Menu
  ผังองค์กร
     แผนภูมิองค์กร 
  OG สบช.
  การควบคุมภายใน
  R2R
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  
  รอบรั้ว สบช.
  ทำเนียบนักประชาสัมพันธ์
  สถานีสุขภาพ 
  รายชื่อผู้อำนวยการวิทยาลัย
  ถาม-ตอบ งานสารบรรณ 
  นักประชาสัมพันธ์
  แบบฟอร์มต่างๆ
  การทำประชาพิจารณ์ พ.ร.บ. สบช.และแบบสอบถาม
  หลักการพิมพ์หนังสือราชการไทย 
  Template หนังสือราชการไทย  
  การใช้งานระบบสารบรรณ
  รูปแบบนามบัตร
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM

สารสัมพันธ์
  สารสัมพันธ์ ปี 58
วิสัยทัศน์ : พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพด้านสุขภาพให้ประเทศ สร้างชุมชนให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน

หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » สถาบันพระบรมราชชนกจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มสมรรถนะ...พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" สถาบันพระบรมราชชนกจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มสมรรถนะ... "
สถาบันพระบรมราชชนกจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มสมรรถนะ...
            สถาบันพระบรมราชชนกจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรในการปฏิบัติงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านสารบรรณและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดทำหนังสือราชการของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ให้มีความรู้ ทักษะในการร่างโต้ตอบ และพิจารณากลั่นกรองหนังสือราชการ ตลอดจนใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้องและเต็มศักยภาพของระบบ   กลุ่มงานบริหารทั่วไปและประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการจึงจัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรในการปฏิบัติงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันพระบรมราชชนกขึ้น  ในวันที่ ๑๘-๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗  ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี
โดย : จิตรภณ อวยพร 
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 14:08:01 น.
อ่าน 1718 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 2.50 จาก 5 คะแนน (4 ครั้ง)
ข่าวล่าสุด
 บุคลากร สบช.คว้ารางวัลครุฑ...
23 มี.ค. 2558
 สบช.เดินหน้าจัดทำกลยุทธ์อง...
19 มี.ค. 2558
 ผอ.สบช. พบปะลูกจ้างบรรจุให...
17 มี.ค. 2558
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบั...
12 ก.พ. 2558
 สรุปข้อมูลผลงานนำเสนอ รมว....
05 ก.พ. 2558
ทั้งหมด
ข่าวยอดนิยม
 แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพประจำ...
08 พ.ย. 2555
 การนำเสนอผลการดำเนินงานวิจ...
28 ส.ค. 2556
 นพ.อภิชาติ รอดสม ผอ.สบช. ...
02 ต.ค. 2556
 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี...
14 พ.ค. 2556
 งานสองทศวรรษสถาบันพระบรมรา...
27 ธ.ค. 2556
ทั้งหมดขอบคุณสำหรับเครดิตเว็บสุรินทร์