Menu
  ผังองค์กร
     แผนภูมิองค์กร 
  OG สบช.
  การควบคุมภายใน
  R2R
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  
  รอบรั้ว สบช.
  ทำเนียบนักประชาสัมพันธ์
  สถานีสุขภาพ 
  รายชื่อผู้อำนวยการวิทยาลัย
  ถาม-ตอบ งานสารบรรณ 
  นักประชาสัมพันธ์
  แบบฟอร์มต่างๆ
  การทำประชาพิจารณ์ พ.ร.บ. สบช.และแบบสอบถาม
  หลักการพิมพ์หนังสือราชการไทย 
  Template หนังสือราชการไทย  
  การใช้งานระบบสารบรรณ
  รูปแบบนามบัตร
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM

สารสัมพันธ์
  สารสัมพันธ์ ปี 58
วิสัยทัศน์ : พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพด้านสุขภาพให้ประเทศ สร้างชุมชนให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวล่าสุด  อัพเดทระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เวอร์ชั่น 9.1 (20 ... อ่าน 496 ครั้ง    
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 บุคลากร สบช.คว้ารางวัลครุฑทองคำ ข้าราชการพลเรือนดี... อ่าน 2420 ครั้ง2420023 มี.ค. 2558
 สบช.เดินหน้าจัดทำกลยุทธ์องค์กรมุ่งสู่การบรรลุวิสัย... อ่าน 2156 ครั้ง2156019 มี.ค. 2558
 ผอ.สบช. พบปะลูกจ้างบรรจุใหม่ให้โอวาทในการปฏิบัติงา... อ่าน 1056 ครั้ง1056017 มี.ค. 2558
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันพระบรมราชชนก อ่าน 1354 ครั้ง1354012 ก.พ. 2558
 สรุปข้อมูลผลงานนำเสนอ รมว. ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยพยาบาล... อ่าน 1612 ครั้ง1612005 ก.พ. 2558
 สบช.หารือความร่วมมือด้านการทำวิจัยกับมหาวิทยาลัย M... อ่าน 1262 ครั้ง1262028 ม.ค. 2558
 การแข่งขันฟุตซอลเชื่อมความสามัคคีผู้บริหารกระทรวงส... อ่าน 2415 ครั้ง2415020 ม.ค. 2558
 การอบรมเชิงปฏิบัติการนำเข้าข้อมูลงบประมาณในระบบกำก... อ่าน 852 ครั้ง852012 ม.ค. 2558
 ผอ.สบช.ประกาศวิสัยทัศน์เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ สร... อ่าน 1597 ครั้ง1597022 ธ.ค. 2557
 สมเด็จพระบรมโอรสธิราชฯ พระราชทานรางวัลนักการสาธารณส... อ่าน 2276 ครั้ง2276009 ธ.ค. 2557
ทั้งหมด
 หน้าแรก ข่าวกิจกรรม :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 สบช.จัดอบรมหลักสูตรพนักงานขับรถยนต์มืออาชีพ รุ่นที... อ่าน 2087 ครั้ง2087016 ก.พ. 2558
 สบช.ร่วมขบวนพาเหรดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุ... อ่าน 2006 ครั้ง2006013 ก.พ. 2558
 สบช.จัดเต้นบาสโลบในวัน  อ่าน 1729 ครั้ง1729015 ม.ค. 2558
 กิจกรรมเต้นบาสโลบเพื่อสุขภาพ  อ่าน 2984 ครั้ง2984008 ม.ค. 2558
 ครบรอบ ๒๑ ปี สถาบันพระบรมราชชนก  อ่าน 1928 ครั้ง1928024 ธ.ค. 2557
 การแข่งขันฟุตซอลเชื่อมความสามัคคีผู้บริหารกระทรวงส... อ่าน 1089 ครั้ง1089018 ธ.ค. 2557
 การแข่งฟุตซอลเชื่อมความสามัคคีผู้บริหารกระทรวงสาธา... อ่าน 1231 ครั้ง1231018 พ.ย. 2557
 สบช.ร่วมถวายผ้ากฐินสามัคคีกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ... อ่าน 1609 ครั้ง1609006 พ.ย. 2557
 สบช.เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสามัคคี จ.สุรินท... อ่าน 2021 ครั้ง2021005 พ.ย. 2557
 สบช.จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มประสิทธืภาพใ... อ่าน 1940 ครั้ง1940005 พ.ย. 2557
ทั้งหมด
 หน้าแรก ข่าวการศึกษา :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 มูลนิธิสมเด็จย่า 90 มอบทุนนักศึกษาพยาบาลเทิดพระเกี... อ่าน 3898 ครั้ง3898022 ต.ค. 2557
 สบช.เปิดเวทีเสนอผลงานนวัตกรรมการจัดเรียนการสอนสู่อ... อ่าน 2509 ครั้ง2509024 ส.ค. 2557
 สบช.คว้ารางวัล Platinum Award ปี 2557 จากผลงานวิจั... อ่าน 2355 ครั้ง2355019 ส.ค. 2557
 พระองค์เจ้าโสมสวลีฯพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ... อ่าน 3872 ครั้ง3872025 มิ.ย. 2557
 อาจารย์พยาบาล และพยาบาลดีเด่นของกระทรวงสาธารณสุข เข... อ่าน 2476 ครั้ง2476009 มิ.ย. 2557
 ข้าราชการและนักศึกษาพยาบาล เข้ารับประทานรางวัล ในวั... อ่าน 2150 ครั้ง2150009 มิ.ย. 2557
 สสวส อ่าน 595 ครั้ง595009 มิ.ย. 2557
 ปฐมนิเทศแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2557 อ่าน 2561 ครั้ง2561008 เม.ย. 2557
 การสัมมนาวิชาการ "QA to Quality of Life" อ่าน 1347 ครั้ง1347021 มี.ค. 2557
 ยินดีต้อนรับผู้แทนจากมหาวิทยาลัย Illinois  อ่าน 1253 ครั้ง1253006 ก.พ. 2557
ทั้งหมด
 
ข่าวยอดนิยม
 สบช.เปิดรับตรงและรับกลาง ปีการศึกษา 2557 อ่าน 8637 ครั้ง17 พ.ย. 2556
 แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๕๖ อ่าน 5196 ครั้ง08 พ.ย. 2555
 การนำเสนอผลการดำเนินงานวิจัย R2R สายสนับสนุน อ่าน 5140 ครั้ง28 ส.ค. 2556
 นพ.อภิชาติ รอดสม ผอ.สบช. มอบนโยบาย  อ่าน 4691 ครั้ง02 ต.ค. 2556
 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี พ.ศ. 2556 (แก้ไข) อ่าน 4527 ครั้ง14 พ.ค. 2556
 งานสองทศวรรษสถาบันพระบรมราชชนก  อ่าน 4462 ครั้ง27 ธ.ค. 2556
 มูลนิธิสมเด็จย่า 90 มอบทุนนักศึกษาพยาบาลเทิดพระเกียรติวันพระราชสมภพสมเ... อ่าน 3898 ครั้ง22 ต.ค. 2557
 พระองค์เจ้าโสมสวลีฯพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2556 อ่าน 3872 ครั้ง25 มิ.ย. 2557
 มุทิตาคารวะผู้เกษียณอายุราชการส่วนกลาง ปี 2557 อ่าน 3522 ครั้ง22 ส.ค. 2557
 กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ประจำปีการศึกษา 2556 อ่าน 3201 ครั้ง19 ธ.ค. 2556ขอบคุณสำหรับเครดิตเว็บสุรินทร์