Menu
  ผังองค์กร
     แผนภูมิองค์กร 
  OG สบช.
  การควบคุมภายใน
  R2R
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  
  รอบรั้ว สบช.
  ทำเนียบนักประชาสัมพันธ์
  สถานีสุขภาพ 
  รายชื่อผู้อำนวยการวิทยาลัย
  ถาม-ตอบ งานสารบรรณ 
  นักประชาสัมพันธ์
  แบบฟอร์มต่างๆ
  การทำประชาพิจารณ์ พ.ร.บ. สบช.และแบบสอบถาม
  หลักการพิมพ์หนังสือราชการไทย 
  Template หนังสือราชการไทย  
  การใช้งานระบบสารบรรณ
  รูปแบบนามบัตร
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM

สารสัมพันธ์
  สารสัมพันธ์ ปี 58
วิสัยทัศน์ : พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพด้านสุขภาพให้ประเทศ สร้างชุมชนให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน

หมวด : ข่าวกิจกรรม

หน้าแรก » ข่าวกิจกรรม » บริการวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่สร้างภูมิคุ้มกันโรคแก่บุคลากรสบช.ส่...พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" บริการวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่สร้างภูมิคุ้มกันโรคแก่บุคลากรสบช.ส่... "
บริการวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่สร้างภูมิคุ้มกันโรคแก่บุคลากรสบช.ส่...
          วันที่ 24 กันยายน 2557 สถาบันพระบรมราชชนก ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสถาบันพระบรมราชชนกส่วนกลาง เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีภูมิต้านทานโรค มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งสถาบันได้ให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่บุคลากรเป็นประจำทุกปี โดยได้รับการสนับสนุนวัคซีนจากสำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข


      

      

      

         
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกลุ่มอำนวยการ กลุ่มวิจัย กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์  วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข
กลุ่มพัฒนาการศึกษา และ
กลุ่มพัฒนาบุคลากร ใส่ใจสุขภาพเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

โดย : เนตรวารี ยิ้มแย้ม 
วันที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 10:16:28 น.
อ่าน 2542 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
ข่าวล่าสุด
 สบช.จัดอบรมหลักสูตรพนักงาน...
16 ก.พ. 2558
 สบช.ร่วมขบวนพาเหรดในพิธีเป...
13 ก.พ. 2558
 สบช.จัดเต้นบาสโลบในวัน
15 ม.ค. 2558
 กิจกรรมเต้นบาสโลบเพื่อสุขภ...
08 ม.ค. 2558
 ครบรอบ ๒๑ ปี สถาบันพระบรม...
24 ธ.ค. 2557
ทั้งหมด
ข่าวยอดนิยม
 มุทิตาคารวะผู้เกษียณอายุรา...
22 ส.ค. 2557
 สบช.ร่วมขบวนพาเหรดในพิธีเป...
01 ส.ค. 2557
 การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสั...
26 ก.ย. 2557
 โครงการพัฒนาสมรรถนะสายสนับ...
02 พ.ค. 2557
 กิจกรรมเต้นบาสโลบเพื่อสุขภ...
08 ม.ค. 2558
ทั้งหมดขอบคุณสำหรับเครดิตเว็บสุรินทร์