Menu
  ผังองค์กร
     แผนภูมิองค์กร 
  OG สบช.
  การควบคุมภายใน
  R2R
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  
  รอบรั้ว สบช.
  ทำเนียบนักประชาสัมพันธ์
  สถานีสุขภาพ 
  รายชื่อผู้อำนวยการวิทยาลัย
  ถาม-ตอบ งานสารบรรณ 
  นักประชาสัมพันธ์
  แบบฟอร์มต่างๆ
  การทำประชาพิจารณ์ พ.ร.บ. สบช.และแบบสอบถาม
  หลักการพิมพ์หนังสือราชการไทย 
  Template หนังสือราชการไทย  
  การใช้งานระบบสารบรรณ
  รูปแบบนามบัตร
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM

สารสัมพันธ์
  สารสัมพันธ์ ปี 58
วิสัยทัศน์ : พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพด้านสุขภาพให้ประเทศ สร้างชุมชนให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน

หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » นพ.อภิชาติ รอดสม ผอ.สบช. มอบนโยบาย พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" นพ.อภิชาติ รอดสม ผอ.สบช. มอบนโยบาย "
นพ.อภิชาติ รอดสม ผอ.สบช. มอบนโยบาย
ชาว สบช. ร่วมต้อนรับ นพ.อภิชาติ รอดสม เข้ารับตำแหน่ง ผอ.สบช. อย่างอบอุ่น                   วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เวลา 9.00 น. นางลิลลี่ ศิริพร รองผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถาบันพระบรมราชชนก ให้การต้อนรับ นายแพทย์อภิชาติ รอดสม ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก ด้วยความอบอุ่น
               โอกาสนี้ นายแพทย์อภิชาติ รอดสม ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก ได้กราบขอพรพระพุทธนิรามัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงสาธารณสุข ณ หอพระกระทรวงสาธารณสุข สักการะต้อนพระศรีมหาโพธิ์ บริเวณลานพระศรีมหาโพธิ์ และสักการะพระพรหม ณ ศาลพระพรหม จากนั้นได้ถวายเครื่องราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี บนแท่นฐานเดียวกัน ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ รวมทั้งพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร หน้าตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หลังจากนั้น นายแพทย์อภิชาติ รอดสม ได้เดินทางไปยังสำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกเพื่อสักการะพระรูปจำลอง สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก(ขนาดครึ่งพระองค์จริง) และบูชาพระพุทธรูปประจำห้องทำงานผู้อำนวยการ โดยมี นางลิลลี่ ศิริพร รองผู้อำนวยการสถาบัน และบุคลากร ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดี


Smile สักการะพระพุทธนิรามัย Smile


Kiss สักการะต้นพระศรีมหาโพธิ์ Kiss


Cool สักการะพระพรหม Cool


 

Tongue out สักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี Tongue out


Yell สักการะอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทร Yell


Innocent สักการะพระรูปจำลองสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ณ สถาบันพระบรมราชชนก Innocent

Money mouth บูชาพระพุทธรูปประจำห้องทำงาน Money mouth


Sealed ดร.ลิลลี่ ศิริพร มอบเข็มทองคำสถาบันพระบรมราชชนก และมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี Sealed


Surprised บรรยากาศการต้อนรับ Surprised


           


นพ.อภิชาติ รอดสม ผอ.สบช. มอบนโยบาย
"รักทุกคน รับใช้ ให้อภัย เมตตาในการทำงาน"
               นพ.อภิชาติ รอดสม ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก มอบนโยบายการทำงานแก่คณะผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนก และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ยึดหลักการทำงาน "รักทุกคน รับใช้ ให้อภัย มีความเมตตาในการทำงาน" เพื่อช่วยกันนำพาองค์กรให้ก้าวสู่สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำด้านสุขภาพของประเทศ สร้างชุมชนให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุม 4703 สถาบันพระบรมราชชนก
               นพ.อภิชาติ รอดสม กล่าวว่า ภารกิจในการผลิตบุคลากรสาธารณสุขของสถาบันพระบรมราชชนกควรมีความสอดคล้องกับแผนบริการสุขภาพและนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข สถาบันจึงมีบทบาทในการผลิตบุคลากรเพื่อตอบสนองการให้บริการสุขภาพประชาชนในท้องถิ่นหรือระดับปฐมภูมิที่โดดเด่นเน้นการผลิตบุคลากรเพื่อไปปฏิบัติงานรับใช้คนในชุมชน เช่น ปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ วิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนควรมีบทบาทเป็นผู้นำในด้านการดูแลสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งต้องมีการเตรียมการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บัณฑิตด้วย
               ผู้อำนวยการสถาบันสถาบันพระบรมราชชนก กล่าวเพิ่มเติมว่า การเป็นผู้บริหารที่ดีควรประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี สนับสนุนและเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และปฏิบัติตามกฏ ระเบียบอย่างเคร่งครัด สำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ ควรเป็นผู้มีจิตบริการในการให้บริการที่เป็นเลิศกับบุคลากรและหน่วยงานที่มาติดต่อทั้งภายในและภายนอกด้วยความเต็มใจ


กลุ่มงานบริหารทั่วไปและประชาสัมพันธ์
โดย : อัจฉรา เสงี่ยมวงษ์ 
วันที่ 02 ตุลาคม 2556 เวลา 14:48:30 น.
อ่าน 4691 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 1.50 จาก 5 คะแนน (2 ครั้ง)
ข่าวล่าสุด
 บุคลากร สบช.คว้ารางวัลครุฑ...
23 มี.ค. 2558
 สบช.เดินหน้าจัดทำกลยุทธ์อง...
19 มี.ค. 2558
 ผอ.สบช. พบปะลูกจ้างบรรจุให...
17 มี.ค. 2558
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบั...
12 ก.พ. 2558
 สรุปข้อมูลผลงานนำเสนอ รมว....
05 ก.พ. 2558
ทั้งหมด
ข่าวยอดนิยม
 แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพประจำ...
08 พ.ย. 2555
 การนำเสนอผลการดำเนินงานวิจ...
28 ส.ค. 2556
 นพ.อภิชาติ รอดสม ผอ.สบช. ...
02 ต.ค. 2556
 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี...
14 พ.ค. 2556
 งานสองทศวรรษสถาบันพระบรมรา...
27 ธ.ค. 2556
ทั้งหมดขอบคุณสำหรับเครดิตเว็บสุรินทร์