Menu
  ผังองค์กร
     แผนภูมิองค์กร 
  OG สบช.
  การควบคุมภายใน
  R2R
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  
  รอบรั้ว สบช.
  ทำเนียบนักประชาสัมพันธ์
  สถานีสุขภาพ 
  รายชื่อผู้อำนวยการวิทยาลัย
  ถาม-ตอบ งานสารบรรณ 
  นักประชาสัมพันธ์
  แบบฟอร์มต่างๆ
  การทำประชาพิจารณ์ พ.ร.บ. สบช.และแบบสอบถาม
  หลักการพิมพ์หนังสือราชการไทย 
  Template หนังสือราชการไทย  
  การใช้งานระบบสารบรรณ
  รูปแบบนามบัตร
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM

สารสัมพันธ์
  สารสัมพันธ์ ปี 58
วิสัยทัศน์ : พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพด้านสุขภาพให้ประเทศ สร้างชุมชนให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน

หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » สบช.เร่งพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนของวิทยาลัยในสังกัดพิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" สบช.เร่งพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนของวิทยาลัยในสังกัด "
สบช.เร่งพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนของวิทยาลัยในสังกัด

        สถาบันพระบรมราชชชนก เร่งพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนด้านบริหารงานบุคคลของ
วิทยาลัยทุกแห่งในสังกัด จัดประชุมหัวหน้างานบุคคลระดับบริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้มีความรู้ แม่นยำในกฎ ระเบียบ แนวทางการปฏิบัติงาน สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารงานบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 23-26 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมเอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี 


นายแพทย์อภิชาติ รอดสม ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม
และบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การสร้างแรงจูงใจในการทำงานอย่างมีความสุข"

     
นางสุพรรณ กาญจนเจตนี  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ดร.ผกาวรรณ จันทร์เพิ่ม วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ และนางพรจันทร์ เชาวน์ชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ร่วมอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง การพัฒนาการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคลโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์ภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุน
การประเมินสมรรถนะบุคลากร เทคนิคการพัฒนานักทรัพยากรบุคคลในองค์กรให้เป็นมืออาชีพ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขอใช้ตำแหน่งว่าง การคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง
รับโอน รับย้ายบุคคลลงตำแหน่งว่าง การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ บำเหน็จ บำนาญข้าราชการ และการบริหาร
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการพัฒนางานด้านการบริหารงานบุคคล

 
       
ได้รับความสนใจจากรองบริหาร/หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป/บุคลากรสายสนับสนุนด้านบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยในสังกัด เข้าร่วมประชุมจำนวน 120 คน

โดย : กนกธร ดำรงวัฒน 
วันที่ 30 มิถุนายน 2557 เวลา 10:42:09 น.
อ่าน 2296 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
ข่าวล่าสุด
 บุคลากร สบช.คว้ารางวัลครุฑ...
23 มี.ค. 2558
 สบช.เดินหน้าจัดทำกลยุทธ์อง...
19 มี.ค. 2558
 ผอ.สบช. พบปะลูกจ้างบรรจุให...
17 มี.ค. 2558
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบั...
12 ก.พ. 2558
 สรุปข้อมูลผลงานนำเสนอ รมว....
05 ก.พ. 2558
ทั้งหมด
ข่าวยอดนิยม
 แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพประจำ...
08 พ.ย. 2555
 การนำเสนอผลการดำเนินงานวิจ...
28 ส.ค. 2556
 นพ.อภิชาติ รอดสม ผอ.สบช. ...
02 ต.ค. 2556
 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี...
14 พ.ค. 2556
 งานสองทศวรรษสถาบันพระบรมรา...
27 ธ.ค. 2556
ทั้งหมดขอบคุณสำหรับเครดิตเว็บสุรินทร์