Menu
  ผังองค์กร
     แผนภูมิองค์กร 
  OG สบช.
  การควบคุมภายใน
  R2R
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  
  รอบรั้ว สบช.
  ทำเนียบนักประชาสัมพันธ์
  สถานีสุขภาพ 
  รายชื่อผู้อำนวยการวิทยาลัย
  ถาม-ตอบ งานสารบรรณ 
  นักประชาสัมพันธ์
  แบบฟอร์มต่างๆ
  การทำประชาพิจารณ์ พ.ร.บ. สบช.และแบบสอบถาม
  หลักการพิมพ์หนังสือราชการไทย 
  Template หนังสือราชการไทย  
  การใช้งานระบบสารบรรณ
  รูปแบบนามบัตร
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM

สารสัมพันธ์
  สารสัมพันธ์ ปี 58
วิสัยทัศน์ : พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพด้านสุขภาพให้ประเทศ สร้างชุมชนให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวล่าสุด  อัพเดทระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เวอร์ชั่น 9.1 (20 ... อ่าน 482 ครั้ง    
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 บุคลากร สบช.คว้ารางวัลครุฑทองคำ ข้าราชการพลเรือนดี... อ่าน 2341 ครั้ง2341023 มี.ค. 2558
 สบช.เดินหน้าจัดทำกลยุทธ์องค์กรมุ่งสู่การบรรลุวิสัย... อ่าน 2075 ครั้ง2075019 มี.ค. 2558
 ผอ.สบช. พบปะลูกจ้างบรรจุใหม่ให้โอวาทในการปฏิบัติงา... อ่าน 1026 ครั้ง1026017 มี.ค. 2558
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันพระบรมราชชนก อ่าน 1296 ครั้ง1296012 ก.พ. 2558
 สรุปข้อมูลผลงานนำเสนอ รมว. ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยพยาบาล... อ่าน 1568 ครั้ง1568005 ก.พ. 2558
 สบช.หารือความร่วมมือด้านการทำวิจัยกับมหาวิทยาลัย M... อ่าน 1224 ครั้ง1224028 ม.ค. 2558
 การแข่งขันฟุตซอลเชื่อมความสามัคคีผู้บริหารกระทรวงส... อ่าน 2369 ครั้ง2369020 ม.ค. 2558
 การอบรมเชิงปฏิบัติการนำเข้าข้อมูลงบประมาณในระบบกำก... อ่าน 842 ครั้ง842012 ม.ค. 2558
 ผอ.สบช.ประกาศวิสัยทัศน์เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ สร... อ่าน 1555 ครั้ง1555022 ธ.ค. 2557
 สมเด็จพระบรมโอรสธิราชฯ พระราชทานรางวัลนักการสาธารณส... อ่าน 2193 ครั้ง2193009 ธ.ค. 2557
ทั้งหมด
 หน้าแรก ข่าวกิจกรรม :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 สบช.จัดอบรมหลักสูตรพนักงานขับรถยนต์มืออาชีพ รุ่นที... อ่าน 2008 ครั้ง2008016 ก.พ. 2558
 สบช.ร่วมขบวนพาเหรดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุ... อ่าน 1939 ครั้ง1939013 ก.พ. 2558
 สบช.จัดเต้นบาสโลบในวัน  อ่าน 1694 ครั้ง1694015 ม.ค. 2558
 กิจกรรมเต้นบาสโลบเพื่อสุขภาพ  อ่าน 2873 ครั้ง2873008 ม.ค. 2558
 ครบรอบ ๒๑ ปี สถาบันพระบรมราชชนก  อ่าน 1855 ครั้ง1855024 ธ.ค. 2557
 การแข่งขันฟุตซอลเชื่อมความสามัคคีผู้บริหารกระทรวงส... อ่าน 1046 ครั้ง1046018 ธ.ค. 2557
 การแข่งฟุตซอลเชื่อมความสามัคคีผู้บริหารกระทรวงสาธา... อ่าน 1192 ครั้ง1192018 พ.ย. 2557
 สบช.ร่วมถวายผ้ากฐินสามัคคีกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ... อ่าน 1551 ครั้ง1551006 พ.ย. 2557
 สบช.เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสามัคคี จ.สุรินท... อ่าน 1968 ครั้ง1968005 พ.ย. 2557
 สบช.จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มประสิทธืภาพใ... อ่าน 1865 ครั้ง1865005 พ.ย. 2557
ทั้งหมด
 หน้าแรก ข่าวการศึกษา :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 มูลนิธิสมเด็จย่า 90 มอบทุนนักศึกษาพยาบาลเทิดพระเกี... อ่าน 3766 ครั้ง3766022 ต.ค. 2557
 สบช.เปิดเวทีเสนอผลงานนวัตกรรมการจัดเรียนการสอนสู่อ... อ่าน 2452 ครั้ง2452024 ส.ค. 2557
 สบช.คว้ารางวัล Platinum Award ปี 2557 จากผลงานวิจั... อ่าน 2271 ครั้ง2271019 ส.ค. 2557
 พระองค์เจ้าโสมสวลีฯพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ... อ่าน 3792 ครั้ง3792025 มิ.ย. 2557
 อาจารย์พยาบาล และพยาบาลดีเด่นของกระทรวงสาธารณสุข เข... อ่าน 2391 ครั้ง2391009 มิ.ย. 2557
 ข้าราชการและนักศึกษาพยาบาล เข้ารับประทานรางวัล ในวั... อ่าน 2090 ครั้ง2090009 มิ.ย. 2557
 สสวส อ่าน 584 ครั้ง584009 มิ.ย. 2557
 ปฐมนิเทศแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2557 อ่าน 2502 ครั้ง2502008 เม.ย. 2557
 การสัมมนาวิชาการ "QA to Quality of Life" อ่าน 1320 ครั้ง1320021 มี.ค. 2557
 ยินดีต้อนรับผู้แทนจากมหาวิทยาลัย Illinois  อ่าน 1218 ครั้ง1218006 ก.พ. 2557
ทั้งหมด
 
ข่าวยอดนิยม
 สบช.เปิดรับตรงและรับกลาง ปีการศึกษา 2557 อ่าน 8555 ครั้ง17 พ.ย. 2556
 แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๕๖ อ่าน 5058 ครั้ง08 พ.ย. 2555
 การนำเสนอผลการดำเนินงานวิจัย R2R สายสนับสนุน อ่าน 4859 ครั้ง28 ส.ค. 2556
 นพ.อภิชาติ รอดสม ผอ.สบช. มอบนโยบาย  อ่าน 4613 ครั้ง02 ต.ค. 2556
 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี พ.ศ. 2556 (แก้ไข) อ่าน 4509 ครั้ง14 พ.ค. 2556
 งานสองทศวรรษสถาบันพระบรมราชชนก  อ่าน 4321 ครั้ง27 ธ.ค. 2556
 พระองค์เจ้าโสมสวลีฯพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2556 อ่าน 3792 ครั้ง25 มิ.ย. 2557
 มูลนิธิสมเด็จย่า 90 มอบทุนนักศึกษาพยาบาลเทิดพระเกียรติวันพระราชสมภพสมเ... อ่าน 3766 ครั้ง22 ต.ค. 2557
 มุทิตาคารวะผู้เกษียณอายุราชการส่วนกลาง ปี 2557 อ่าน 3439 ครั้ง22 ส.ค. 2557
 กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ประจำปีการศึกษา 2556 อ่าน 3184 ครั้ง19 ธ.ค. 2556ขอบคุณสำหรับเครดิตเว็บสุรินทร์