Menu
  ผังองค์กร
     แผนภูมิองค์กร 
  OG สบช.
  การควบคุมภายใน
  R2R
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  
  รอบรั้ว สบช.
  ทำเนียบนักประชาสัมพันธ์
  สถานีสุขภาพ 
  รายชื่อผู้อำนวยการวิทยาลัย
  ถาม-ตอบ งานสารบรรณ 
  นักประชาสัมพันธ์
  แบบฟอร์มต่างๆ
  การทำประชาพิจารณ์ พ.ร.บ. สบช.และแบบสอบถาม
  หลักการพิมพ์หนังสือราชการไทย 
  Template หนังสือราชการไทย  
  การใช้งานระบบสารบรรณ
  รูปแบบนามบัตร
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM

สารสัมพันธ์
  สารสัมพันธ์ ปี 58
วิสัยทัศน์ : พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพด้านสุขภาพให้ประเทศ สร้างชุมชนให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน

หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประชุมอบรมเชิงปฎิบัติการฐานข้อมูลวิจัยและผลงานวิชาการในระบบบ...พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" ประชุมอบรมเชิงปฎิบัติการฐานข้อมูลวิจัยและผลงานวิชาการในระบบบ... "
ประชุมอบรมเชิงปฎิบัติการฐานข้อมูลวิจัยและผลงานวิชาการในระบบบ...
      วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 สถาบันพระบรมราชชนก กลุ่มอำนวยการ จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการฐานข้อมูลวิจัยและผลงานวิชาการในระบบบุคลากร โดยมีนางสุพรรณ กาญจนเจตนี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ครั้งนี้มีคณะเจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบแต่ละวิทยาลัยในสังกัดเข้ารับการอบรม ในระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตึกหอสมุดรัตน์โอสถานุเคราะห์ ชั้น3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาลัยเขตรังสิต จังหวัดปทุมธานี  

นางสุพรรณ กาญจนเจตนี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นประธานเปิดการอบรม
 และบรรยายเรื่อง "ความเป็นมาและความสำคัญของฐานข้อมูลวิจัยและผลงานวิชาการกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์"


  

ดร.ผกาวรรณ จันทร์เพิ่ม หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปและประชาสัมพันธ์
เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "องค์ประกอบและความเชื่อมโยงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับฐานข้อมูลวิจัยและผลงานวิชาการ"  

ครั้งนี้มีคณะเจ้าหน้าที่ จากมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมเป็นผู้บรรยายในขั้นตอนการปฏิบัติการฐานข้อมูลวิจัย


  คณะเจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบแต่ละวิทยาลัยในสังกัด เข้ารับการอบรมในครั้งนี้

โดย : นายจิตรภณ อวยพร 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 เวลา 11:30:02 น.
อ่าน 1577 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 5.00 จาก 5 คะแนน (1 ครั้ง)
ข่าวล่าสุด
 บุคลากร สบช.คว้ารางวัลครุฑ...
23 มี.ค. 2558
 สบช.เดินหน้าจัดทำกลยุทธ์อง...
19 มี.ค. 2558
 ผอ.สบช. พบปะลูกจ้างบรรจุให...
17 มี.ค. 2558
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบั...
12 ก.พ. 2558
 สรุปข้อมูลผลงานนำเสนอ รมว....
05 ก.พ. 2558
ทั้งหมด
ข่าวยอดนิยม
 แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพประจำ...
08 พ.ย. 2555
 การนำเสนอผลการดำเนินงานวิจ...
28 ส.ค. 2556
 นพ.อภิชาติ รอดสม ผอ.สบช. ...
02 ต.ค. 2556
 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี...
14 พ.ค. 2556
 งานสองทศวรรษสถาบันพระบรมรา...
27 ธ.ค. 2556
ทั้งหมดขอบคุณสำหรับเครดิตเว็บสุรินทร์