Menu
  ผังองค์กร
     แผนภูมิองค์กร 
  OG สบช.
  การควบคุมภายใน
  R2R
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  
  รอบรั้ว สบช.
  ทำเนียบนักประชาสัมพันธ์
  สถานีสุขภาพ 
  รายชื่อผู้อำนวยการวิทยาลัย
  ถาม-ตอบ งานสารบรรณ 
  นักประชาสัมพันธ์
  แบบฟอร์มต่างๆ
  การทำประชาพิจารณ์ พ.ร.บ. สบช.และแบบสอบถาม
  หลักการพิมพ์หนังสือราชการไทย 
  Template หนังสือราชการไทย  
  การใช้งานระบบสารบรรณ
  รูปแบบนามบัตร
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM

สารสัมพันธ์
  สารสัมพันธ์ ปี 58
วิสัยทัศน์ : พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพด้านสุขภาพให้ประเทศ สร้างชุมชนให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน

หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ทรงเปิดการประชุมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กสธ....พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ทรงเปิดการประชุมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กสธ.... "
พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ทรงเปิดการประชุมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กสธ....
       เวลา17.10 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังโรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น ทรงเปิดการประชุมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุขครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับแก้วกัลยาสิกขาลัย สถาบันพระบรมราชชนก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข สมาคมหมออนามัย และเครือข่ายชมรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2557 เพื่อให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และนำเสนอผลงานด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรและหน่วยงานสาธารณสุข ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและองค์กร รวมทั้งเป็นการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายจริยธรรมทุกภาคส่วน โดยมีการนำเสนอผลงานดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม พร้อมคัดเลือกหน่วยงานที่มีผลงานพัฒนาดีเด่นต่อเนื่อง เพื่อเป็นต้นแบบแก่พื้นที่อื่นต่อไป
       โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานดีเด่นของหน่วยงานต้นแบบด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม อาทิ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ซึ่งนำไตรสิกขา ทาน ศีล ภาวนา มาใช้กับเจ้าหน้าที่ จัดทำโครงการสมาธิบำบัดสำหรับผู้ป่วย ส่วนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ได้จัดทำโครงการจตุรธรรมนำชีวีวิถีไทย ส่งเสริมบุคลากรนักศึกษาบ่มเพาะความดีในตนเองและขยายผลสู่ชุมชน เป็นต้น     

       

       

    

    

   
โดย : เนตรวารี ยิ้มแย้ม 
วันที่ 28 สิงหาคม 2557 เวลา 10:04:28 น.
อ่าน 1838 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
ข่าวล่าสุด
 บุคลากร สบช.คว้ารางวัลครุฑ...
23 มี.ค. 2558
 สบช.เดินหน้าจัดทำกลยุทธ์อง...
19 มี.ค. 2558
 ผอ.สบช. พบปะลูกจ้างบรรจุให...
17 มี.ค. 2558
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบั...
12 ก.พ. 2558
 สรุปข้อมูลผลงานนำเสนอ รมว....
05 ก.พ. 2558
ทั้งหมด
ข่าวยอดนิยม
 แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพประจำ...
08 พ.ย. 2555
 การนำเสนอผลการดำเนินงานวิจ...
28 ส.ค. 2556
 นพ.อภิชาติ รอดสม ผอ.สบช. ...
02 ต.ค. 2556
 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี...
14 พ.ค. 2556
 งานสองทศวรรษสถาบันพระบรมรา...
27 ธ.ค. 2556
ทั้งหมดขอบคุณสำหรับเครดิตเว็บสุรินทร์