Menu
  ผังองค์กร
     แผนภูมิองค์กร 
  OG สบช.
  การควบคุมภายใน
  R2R
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  
  รอบรั้ว สบช.
  ทำเนียบนักประชาสัมพันธ์
  สถานีสุขภาพ 
  รายชื่อผู้อำนวยการวิทยาลัย
  ถาม-ตอบ งานสารบรรณ 
  นักประชาสัมพันธ์
  แบบฟอร์มต่างๆ
  การทำประชาพิจารณ์ พ.ร.บ. สบช.และแบบสอบถาม
  หลักการพิมพ์หนังสือราชการไทย 
  Template หนังสือราชการไทย  
  การใช้งานระบบสารบรรณ
  รูปแบบนามบัตร
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM

สารสัมพันธ์
  สารสัมพันธ์ ปี 58
วิสัยทัศน์ : พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพด้านสุขภาพให้ประเทศ สร้างชุมชนให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน

หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ยินดีต้อนรับ ผอ.วสส จังหวัดชลบุรี และผอ.วพบ ชัยนาท เข้าปฏิบัต...พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" ยินดีต้อนรับ ผอ.วสส จังหวัดชลบุรี และผอ.วพบ ชัยนาท เข้าปฏิบัต... "
ยินดีต้อนรับ ผอ.วสส จังหวัดชลบุรี และผอ.วพบ ชัยนาท เข้าปฏิบัต...
         
       

            นายสุวัฒนา ค่านคร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี และนางดลใจ จองพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท สักการะพระรูปจำลองสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสเข้าปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนกอีกหน้าที่หนึ่ง ในวันที่ 15 ตุลาคม 2557 ณ สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


โดย : เนตรวารี ยิ้มแย้ม 
วันที่ 15 ตุลาคม 2557 เวลา 14:28:44 น.
อ่าน 1678 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
ข่าวล่าสุด
 บุคลากร สบช.คว้ารางวัลครุฑ...
23 มี.ค. 2558
 สบช.เดินหน้าจัดทำกลยุทธ์อง...
19 มี.ค. 2558
 ผอ.สบช. พบปะลูกจ้างบรรจุให...
17 มี.ค. 2558
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบั...
12 ก.พ. 2558
 สรุปข้อมูลผลงานนำเสนอ รมว....
05 ก.พ. 2558
ทั้งหมด
ข่าวยอดนิยม
 แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพประจำ...
08 พ.ย. 2555
 การนำเสนอผลการดำเนินงานวิจ...
28 ส.ค. 2556
 นพ.อภิชาติ รอดสม ผอ.สบช. ...
02 ต.ค. 2556
 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี...
14 พ.ค. 2556
 งานสองทศวรรษสถาบันพระบรมรา...
27 ธ.ค. 2556
ทั้งหมดขอบคุณสำหรับเครดิตเว็บสุรินทร์