Menu
  ผังองค์กร
     แผนภูมิองค์กร 
  OG สบช.
  การควบคุมภายใน
  R2R
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  
  รอบรั้ว สบช.
  ทำเนียบนักประชาสัมพันธ์
  สถานีสุขภาพ 
  รายชื่อผู้อำนวยการวิทยาลัย
  ถาม-ตอบ งานสารบรรณ 
  นักประชาสัมพันธ์
  แบบฟอร์มต่างๆ
  การทำประชาพิจารณ์ พ.ร.บ. สบช.และแบบสอบถาม
  หลักการพิมพ์หนังสือราชการไทย 
  Template หนังสือราชการไทย  
  การใช้งานระบบสารบรรณ
  รูปแบบนามบัตร
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM

สารสัมพันธ์
  สารสัมพันธ์ ปี 58
วิสัยทัศน์ : พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพด้านสุขภาพให้ประเทศ สร้างชุมชนให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน

หมวด : ข่าวกิจกรรม

หน้าแรก » ข่าวกิจกรรม » มุทิตาคารวะผู้เกษียณอายุราชการส่วนกลาง ปี 2557พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" มุทิตาคารวะผู้เกษียณอายุราชการส่วนกลาง ปี 2557 "
มุทิตาคารวะผู้เกษียณอายุราชการส่วนกลาง ปี 2557
        สถาบันพระบรมราชชนก จัดงาน"ความสุข ความทรงจำ ไม่มีที่สิ้นสุด"เเพื่อแสดงความรำลึกในคุณความดีของผู้ทำคุณประโยชน์แก่สถาบันพระบรมราชชนก(ส่วนกลาง)ที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2557 จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ ดร.ลิลลี่ ศิริพร รองผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก นางขวัญตา เพ่งวาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข  นางสุมิตตรา พฤกษ์ไพโรจน์กุล ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ นางเชาวรรณี เฉลิมแสน กลุ่มพัฒนาการศึกษา และนายลือธวุฒิ บานเย็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนกด้านการประชาสัมพันธ์ ภายในงานมีการจัดกิจกรรมชุดพิเศษมากมาย โดยบุคลากรมาร่วมงานแต่งกายด้วยสีส้นสดใสแบบ Colorful Party เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมโนโวเทล ระยอง ริมแพ รีสอร์ท จังหวัดระยอง

      
 
          

        
นายแพทย์อภิชาติ รอดสม ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก เปิดงานคำคืนแห่ง"ความสุข ความทรงจำ ไม่มีที่สิ้นสุด"
มีนายสมพร พานพิกุล วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข และนางสาวชลดา วรรณรี กลุ่มอำนวยการ เป็นพิธีกรสร้างความสุขและสีสันในงาน


      
ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนกมอบรางวัล"ข้าราชการดีเด่นและลูกจ้างดีเด่นของสถาบันพระบรมราชชนกส่วนกลาง"
 
      
วีดิทัศน์มอบแด่เพชรทั้งห้าผู้ทรงคุณค่าของสถาบันพระบรมราชชนก

     

      
วามในใจของผู้ทรงคุณค่าที่มีต่อสถาบันพระบรมราชชนกและบุคลากรผู้ร่วมงานตลอดเส้นทางชีวิตการทำงาน
 
     
 
   
นายแพทย์อภิชาติ รอดสม มอบของที่ระลึก

   
  
  
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี นำการแสดงชุด"รำบุษบาเสี่ยงเทียน และเพลงฉ่อย"มาสร้างความสนุนและความประทับใจแก่ผู้ชม

   
กลุ่มพัฒนาบุคลากรเปิดตัวด้วยการแสดง "The show must go on"อันเร้าใจ

            
การแสดงที่เข้มแข็งของ"นักรบหน้าหวาน" จากกลุ่มอำนวยการ

  
วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุขกับการแสดงแนวใหม่ชุด"จินตลีลาพาเพลิน"

    

      
กลุ่มพัฒนาการศึกษารวมพลังนักแสดงมาในชุด"ฮากริบ"

   
"Research Girls Dance" ที่พร้อมเพรียงของบุคลากรกลุ่มวิจัย

   
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศมาในชุด"ร้องเพลงประกอบดนตรี"
    
      
ผู้อำนวยการกลุ่มและผู้แทนมอบของที่ระลึกแทนความระลึกถึง

    
    
    
    
    
ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมมอบดอกไม้แสดงมุทิตาคารวะในโอกาสนี้  
โดย : กนกธร ดำรงวัฒน 
วันที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 13:12:58 น.
อ่าน 3523 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 4.00 จาก 5 คะแนน (2 ครั้ง)
ข่าวล่าสุด
 สบช.จัดอบรมหลักสูตรพนักงาน...
16 ก.พ. 2558
 สบช.ร่วมขบวนพาเหรดในพิธีเป...
13 ก.พ. 2558
 สบช.จัดเต้นบาสโลบในวัน
15 ม.ค. 2558
 กิจกรรมเต้นบาสโลบเพื่อสุขภ...
08 ม.ค. 2558
 ครบรอบ ๒๑ ปี สถาบันพระบรม...
24 ธ.ค. 2557
ทั้งหมด
ข่าวยอดนิยม
 มุทิตาคารวะผู้เกษียณอายุรา...
22 ส.ค. 2557
 สบช.ร่วมขบวนพาเหรดในพิธีเป...
01 ส.ค. 2557
 การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสั...
26 ก.ย. 2557
 โครงการพัฒนาสมรรถนะสายสนับ...
02 พ.ค. 2557
 กิจกรรมเต้นบาสโลบเพื่อสุขภ...
08 ม.ค. 2558
ทั้งหมดขอบคุณสำหรับเครดิตเว็บสุรินทร์