Menu
  ผังองค์กร
     แผนภูมิองค์กร 
  OG สบช.
  การควบคุมภายใน
  R2R
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  
  รอบรั้ว สบช.
  ทำเนียบนักประชาสัมพันธ์
  สถานีสุขภาพ 
  รายชื่อผู้อำนวยการวิทยาลัย
  ถาม-ตอบ งานสารบรรณ 
  นักประชาสัมพันธ์
  แบบฟอร์มต่างๆ
  การทำประชาพิจารณ์ พ.ร.บ. สบช.และแบบสอบถาม
  หลักการพิมพ์หนังสือราชการไทย 
  Template หนังสือราชการไทย  
  การใช้งานระบบสารบรรณ
  รูปแบบนามบัตร
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM

สารสัมพันธ์
  สารสัมพันธ์ ปี 58
วิสัยทัศน์ : พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพด้านสุขภาพให้ประเทศ สร้างชุมชนให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน

หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรในการปฏิบัติงา...พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรในการปฏิบัติงา... "
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรในการปฏิบัติงา...
    วันที่ 18 มีนาคม 2557 เวลา 09.00น. ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท โดยนางสุพรรณ กาญจนเจตนี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรในการปฏิบัติงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมเป็นวิทยากรในการบรรยายเนื้อหาการอบรมกับ ดร.ผกาวรรณ จันทร์เพิ่ม หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปและประชาสัมพันธ์ โดยมีเจ้าหน้าที่สารบรรณกลางของส่วนกลางและวิทยาลัยในสังกัดเข้าร่วมรับฟังการอบรม ในระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท รังสิต จังหวัดปทุมธานี


  
นางสุพรรณ กาญจนเตนี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิดและพร้อมบรรยาย
เรื่อง "แนวนโยบายการพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรที่รับผิดชอบในการบริหารงานและปฏิบัติงานด้านสนับสนุนของวิทยาลัยในสังกัดพระบรมราชชนก"


  

ดร.ผกาวรรณ จันทร์เพิ่ม หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปและประชาสัมพันธ์ ร่วมเป็นวิทยากรการอบรม
 เรื่อง "เทคนิคการบริหารและการปฏิบัติงานสารบรรณให้ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ(ฉบับที่2) พ.ศ.2548


  

เจ้าหน้าที่สารบรรณกลางของส่วนกลางและวิทยาลัยในสังกัดมาเข้าร่วมในการอบรมในครั้งนี้


การประชุมครั้งนี้มีการจัดทำทำเนียบเจ้าหน้าที่สารบรรณกลาง
เพื่อเป็นข้อมูลของเจ้าหน้าที่สารบรรณกลางของส่วนกลางและวิทยาลัยในสังกัดในการติดต่อสื่อสาร มอบให้กับเจ้าหน้าที่สารบรรณแต่ละวิทยาลัย

โดย : จิตรภณ อวยพร 
วันที่ 26 มีนาคม 2557 เวลา 11:23:16 น.
อ่าน 2063 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 4.00 จาก 5 คะแนน (2 ครั้ง)
ข่าวล่าสุด
 บุคลากร สบช.คว้ารางวัลครุฑ...
23 มี.ค. 2558
 สบช.เดินหน้าจัดทำกลยุทธ์อง...
19 มี.ค. 2558
 ผอ.สบช. พบปะลูกจ้างบรรจุให...
17 มี.ค. 2558
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบั...
12 ก.พ. 2558
 สรุปข้อมูลผลงานนำเสนอ รมว....
05 ก.พ. 2558
ทั้งหมด
ข่าวยอดนิยม
 แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพประจำ...
08 พ.ย. 2555
 การนำเสนอผลการดำเนินงานวิจ...
28 ส.ค. 2556
 นพ.อภิชาติ รอดสม ผอ.สบช. ...
02 ต.ค. 2556
 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี...
14 พ.ค. 2556
 งานสองทศวรรษสถาบันพระบรมรา...
27 ธ.ค. 2556
ทั้งหมดขอบคุณสำหรับเครดิตเว็บสุรินทร์