Menu
  ผังองค์กร
     แผนภูมิองค์กร 
  OG สบช.
  การควบคุมภายใน
  R2R
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  
  รอบรั้ว สบช.
  ทำเนียบนักประชาสัมพันธ์
  สถานีสุขภาพ 
  รายชื่อผู้อำนวยการวิทยาลัย
  ถาม-ตอบ งานสารบรรณ 
  นักประชาสัมพันธ์
  แบบฟอร์มต่างๆ
  การทำประชาพิจารณ์ พ.ร.บ. สบช.และแบบสอบถาม
  หลักการพิมพ์หนังสือราชการไทย 
  Template หนังสือราชการไทย  
  การใช้งานระบบสารบรรณ
  รูปแบบนามบัตร
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM

สารสัมพันธ์
  สารสัมพันธ์ ปี 58
วิสัยทัศน์ : พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพด้านสุขภาพให้ประเทศ สร้างชุมชนให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน

หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเครื่องแม่ข่ายระบบสารบรรณอิเล็กทรอ...พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเครื่องแม่ข่ายระบบสารบรรณอิเล็กทรอ... "
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเครื่องแม่ข่ายระบบสารบรรณอิเล็กทรอ...
              วันที่ 24 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี สถาบันพระบรมราชชนก กลุ่มอำนวยการ จัดอบรบโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเครื่องแม่ข่ายระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ระดับวิทยาลัย โดยมีอาจารย์สุพรรณ กาญจนเจตนี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการเป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้ พร้อมด้วยคณะอาจารย์และทีมงานจากคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา มาให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้เข้าการอบรมแต่ละวิทยาลัยในสังกัด เพื่อให้มีการจัดการเครื่องแม่ข่ายที่ติดตั้งโปรแกรมสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในระบบต่างๆ ให้มีความพร้อมในการใช้งานและสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้อย่างเหมาะสม เพื่อนำสู่พัฒนาองค์กรต้นแบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  ในระหว่างวันที่ 24 - 25 มีนาคม 2557 ณ ห้องบัวหลวง โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี

อาจารย์สุพรรณ กาญจนเจตนี เป็นประธานในพิธีและเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเครื่องแม่ข่ายของแต่ละวิทยาลัย


     
     อาจารย์ธวัชชัย เอี่ยมไรโรจน์ อาจารย์เอกภพ บุญเพ็ง อาจารย์พีระศักดิ์ เพียรประสิทธิ์ และทีมงานจากมหาวิทยาลัยบูรพา
เป็นวิทยากรและให้คำปรึกษาในการปฏิบัติอบรมในครั้งนี้

 
   
 

     ในการประชุมครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ดูแลเครื่องแม่ข่ายของแต่ละวิทยาลัยในสังกัดสบช.เข้าอบรมการปฏิบัติของผู้ดูแลเครื่องแม่ข่าย
และได้มีการจัดทำและมอบหนังสือทำเนียบเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเครื่องแม่ข่ายแก่เจ้าหน้าที่แต่ละวิทยาลัย
 เพื่อเป็นข่องทางในการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกัน 

โดย : จิตรภณ อวยพร 
วันที่ 27 มีนาคม 2557 เวลา 11:26:30 น.
อ่าน 1956 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
ข่าวล่าสุด
 บุคลากร สบช.คว้ารางวัลครุฑ...
23 มี.ค. 2558
 สบช.เดินหน้าจัดทำกลยุทธ์อง...
19 มี.ค. 2558
 ผอ.สบช. พบปะลูกจ้างบรรจุให...
17 มี.ค. 2558
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบั...
12 ก.พ. 2558
 สรุปข้อมูลผลงานนำเสนอ รมว....
05 ก.พ. 2558
ทั้งหมด
ข่าวยอดนิยม
 แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพประจำ...
08 พ.ย. 2555
 การนำเสนอผลการดำเนินงานวิจ...
28 ส.ค. 2556
 นพ.อภิชาติ รอดสม ผอ.สบช. ...
02 ต.ค. 2556
 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี...
14 พ.ค. 2556
 งานสองทศวรรษสถาบันพระบรมรา...
27 ธ.ค. 2556
ทั้งหมดขอบคุณสำหรับเครดิตเว็บสุรินทร์