Menu
  ผังองค์กร
     แผนภูมิองค์กร 
  OG สบช.
  การควบคุมภายใน
  R2R
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  
  รอบรั้ว สบช.
  ทำเนียบนักประชาสัมพันธ์
  สถานีสุขภาพ 
  รายชื่อผู้อำนวยการวิทยาลัย
  ถาม-ตอบ งานสารบรรณ 
  นักประชาสัมพันธ์
  แบบฟอร์มต่างๆ
  การทำประชาพิจารณ์ พ.ร.บ. สบช.และแบบสอบถาม
  หลักการพิมพ์หนังสือราชการไทย 
  Template หนังสือราชการไทย  
  การใช้งานระบบสารบรรณ
  รูปแบบนามบัตร
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM

สารสัมพันธ์
  สารสัมพันธ์ ปี 58
วิสัยทัศน์ : พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพด้านสุขภาพให้ประเทศ สร้างชุมชนให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน

หมวด : ข่าวกิจกรรม

หน้าแรก » ข่าวกิจกรรม » การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์สบช.ส่วนกลางและวิทยาลัยเครือ...พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์สบช.ส่วนกลางและวิทยาลัยเครือ... "
การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์สบช.ส่วนกลางและวิทยาลัยเครือ...
          สถาบันพระบรมราชชนก จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในส่วนกลางและวิทยาลัยเครือข่ายในสังกัด ประจำปี 2557 ในปีนี้วิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง 2 ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเปตองเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติประจำปี 2557 วันที่ 21 ตุลาคม 2557 เพื่อเป็นการปลูกฝังนิสัยการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ อันเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการดูแลสุขภาพ นอกจากนี้ยังสร้างความรักความสามัคคีของบุคลากรในสังกัด เป็นการเตรียมความพร้อมในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดพระบรมราชชนก จำนวน 400 คน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตองแกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ประเภทต่างๆ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 ณ อาคารพลศึกษาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร โรงเรียนกีฬา จังหวัดสุพรรณบุรี
          โอกาสเดียวกันนี้ สถาบันได้จัดงานเกษียณอายุราชการให้กับผู้บริหาร ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี 2557 "จากวันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ" แก่ผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 35 คน ในวันที่ 18 กันยายน 2557 ณ ห้องแกรด์บอลรูม โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 450 คน


การแข่งขันกีฬาเปตองเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

      
นางลัดดาวัลย์  ไวยสุระสิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ประธานเครือข่ายภาคกลาง 2 ประธานจัดการแข่งขันกีฬา
กล่าวรายงานต่อนายแพทย์อภิชาติ  รอดสม ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนกประธานในพิธี
จากนั้นประธานกล่าวอาศิรวาทราชสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และทำพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา    
ดร.ลิลลี่  ศิริพร รองผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก นำนักกีฬาปฏิญาณตน โดยมีทีมแข่งขัน 7 ทีม ได้แก่
ทีมสถาบันพระบรมราชชนก เครือข่ายวิทยาลัยภาคกลาง 1 เครือข่ายวิทยาลัยภาคกลาง 2 เครือข่ายวิทยาลัยภาคเหนือ
เครือข่ายวิทยาลัยภาคใต้ เครือข่ายวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุข

      
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาเปตองของนักกีฬาทีมสถาบันพระบรมราชชนก และวิทยาลัยเครือข่ายภาคต่างๆ ณ สนามเปตองโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

    

  
ในช่วงบ่าย มีการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ กีฬาฮาเฮประเภทต่างๆ
ได้แก่ กีฬาวิ่งผลัดกระสอบ วิ่งผลัดซุปเปอร์แมน วิ่งตะขาบ วิ่งวิบาก และชัคเย่อ

พิธีปิดการแข่งขันกีฬากีฬาเปตองเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
      นายแพทย์อภิชาติ รอดสม ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธานปิดการแข่งขันและมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเปตอง และกีฬาฮาเฮ

รางวัลเปตอง


รางวัลชนะเลิศ  วิทยาลัยเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


รองชนะเลิศอันดับ 1  สถาบันพระบรมราชชนก


รองชนะเลิศอันดับ 2 เครือข่ายภาคกลาง 2

รางวัลรวมกีฬาฮาเฮ

    
รางวัลชนะเลิศมีผู้ได้รับรางวัลร่วมกัน ได้แก่ เครือข่ายภาคเหนือ เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุข

   
งานสังสรรค์สปอร์ตไนท์

        

    
หลังจบการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ บุคลากรร่วมสังสรรค์อย่างสนุกสนานในค่ำคืนสปอร์ตไนท์

งานแสดงมุฑิตาจิต"จากวันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ"
    
  
นายแพทย์อภิชาติ รอดสม ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก มาถึงงานในชุด"งามอย่างไทย"
โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัย ผู้เกษียณอายุราชการ และแขกผู้มีเกียรติให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น


เริ่มงานด้วยนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ร้องเพลงประสานเสียงในเพลงมาร์ชสถาบันพระบรมราชชนก

     
การแสดงจินตลีลาชุด"ปกเกล้าพระบารมี" โดยนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ชุด"กตัญชลี ปรีดิ์กมล กาลมงคล เกษียณวาณ"
โดยนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
และการรำอวยพรจากนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี


นายสมชาย เลิศพงศ์ภากรณ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับผู้เกษียณอายุราชการและแขกผู้มีเกียรติ

    
    
  
นายแพทย์อภิชาติ รอดสม ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก มอบรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่นของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี 2557

    
  
ประธานมอบของที่ระลึกแก่ผู้ครบวาระเกษียณอายุราชการ

    

    

  


โดย : เนตรวารี ยิ้มแย้ม 
วันที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 09:59:29 น.
อ่าน 3071 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 5.00 จาก 5 คะแนน (1 ครั้ง)
ข่าวล่าสุด
 สบช.จัดอบรมหลักสูตรพนักงาน...
16 ก.พ. 2558
 สบช.ร่วมขบวนพาเหรดในพิธีเป...
13 ก.พ. 2558
 สบช.จัดเต้นบาสโลบในวัน
15 ม.ค. 2558
 กิจกรรมเต้นบาสโลบเพื่อสุขภ...
08 ม.ค. 2558
 ครบรอบ ๒๑ ปี สถาบันพระบรม...
24 ธ.ค. 2557
ทั้งหมด
ข่าวยอดนิยม
 มุทิตาคารวะผู้เกษียณอายุรา...
22 ส.ค. 2557
 สบช.ร่วมขบวนพาเหรดในพิธีเป...
01 ส.ค. 2557
 การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสั...
26 ก.ย. 2557
 โครงการพัฒนาสมรรถนะสายสนับ...
02 พ.ค. 2557
 กิจกรรมเต้นบาสโลบเพื่อสุขภ...
08 ม.ค. 2558
ทั้งหมดขอบคุณสำหรับเครดิตเว็บสุรินทร์