Menu
  ผังองค์กร
     แผนภูมิองค์กร 
  OG สบช.
  การควบคุมภายใน
  R2R
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  
  รอบรั้ว สบช.
  ทำเนียบนักประชาสัมพันธ์
  สถานีสุขภาพ 
  รายชื่อผู้อำนวยการวิทยาลัย
  ถาม-ตอบ งานสารบรรณ 
  นักประชาสัมพันธ์
  แบบฟอร์มต่างๆ
  การทำประชาพิจารณ์ พ.ร.บ. สบช.และแบบสอบถาม
  หลักการพิมพ์หนังสือราชการไทย 
  Template หนังสือราชการไทย  
  การใช้งานระบบสารบรรณ
  รูปแบบนามบัตร
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM

สารสัมพันธ์
  สารสัมพันธ์ ปี 58
วิสัยทัศน์ : พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพด้านสุขภาพให้ประเทศ สร้างชุมชนให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน

หมวด : ข่าวการศึกษา

หน้าแรก » ข่าวการศึกษา » ปฐมนิเทศแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2557พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" ปฐมนิเทศแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2557 "
ปฐมนิเทศแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2557
             วันที่ 1 เมษายน 2557 นายแพทย์ทรงยศ ชัยชนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการอบรมปฐมนิเทศและเลือกสถานที่ปฏิบัติงานของ แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ให้สัญญาฯ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา โดยมีนายแพทย์อภิชาติ รอดสม ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก กล่าวรายงาน จัดขึ้นโดยกลุ่มพัฒนาบุคลากร ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2557 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรที่บรรจุเข้าปฏิบัติงานใหม่ มีความเข้าใจถึงขอบเขตหน้าที่ ภารกิจของหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข และได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เกิดทัศนคติที่ดี เกิดขวัญและกำลังใจ เป็นผลให้มีคุณภาพไปปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อองค์กรและประชาชน

    

นายแพทย์ทรงยศ ชัยชนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการอบรม

         

นายแพทย์อภิชาติ รอดสม ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก กล่าวรายงานและร่วมเป็นวิทยากรมอบความรู้แก่แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรที่เข้าปฏิบัติงานใหม่


         

การจับสลากเลือกสถานที่ปฏิบัติงานของเภสัชกร ผู้ให้สัญญาฯ

  

    

   

  การจัดแสดงนิทรรศการของเขตต่างๆ

โดย : จิตรภณ อวยพร 
วันที่ 08 เมษายน 2557 เวลา 11:01:05 น.
อ่าน 2539 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
ข่าวล่าสุด
 มูลนิธิสมเด็จย่า 90 มอบทุน...
22 ต.ค. 2557
 สบช.เปิดเวทีเสนอผลงานนวัตก...
24 ส.ค. 2557
 สบช.คว้ารางวัล Platinum A...
19 ส.ค. 2557
 พระองค์เจ้าโสมสวลีฯพระราชท...
25 มิ.ย. 2557
 อาจารย์พยาบาล และพยาบาลดีเ...
09 มิ.ย. 2557
ทั้งหมด
ข่าวยอดนิยม
 สบช.เปิดรับตรงและรับกลาง ...
17 พ.ย. 2556
 พระองค์เจ้าโสมสวลีฯพระราชท...
25 มิ.ย. 2557
 มูลนิธิสมเด็จย่า 90 มอบทุน...
22 ต.ค. 2557
 พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัต...
25 ม.ค. 2556
 ปฐมนิเทศแพทย์ ทันตแพทย์ แล...
08 เม.ย. 2557
ทั้งหมดขอบคุณสำหรับเครดิตเว็บสุรินทร์