-ตอบ งานสารบรรณ 
  นักประชาสัมพันธ์
  แบบฟอร์มต่างๆ
  การทำประชาพิจารณ์ พ.ร.บ. สบช.และแบบสอบถาม
  หลักการพิมพ์หนังสือราชการไทย 
  Template หนังสือราชการไทย  
  การใช้งานระบบสารบรรณ
  รูปแบบนามบัตร
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM

สารสัมพันธ์
  สารสัมพันธ์ ปี 58
วิสัยทัศน์ : พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพด้านสุขภาพให้ประเทศ สร้างชุมชนให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวล่าสุด  อัพเดทระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เวอร์ชั่น 9.1 (20 ... อ่าน 469 ครั้ง    
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 บุคลากร สบช.คว้ารางวัลครุฑทองคำ ข้าราชการพลเรือนดี... อ่าน 2270 ครั้ง2270023 มี.ค. 2558
 สบช.เดินหน้าจัดทำกลยุทธ์องค์กรมุ่งสู่การบรรลุวิสัย... อ่าน 2033 ครั้ง2033019 มี.ค. 2558
 ผอ.สบช. พบปะลูกจ้างบรรจุใหม่ให้โอวาทในการปฏิบัติงา... อ่าน 986 ครั้ง986017 มี.ค. 2558
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันพระบรมราชชนก อ่าน 1253 ครั้ง1253012 ก.พ. 2558
 สรุปข้อมูลผลงานนำเสนอ รมว. ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยพยาบาล... อ่าน 1527 ครั้ง1527005 ก.พ. 2558
 สบช.หารือความร่วมมือด้านการทำวิจัยกับมหาวิทยาลัย M... อ่าน 1183 ครั้ง1183028 ม.ค. 2558
 การแข่งขันฟุตซอลเชื่อมความสามัคคีผู้บริหารกระทรวงส... อ่าน 2310 ครั้ง2310020 ม.ค. 2558
 การอบรมเชิงปฏิบัติการนำเข้าข้อมูลงบประมาณในระบบกำก... อ่าน 824 ครั้ง824012 ม.ค. 2558
 ผอ.สบช.ประกาศวิสัยทัศน์เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ สร... อ่าน 1522 ครั้ง1522022 ธ.ค. 2557
 สมเด็จพระบรมโอรสธิราชฯ พระราชทานรางวัลนักการสาธารณส... อ่าน 2160 ครั้ง2160009 ธ.ค. 2557
ทั้งหมด
 หน้าแรก ข่าวกิจกรรม :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 สบช.จัดอบรมหลักสูตรพนักงานขับรถยนต์มืออาชีพ รุ่นที... อ่าน 1968 ครั้ง1968016 ก.พ. 2558
 สบช.ร่วมขบวนพาเหรดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุ... อ่าน 1898 ครั้ง1898013 ก.พ. 2558
 สบช.จัดเต้นบาสโลบในวัน  อ่าน 1606 ครั้ง1606015 ม.ค. 2558
 กิจกรรมเต้นบาสโลบเพื่อสุขภาพ  อ่าน 2789 ครั้ง2789008 ม.ค. 2558
 ครบรอบ ๒๑ ปี สถาบันพระบรมราชชนก  อ่าน 1812 ครั้ง1812024 ธ.ค. 2557
 การแข่งขันฟุตซอลเชื่อมความสามัคคีผู้บริหารกระทรวงส... อ่าน 1005 ครั้ง1005018 ธ.ค. 2557
 การแข่งฟุตซอลเชื่อมความสามัคคีผู้บริหารกระทรวงสาธา... อ่าน 1165 ครั้ง1165018 พ.ย. 2557
 สบช.ร่วมถวายผ้ากฐินสามัคคีกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ... อ่าน 1517 ครั้ง1517006 พ.ย. 2557
 สบช.เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสามัคคี จ.สุรินท... อ่าน 1926 ครั้ง1926005 พ.ย. 2557
 สบช.จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มประสิทธืภาพใ... อ่าน 1829 ครั้ง1829005 พ.ย. 2557
ทั้งหมด
 หน้าแรก ข่าวการศึกษา :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 มูลนิธิสมเด็จย่า 90 มอบทุนนักศึกษาพยาบาลเทิดพระเกี... อ่าน 3682 ครั้ง3682022 ต.ค. 2557
 สบช.เปิดเวทีเสนอผลงานนวัตกรรมการจัดเรียนการสอนสู่อ... อ่าน 2406 ครั้ง2406024 ส.ค. 2557
 สบช.คว้ารางวัล Platinum Award ปี 2557 จากผลงานวิจั... อ่าน 2224 ครั้ง2224019 ส.ค. 2557
 พระองค์เจ้าโสมสวลีฯพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ... อ่าน 3751 ครั้ง3751025 มิ.ย. 2557
 อาจารย์พยาบาล และพยาบาลดีเด่นของกระทรวงสาธารณสุข เข... อ่าน 2335 ครั้ง2335009 มิ.ย. 2557
 ข้าราชการและนักศึกษาพยาบาล เข้ารับประทานรางวัล ในวั... อ่าน 2041 ครั้ง2041009 มิ.ย. 2557
 สสวส อ่าน 568 ครั้ง568009 มิ.ย. 2557
 ปฐมนิเทศแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2557 อ่าน 2439 ครั้ง2439008 เม.ย. 2557
 การสัมมนาวิชาการ "QA to Quality of Life" อ่าน 1305 ครั้ง1305021 มี.ค. 2557
 ยินดีต้อนรับผู้แทนจากมหาวิทยาลัย Illinois  อ่าน 1191 ครั้ง1191006 ก.พ. 2557
ทั้งหมด
 
ข่าวยอดนิยม
 สบช.เปิดรับตรงและรับกลาง ปีการศึกษา 2557 อ่าน 8506 ครั้ง17 พ.ย. 2556
 แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๕๖ อ่าน 4920 ครั้ง08 พ.ย. 2555
 การนำเสนอผลการดำเนินงานวิจัย R2R สายสนับสนุน อ่าน 4628 ครั้ง28 ส.ค. 2556
 นพ.อภิชาติ รอดสม ผอ.สบช. มอบนโยบาย  อ่าน 4551 ครั้ง02 ต.ค. 2556
 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี พ.ศ. 2556 (แก้ไข) อ่าน 4478 ครั้ง14 พ.ค. 2556
 งานสองทศวรรษสถาบันพระบรมราชชนก  อ่าน 4241 ครั้ง27 ธ.ค. 2556
 พระองค์เจ้าโสมสวลีฯพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2556 อ่าน 3751 ครั้ง25 มิ.ย. 2557
 มูลนิธิสมเด็จย่า 90 มอบทุนนักศึกษาพยาบาลเทิดพระเกียรติวันพระราชสมภพสมเ... อ่าน 3682 ครั้ง22 ต.ค. 2557
 มุทิตาคารวะผู้เกษียณอายุราชการส่วนกลาง ปี 2557 อ่าน 3372 ครั้ง22 ส.ค. 2557
 กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ประจำปีการศึกษา 2556 อ่าน 3172 ครั้ง19 ธ.ค. 2556ขอบคุณสำหรับเครดิตเว็บสุรินทร์