Menu
  ผังองค์กร
     แผนภูมิองค์กร 
  OG สบช.
  การควบคุมภายใน
  R2R
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  
  รอบรั้ว สบช.
  ทำเนียบนักประชาสัมพันธ์
  สถานีสุขภาพ 
  รายชื่อผู้อำนวยการวิทยาลัย
  ถาม-ตอบ งานสารบรรณ 
  นักประชาสัมพันธ์
  แบบฟอร์มต่างๆ
  การทำประชาพิจารณ์ พ.ร.บ. สบช.และแบบสอบถาม
  หลักการพิมพ์หนังสือราชการไทย 
  Template หนังสือราชการไทย  
  การใช้งานระบบสารบรรณ
  รูปแบบนามบัตร
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM

สารสัมพันธ์
  สารสัมพันธ์ ปี 58
วิสัยทัศน์ : พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพด้านสุขภาพให้ประเทศ สร้างชุมชนให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวล่าสุด  อัพเดทระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เวอร์ชั่น 9.1 (20 ... อ่าน 477 ครั้ง    
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 บุคลากร สบช.คว้ารางวัลครุฑทองคำ ข้าราชการพลเรือนดี... อ่าน 2311 ครั้ง2311023 มี.ค. 2558
 สบช.เดินหน้าจัดทำกลยุทธ์องค์กรมุ่งสู่การบรรลุวิสัย... อ่าน 2053 ครั้ง2053019 มี.ค. 2558
 ผอ.สบช. พบปะลูกจ้างบรรจุใหม่ให้โอวาทในการปฏิบัติงา... อ่าน 1010 ครั้ง1010017 มี.ค. 2558
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันพระบรมราชชนก อ่าน 1272 ครั้ง1272012 ก.พ. 2558
 สรุปข้อมูลผลงานนำเสนอ รมว. ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยพยาบาล... อ่าน 1551 ครั้ง1551005 ก.พ. 2558
 สบช.หารือความร่วมมือด้านการทำวิจัยกับมหาวิทยาลัย M... อ่าน 1209 ครั้ง1209028 ม.ค. 2558
 การแข่งขันฟุตซอลเชื่อมความสามัคคีผู้บริหารกระทรวงส... อ่าน 2353 ครั้ง2353020 ม.ค. 2558
 การอบรมเชิงปฏิบัติการนำเข้าข้อมูลงบประมาณในระบบกำก... อ่าน 835 ครั้ง835012 ม.ค. 2558
 ผอ.สบช.ประกาศวิสัยทัศน์เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ สร... อ่าน 1541 ครั้ง1541022 ธ.ค. 2557
 สมเด็จพระบรมโอรสธิราชฯ พระราชทานรางวัลนักการสาธารณส... อ่าน 2179 ครั้ง2179009 ธ.ค. 2557
ทั้งหมด
 หน้าแรก ข่าวกิจกรรม :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 สบช.จัดอบรมหลักสูตรพนักงานขับรถยนต์มืออาชีพ รุ่นที... อ่าน 1987 ครั้ง1987016 ก.พ. 2558
 สบช.ร่วมขบวนพาเหรดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุ... อ่าน 1922 ครั้ง1922013 ก.พ. 2558
 สบช.จัดเต้นบาสโลบในวัน  อ่าน 1671 ครั้ง1671015 ม.ค. 2558
 กิจกรรมเต้นบาสโลบเพื่อสุขภาพ  อ่าน 2839 ครั้ง2839008 ม.ค. 2558
 ครบรอบ ๒๑ ปี สถาบันพระบรมราชชนก  อ่าน 1835 ครั้ง1835024 ธ.ค. 2557
 การแข่งขันฟุตซอลเชื่อมความสามัคคีผู้บริหารกระทรวงส... อ่าน 1031 ครั้ง1031018 ธ.ค. 2557
 การแข่งฟุตซอลเชื่อมความสามัคคีผู้บริหารกระทรวงสาธา... อ่าน 1184 ครั้ง1184018 พ.ย. 2557
 สบช.ร่วมถวายผ้ากฐินสามัคคีกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ... อ่าน 1537 ครั้ง1537006 พ.ย. 2557
 สบช.เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสามัคคี จ.สุรินท... อ่าน 1949 ครั้ง1949005 พ.ย. 2557
 สบช.จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มประสิทธืภาพใ... อ่าน 1848 ครั้ง1848005 พ.ย. 2557
ทั้งหมด
 หน้าแรก ข่าวการศึกษา :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 มูลนิธิสมเด็จย่า 90 มอบทุนนักศึกษาพยาบาลเทิดพระเกี... อ่าน 3718 ครั้ง3718022 ต.ค. 2557
 สบช.เปิดเวทีเสนอผลงานนวัตกรรมการจัดเรียนการสอนสู่อ... อ่าน 2435 ครั้ง2435024 ส.ค. 2557
 สบช.คว้ารางวัล Platinum Award ปี 2557 จากผลงานวิจั... อ่าน 2253 ครั้ง2253019 ส.ค. 2557
 พระองค์เจ้าโสมสวลีฯพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ... อ่าน 3775 ครั้ง3775025 มิ.ย. 2557
 อาจารย์พยาบาล และพยาบาลดีเด่นของกระทรวงสาธารณสุข เข... อ่าน 2364 ครั้ง2364009 มิ.ย. 2557
 ข้าราชการและนักศึกษาพยาบาล เข้ารับประทานรางวัล ในวั... อ่าน 2073 ครั้ง2073009 มิ.ย. 2557
 สสวส อ่าน 576 ครั้ง576009 มิ.ย. 2557
 ปฐมนิเทศแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2557 อ่าน 2479 ครั้ง2479008 เม.ย. 2557
 การสัมมนาวิชาการ "QA to Quality of Life" อ่าน 1314 ครั้ง1314021 มี.ค. 2557
 ยินดีต้อนรับผู้แทนจากมหาวิทยาลัย Illinois  อ่าน 1206 ครั้ง1206006 ก.พ. 2557
ทั้งหมด
 
ข่าวยอดนิยม
 สบช.เปิดรับตรงและรับกลาง ปีการศึกษา 2557 อ่าน 8535 ครั้ง17 พ.ย. 2556
 แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๕๖ อ่าน 4985 ครั้ง08 พ.ย. 2555
 การนำเสนอผลการดำเนินงานวิจัย R2R สายสนับสนุน อ่าน 4746 ครั้ง28 ส.ค. 2556
 นพ.อภิชาติ รอดสม ผอ.สบช. มอบนโยบาย  อ่าน 4586 ครั้ง02 ต.ค. 2556
 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี พ.ศ. 2556 (แก้ไข) อ่าน 4496 ครั้ง14 พ.ค. 2556
 งานสองทศวรรษสถาบันพระบรมราชชนก  อ่าน 4278 ครั้ง27 ธ.ค. 2556
 พระองค์เจ้าโสมสวลีฯพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2556 อ่าน 3775 ครั้ง25 มิ.ย. 2557
 มูลนิธิสมเด็จย่า 90 มอบทุนนักศึกษาพยาบาลเทิดพระเกียรติวันพระราชสมภพสมเ... อ่าน 3718 ครั้ง22 ต.ค. 2557
 มุทิตาคารวะผู้เกษียณอายุราชการส่วนกลาง ปี 2557 อ่าน 3423 ครั้ง22 ส.ค. 2557
 กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ประจำปีการศึกษา 2556 อ่าน 3179 ครั้ง19 ธ.ค. 2556ขอบคุณสำหรับเครดิตเว็บสุรินทร์