Menu
  ผังองค์กร
     แผนภูมิองค์กร 
  OG สบช.
  การควบคุมภายใน
  R2R
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  
  รอบรั้ว สบช.
  ทำเนียบนักประชาสัมพันธ์
  สถานีสุขภาพ 
  รายชื่อผู้อำนวยการวิทยาลัย
  ถาม-ตอบ งานสารบรรณ 
  นักประชาสัมพันธ์
  แบบฟอร์มต่างๆ
  การทำประชาพิจารณ์ พ.ร.บ. สบช.และแบบสอบถาม
  หลักการพิมพ์หนังสือราชการไทย 
  Template หนังสือราชการไทย  
  การใช้งานระบบสารบรรณ
  รูปแบบนามบัตร
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM

สารสัมพันธ์
  สารสัมพันธ์ ปี 58
วิสัยทัศน์ : พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพด้านสุขภาพให้ประเทศ สร้างชุมชนให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน

หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ผอ.สบช. เปิดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการหน่วยงานส่วนกลาง ปี พ.ศ....พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" ผอ.สบช. เปิดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการหน่วยงานส่วนกลาง ปี พ.ศ.... "
ผอ.สบช. เปิดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการหน่วยงานส่วนกลาง ปี พ.ศ....
          นายแพทย์อภิชาติ รอดสม ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก  เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการสถาบันพระบรมราชชนก (ส่วนกลาง) ปีงบประมาณ 2558 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้อำนวยการกลุ่มต่างๆ ในส่วนกลางนำเสนอแผนปฏิบัติการของหน่วยงานตามภาระงานประจำ งานกลยุทธ์ และงานนโยบาย ปีงบประมาณ 2558 และร่วมกันวิพากษ์โครงการและการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการให้สัมฤทธิ์ผล


นายแพทย์อภิชาติ รอดสม ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก และดร.กฤษดา แสวงดี รองผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก ประธานการประชุม

       

       

   

     
บรรยากาศการนำเสนอแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2558 ของหน่วยงานส่วนกลาง ได้แก่ กลุ่มพัฒนาการศึกษา
 กลุ่มพัฒนาบุคลากร กลุ่มวิจัย กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มอำนวยการ แก้วกัลยาสิกขาลัย และกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
      
โดย : กนกธร ดำรงวัฒน 
วันที่ 04 สิงหาคม 2557 เวลา 10:30:40 น.
อ่าน 1874 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
ข่าวล่าสุด
 บุคลากร สบช.คว้ารางวัลครุฑ...
23 มี.ค. 2558
 สบช.เดินหน้าจัดทำกลยุทธ์อง...
19 มี.ค. 2558
 ผอ.สบช. พบปะลูกจ้างบรรจุให...
17 มี.ค. 2558
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบั...
12 ก.พ. 2558
 สรุปข้อมูลผลงานนำเสนอ รมว....
05 ก.พ. 2558
ทั้งหมด
ข่าวยอดนิยม
 แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพประจำ...
08 พ.ย. 2555
 การนำเสนอผลการดำเนินงานวิจ...
28 ส.ค. 2556
 นพ.อภิชาติ รอดสม ผอ.สบช. ...
02 ต.ค. 2556
 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี...
14 พ.ค. 2556
 งานสองทศวรรษสถาบันพระบรมรา...
27 ธ.ค. 2556
ทั้งหมดขอบคุณสำหรับเครดิตเว็บสุรินทร์