Menu
  ผังองค์กร
     แผนภูมิองค์กร 
  OG สบช.
  การควบคุมภายใน
  R2R
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  
  รอบรั้ว สบช.
  ทำเนียบนักประชาสัมพันธ์
  สถานีสุขภาพ 
  รายชื่อผู้อำนวยการวิทยาลัย
  ถาม-ตอบ งานสารบรรณ 
  นักประชาสัมพันธ์
  แบบฟอร์มต่างๆ
  การทำประชาพิจารณ์ พ.ร.บ. สบช.และแบบสอบถาม
  หลักการพิมพ์หนังสือราชการไทย 
  Template หนังสือราชการไทย  
  การใช้งานระบบสารบรรณ
  รูปแบบนามบัตร
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM

สารสัมพันธ์
  สารสัมพันธ์ ปี 58
วิสัยทัศน์ : พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพด้านสุขภาพให้ประเทศ สร้างชุมชนให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน

หมวด : ข่าวกิจกรรม

หน้าแรก » ข่าวกิจกรรม » ผอ.สบช.มอบนโยบายการทำงานแก่บุคลากรส่วนกลางพิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" ผอ.สบช.มอบนโยบายการทำงานแก่บุคลากรส่วนกลาง "
ผอ.สบช.มอบนโยบายการทำงานแก่บุคลากรส่วนกลาง
ผอ.อภิชาติ รอดสม มอบนโยบายการทำงานแก่บุคลากร สบช.ส่วนกลาง
 
            วันที่ 17 ตุลาคม 2556 นายแพทย์อภิชาติ รอดสม ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก มอบนโยบายในการทำงานแก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสถาบันพระบรมราชชนกส่วนกลาง โดยให้ยึดหลักธรรมะสำคัญในการปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จ 2 ประการ ได้แก่ "ขันติ" คือ มีความอดทน และ "โสรัจจะ" คือ การน้อมน้อมถ่อมตน เพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กรสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข  ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


โดย : กนกธร ดำรงวัฒน 
วันที่ 25 ตุลาคม 2556 เวลา 11:01:34 น.
อ่าน 1935 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
ข่าวล่าสุด
 สบช.จัดอบรมหลักสูตรพนักงาน...
16 ก.พ. 2558
 สบช.ร่วมขบวนพาเหรดในพิธีเป...
13 ก.พ. 2558
 สบช.จัดเต้นบาสโลบในวัน
15 ม.ค. 2558
 กิจกรรมเต้นบาสโลบเพื่อสุขภ...
08 ม.ค. 2558
 ครบรอบ ๒๑ ปี สถาบันพระบรม...
24 ธ.ค. 2557
ทั้งหมด
ข่าวยอดนิยม
 มุทิตาคารวะผู้เกษียณอายุรา...
22 ส.ค. 2557
 สบช.ร่วมขบวนพาเหรดในพิธีเป...
01 ส.ค. 2557
 การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสั...
26 ก.ย. 2557
 โครงการพัฒนาสมรรถนะสายสนับ...
02 พ.ค. 2557
 กิจกรรมเต้นบาสโลบเพื่อสุขภ...
08 ม.ค. 2558
ทั้งหมดขอบคุณสำหรับเครดิตเว็บสุรินทร์