Menu
  ผังองค์กร
     แผนภูมิองค์กร 
  OG สบช.
  การควบคุมภายใน
  R2R
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  
  รอบรั้ว สบช.
  ทำเนียบนักประชาสัมพันธ์
  สถานีสุขภาพ 
  รายชื่อผู้อำนวยการวิทยาลัย
  ถาม-ตอบ งานสารบรรณ 
  นักประชาสัมพันธ์
  แบบฟอร์มต่างๆ
  การทำประชาพิจารณ์ พ.ร.บ. สบช.และแบบสอบถาม
  หลักการพิมพ์หนังสือราชการไทย 
  Template หนังสือราชการไทย  
  การใช้งานระบบสารบรรณ
  รูปแบบนามบัตร
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM

สารสัมพันธ์
  สารสัมพันธ์ ปี 58
วิสัยทัศน์ : พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพด้านสุขภาพให้ประเทศ สร้างชุมชนให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน

หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » สถาบันพระบรมราชชนก วางพานพุ่มเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำป...พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" สถาบันพระบรมราชชนก วางพานพุ่มเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำป... "
สถาบันพระบรมราชชนก วางพานพุ่มเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำป...
          ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2557 วันที่ 21 ตุลาคม 2557 ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยผู้แทน มูลนิธิ สมาคม โรงพยาบาล สถานบริการพยาบาล และสถาบันการศึกษาพยาบาล ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาล
           สำหรับปี 2557 นี้ สภาพยาบาล สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และหน่วยงาน องค์กรวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั่วประเทศ ได้ร่วมกันจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ได้ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อพัฒนาสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะในชนบทที่ห่างไกล และทรงมีพระเมตตาต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์


       

        
   

     
     

ดร.กฤษดา แสวงดี รองผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถาบันพระบรมราชชนกส่วนกลาง
พร้อมด้วยผู้บริหารและนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะ
โดย : เนตรวารี ยิ้มแย้ม 
วันที่ 21 ตุลาคม 2557 เวลา 10:11:01 น.
อ่าน 1945 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
ข่าวล่าสุด
 บุคลากร สบช.คว้ารางวัลครุฑ...
23 มี.ค. 2558
 สบช.เดินหน้าจัดทำกลยุทธ์อง...
19 มี.ค. 2558
 ผอ.สบช. พบปะลูกจ้างบรรจุให...
17 มี.ค. 2558
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบั...
12 ก.พ. 2558
 สรุปข้อมูลผลงานนำเสนอ รมว....
05 ก.พ. 2558
ทั้งหมด
ข่าวยอดนิยม
 แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพประจำ...
08 พ.ย. 2555
 การนำเสนอผลการดำเนินงานวิจ...
28 ส.ค. 2556
 นพ.อภิชาติ รอดสม ผอ.สบช. ...
02 ต.ค. 2556
 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี...
14 พ.ค. 2556
 งานสองทศวรรษสถาบันพระบรมรา...
27 ธ.ค. 2556
ทั้งหมดขอบคุณสำหรับเครดิตเว็บสุรินทร์