Menu
  ผังองค์กร
     แผนภูมิองค์กร 
  OG สบช.
  การควบคุมภายใน
  R2R
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  
  รอบรั้ว สบช.
  ทำเนียบนักประชาสัมพันธ์
  สถานีสุขภาพ 
  รายชื่อผู้อำนวยการวิทยาลัย
  ถาม-ตอบ งานสารบรรณ 
  นักประชาสัมพันธ์
  แบบฟอร์มต่างๆ
  การทำประชาพิจารณ์ พ.ร.บ. สบช.และแบบสอบถาม
  หลักการพิมพ์หนังสือราชการไทย 
  Template หนังสือราชการไทย  
  การใช้งานระบบสารบรรณ
  รูปแบบนามบัตร
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM

สารสัมพันธ์
  สารสัมพันธ์ ปี 58
วิสัยทัศน์ : พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพด้านสุขภาพให้ประเทศ สร้างชุมชนให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน

หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » การประชุมเชิงปฏิบัติการนำเข้าข้อมูลระบบพัฒนาบุคลากรของหน่วยง...พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" การประชุมเชิงปฏิบัติการนำเข้าข้อมูลระบบพัฒนาบุคลากรของหน่วยง... "
การประชุมเชิงปฏิบัติการนำเข้าข้อมูลระบบพัฒนาบุคลากรของหน่วยง...
          สถาบันพระบรมราชชนก โดยกลุ่มอำนวยการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การนำเข้าข้อมูลระบบพัฒนาบุคลากร ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2557 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยมี ดร.ผกาวรรณ จันทร์เพิ่ม หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปและประชาสัมพันธ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก (ส่วนกลาง) มีความรู้ ความชำนาญเกี่่ยวกับลงข้อมูลระบบพัฒนาบุคลากรเพื่อใช้ในการขออนุมัติเดินทางไปราชการ และฝึกปฏิบัติลงข้อมูลเรื่องการยื่นเรื่องขอไปประชุม อบรม สัมมนา และการแจ้งผลยืนยันการไปประชุมอบรม สัมมนา คาดว่าจะเริ่มให้บุคลากรทดลองใช้ระบบดังกล่าวได้ในปีงบประมาณ 2558 และขยายผลในเรื่อง การอนุมัติเอกสารการขออนุมัติเดินทางไปราชการผ่านระบบในระยะต่อไป ดร.ผกาวรรณ จันทร์เพิ่ม หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปและประชาสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร

       

      

   

บุคลากรกลุ่มอำนวยการ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิจัย กลุ่มพัฒนาบุคลากร กลุ่มพัฒนาการศึกษา กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
และแก้วกัลยาสิกขาลัย ทดลองลงข้อมูลในระบบพัฒนาบุคลากรและซักถามข้อสงสัยในการใช้งาน


โดย : เนตรวารี ยิ้มแย้ม 
วันที่ 24 กันยายน 2557 เวลา 11:06:29 น.
อ่าน 1638 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
ข่าวล่าสุด
 บุคลากร สบช.คว้ารางวัลครุฑ...
23 มี.ค. 2558
 สบช.เดินหน้าจัดทำกลยุทธ์อง...
19 มี.ค. 2558
 ผอ.สบช. พบปะลูกจ้างบรรจุให...
17 มี.ค. 2558
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบั...
12 ก.พ. 2558
 สรุปข้อมูลผลงานนำเสนอ รมว....
05 ก.พ. 2558
ทั้งหมด
ข่าวยอดนิยม
 แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพประจำ...
08 พ.ย. 2555
 การนำเสนอผลการดำเนินงานวิจ...
28 ส.ค. 2556
 นพ.อภิชาติ รอดสม ผอ.สบช. ...
02 ต.ค. 2556
 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี...
14 พ.ค. 2556
 งานสองทศวรรษสถาบันพระบรมรา...
27 ธ.ค. 2556
ทั้งหมดขอบคุณสำหรับเครดิตเว็บสุรินทร์