Menu
  ผังองค์กร
     แผนภูมิองค์กร 
  OG สบช.
  การควบคุมภายใน
  R2R
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  
  รอบรั้ว สบช.
  ทำเนียบนักประชาสัมพันธ์
  สถานีสุขภาพ 
  รายชื่อผู้อำนวยการวิทยาลัย
  ถาม-ตอบ งานสารบรรณ 
  นักประชาสัมพันธ์
  แบบฟอร์มต่างๆ
  การทำประชาพิจารณ์ พ.ร.บ. สบช.และแบบสอบถาม
  หลักการพิมพ์หนังสือราชการไทย 
  Template หนังสือราชการไทย  
  การใช้งานระบบสารบรรณ
  รูปแบบนามบัตร
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM

สารสัมพันธ์
  สารสัมพันธ์ ปี 58
วิสัยทัศน์ : พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพด้านสุขภาพให้ประเทศ สร้างชุมชนให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน

หมวด : ข่าวการศึกษา

หน้าแรก » ข่าวการศึกษา » สบช.คว้ารางวัล Platinum Award ปี 2557 จากผลงานวิจัยส้มมือแก้...พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" สบช.คว้ารางวัล Platinum Award ปี 2557 จากผลงานวิจัยส้มมือแก้... "
สบช.คว้ารางวัล Platinum Award ปี 2557 จากผลงานวิจัยส้มมือแก้...

        สถาบันพระบรมราชชนก โดยกลุ่มวิจัยร่วมจัดงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2557" (Thailand Research Expo 2014) ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร สามารถคว้าถ้วยรางวัลพระราชทาน Platinum Award จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จากผลงานวิจัย "ส้มมือแก้ง่วง" พร้อมเงินรางวัล 70,000 บาทและเกียรติบัตร

          กลุ่มวิจัยได้คัดเลือกผลงานวิจัยของวิทยาลัยที่สอดคล้องกับ theme ของการจัดงาน คืองานวิจัยเรื่อง"การศึกษาผลของกลิ่นส้มมือที่ให้ด้วยการสูดดมต่อระบบประสาทอัตโนมัติ" โดย ดร.วินัย สยอวรรณ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ซึ่งได้ทุนจากกลุ่มวิจัย สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ.2555 พร้อมกับประชุมวางแผนกับนักวิจัยเพื่อกำหนดแนวทางในการจัดนิทรรศการ หารูปแบบการนำเสนอ การจัดบอร์ดนิทรรศการ การแสดงต้นส้มมือของจริง การนำเสนอด้วยวีดิโอ การแจกผลิตภัณฑ์น้ำมันส้มมือ และการจำลองการทดลอง เป็นต้น กลุ่มวิจัยได้เพิ่มข้อเสนอแนะในการนำไปใช้ให้กับงานวิจัยชิ้นนี้ ได้แก่ นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อยอดทางตลาด ทางธุรกิจสร้างรายได้ โดยทำเป็นสเปรย์นำ้หอมปรับอากาศในรถ เพราะผลการวิจัยพบว่ากลิ่นน้ำมันสกัดจากส้มมือมีผลต่อระบบประสาทอัติโนมัติทำให้ตื่น ดังนั้นน่าจะมีประโยชน์ต่อคนขับรถสิบล้อ คนขับรถทัวร์ตอนกลางคืน คนขับรถในระยะทางไกล ๆ และใช้ผสมกับสบู่ สปา ทำให้สดชื่นในตอนเช้า เป็นต้น ตลอดจนผลการวิจัยทำให้ชุมชน ครอบครัวสามารถนำไปสร้างรายได้ต่อไป เช่น ส่งเสริมการปลูกส้มมือ หรือการนำน้ำมันส้มมือไปผสมกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพื่อสร้างรายได้

        การจัดงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติประจำปีนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและแสดงศักยภาพของงานวิจัย สร้างแรงกระตุ้นให้แก่นักวิจัยในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง เพื่อนำสู่การยอมรับในระดับสากล ซึ่งสถาบันพระบรมราชชนกส่งผลงานวิจัยเข้าประกวด 1 เรื่อง และสามารถคว้ารางวัลสูงสุดของมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 ดังกล่าวได้ สำหรับการประกาศผลรางวัลแบ่งเป็น รางวัล Platinum Award จำนวน 2 รางวัล ซึ่งเป็นถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 70,000 บาทแเละเกียรติบัตร ลำดับที่ 2 Gold Award จำนวน 6 รางวัล ลำดับที่ 3 Silver Award จำนวน 6 รางวัล ลำดับที่ 4 Bronze Award จำนวน 6 รางวัล

 

       

       

 

    

 

  

 

โดย : กนกธร ดำรงวัฒน 
วันที่ 19 สิงหาคม 2557 เวลา 08:46:06 น.
อ่าน 2330 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
ข่าวล่าสุด
 มูลนิธิสมเด็จย่า 90 มอบทุน...
22 ต.ค. 2557
 สบช.เปิดเวทีเสนอผลงานนวัตก...
24 ส.ค. 2557
 สบช.คว้ารางวัล Platinum A...
19 ส.ค. 2557
 พระองค์เจ้าโสมสวลีฯพระราชท...
25 มิ.ย. 2557
 อาจารย์พยาบาล และพยาบาลดีเ...
09 มิ.ย. 2557
ทั้งหมด
ข่าวยอดนิยม
 สบช.เปิดรับตรงและรับกลาง ...
17 พ.ย. 2556
 พระองค์เจ้าโสมสวลีฯพระราชท...
25 มิ.ย. 2557
 มูลนิธิสมเด็จย่า 90 มอบทุน...
22 ต.ค. 2557
 พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัต...
25 ม.ค. 2556
 ปฐมนิเทศแพทย์ ทันตแพทย์ แล...
08 เม.ย. 2557
ทั้งหมดขอบคุณสำหรับเครดิตเว็บสุรินทร์