Menu
  ผังองค์กร
     แผนภูมิองค์กร 
  OG สบช.
  การควบคุมภายใน
  R2R
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  
  รอบรั้ว สบช.
  ทำเนียบนักประชาสัมพันธ์
  สถานีสุขภาพ 
  รายชื่อผู้อำนวยการวิทยาลัย
  ถาม-ตอบ งานสารบรรณ 
  นักประชาสัมพันธ์
  แบบฟอร์มต่างๆ
  การทำประชาพิจารณ์ พ.ร.บ. สบช.และแบบสอบถาม
  หลักการพิมพ์หนังสือราชการไทย 
  Template หนังสือราชการไทย  
  การใช้งานระบบสารบรรณ
  รูปแบบนามบัตร
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM

สารสัมพันธ์
  สารสัมพันธ์ ปี 58
วิสัยทัศน์ : พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพด้านสุขภาพให้ประเทศ สร้างชุมชนให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน

หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » กระทรวงสาธารณสุขมอบรางวัลนักการสาธารณสุขดีเด่น รางวัลชัยนาทนเ...พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" กระทรวงสาธารณสุขมอบรางวัลนักการสาธารณสุขดีเด่น รางวัลชัยนาทนเ... "
กระทรวงสาธารณสุขมอบรางวัลนักการสาธารณสุขดีเด่น รางวัลชัยนาทนเ...
          กระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๐ -๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ และมีการประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลนักการสาธารณสุขดีเด่น รางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี ๒๕๕๖ พร้อมรับมอบของที่ระลึกแสดงความยินดีจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่  ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา เพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนในเชิงอุดมการณ์ให้ผู้ที่ทำงานด้านสุขภาพเห็นคุณค่าของงานที่ทำมีความภาคภูมิใจ และมีจิตใจทุ่มเทให้กับการสาธารณสุข อันเป็นตัวอย่างอันดีและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขได้เจริญรอยตามในสิ่งที่ดีงามต่อการรพัฒนาระบบสุขภาพของชาติ


          รางวัลนักการสาธารณสุขดีเด่น รางวัลชัยนาทนเรนทร เป็นรางวัลเพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติบุคคลที่อุทิศตนด้วยความเสียสละ ในการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบบริการสาธารณสุข โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้อัญเชิญพระนาม "ชัยนาทนเรนทร" เป็นชื่อรางวัล โดยเริ่มดำเนินการคัดเลือกในปี ๒๕๕๖ ซึ่งแบ่งเป็นรางวัล ๕ สาขา 

รางวัลนักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทบริหาร


นางเกษร วงศ์มณี
สาธารณสุขอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์


รางวัลนักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทบริการ


นายธีระวัฒน์ แดงกะเปา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสี่แยกสวนป่า

อำเภอบางขัน จังหวัดนครราชสีมา


รางวัลนักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทวิชาการนายแพทย์สำลี  เปลี่ยนบางช้าง
อดีตผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(อินเดีย)


รางวัลนักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทผู้นำประชาชน


นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร
อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน


รางวัลนักการสาธารรสุขดีเด่น ประเภทประชาชน


นายพงษ์ศักดิ์ ฉิ่งสุวรรณโรจน์
ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๒ ชุมพร
โดย : เนตรวารี ยิ้มแย้ม 
วันที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 11:20:44 น.
อ่าน 1720 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
ข่าวล่าสุด
 บุคลากร สบช.คว้ารางวัลครุฑ...
23 มี.ค. 2558
 สบช.เดินหน้าจัดทำกลยุทธ์อง...
19 มี.ค. 2558
 ผอ.สบช. พบปะลูกจ้างบรรจุให...
17 มี.ค. 2558
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบั...
12 ก.พ. 2558
 สรุปข้อมูลผลงานนำเสนอ รมว....
05 ก.พ. 2558
ทั้งหมด
ข่าวยอดนิยม
 แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพประจำ...
08 พ.ย. 2555
 การนำเสนอผลการดำเนินงานวิจ...
28 ส.ค. 2556
 นพ.อภิชาติ รอดสม ผอ.สบช. ...
02 ต.ค. 2556
 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี...
14 พ.ค. 2556
 งานสองทศวรรษสถาบันพระบรมรา...
27 ธ.ค. 2556
ทั้งหมดขอบคุณสำหรับเครดิตเว็บสุรินทร์