Menu
  ผังองค์กร
     แผนภูมิองค์กร 
  OG สบช.
  การควบคุมภายใน
  R2R
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  
  รอบรั้ว สบช.
  ทำเนียบนักประชาสัมพันธ์
  สถานีสุขภาพ 
  รายชื่อผู้อำนวยการวิทยาลัย
  ถาม-ตอบ งานสารบรรณ 
  นักประชาสัมพันธ์
  แบบฟอร์มต่างๆ
  การทำประชาพิจารณ์ พ.ร.บ. สบช.และแบบสอบถาม
  หลักการพิมพ์หนังสือราชการไทย 
  Template หนังสือราชการไทย  
  การใช้งานระบบสารบรรณ
  รูปแบบนามบัตร
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM

สารสัมพันธ์
  สารสัมพันธ์ ปี 58
วิสัยทัศน์ : พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพด้านสุขภาพให้ประเทศ สร้างชุมชนให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน

หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนก ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดลพิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" ผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนก ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล "
ผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนก ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล
          ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน 2557 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อยู่บนแท่นฐานเดียวกัน กระทรวงสาธารณสุข โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด พร้อมด้วยผู้แทน มูลนิธิ สมาคม และองค์กรต่างๆ ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ด้วยรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ที่มีต่อวงการแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุขของไทย


       
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ฯ และกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี


     
 
     

      

        
นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รองปลัดกระทรวง คณะบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
ตลอดจนผู้แทนมูลนิธิ สมาคม องค์กรต่างๆ ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ

โดย : เนตรวารี ยิ้มแย้ม 
วันที่ 24 กันยายน 2557 เวลา 15:11:41 น.
อ่าน 1842 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
ข่าวล่าสุด
 บุคลากร สบช.คว้ารางวัลครุฑ...
23 มี.ค. 2558
 สบช.เดินหน้าจัดทำกลยุทธ์อง...
19 มี.ค. 2558
 ผอ.สบช. พบปะลูกจ้างบรรจุให...
17 มี.ค. 2558
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบั...
12 ก.พ. 2558
 สรุปข้อมูลผลงานนำเสนอ รมว....
05 ก.พ. 2558
ทั้งหมด
ข่าวยอดนิยม
 แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพประจำ...
08 พ.ย. 2555
 การนำเสนอผลการดำเนินงานวิจ...
28 ส.ค. 2556
 นพ.อภิชาติ รอดสม ผอ.สบช. ...
02 ต.ค. 2556
 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี...
14 พ.ค. 2556
 งานสองทศวรรษสถาบันพระบรมรา...
27 ธ.ค. 2556
ทั้งหมดขอบคุณสำหรับเครดิตเว็บสุรินทร์