Menu
  ผังองค์กร
     แผนภูมิองค์กร 
  OG สบช.
  การควบคุมภายใน
  R2R
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  
  รอบรั้ว สบช.
  ทำเนียบนักประชาสัมพันธ์
  สถานีสุขภาพ 
  รายชื่อผู้อำนวยการวิทยาลัย
  ถาม-ตอบ งานสารบรรณ 
  นักประชาสัมพันธ์
  แบบฟอร์มต่างๆ
  การทำประชาพิจารณ์ พ.ร.บ. สบช.และแบบสอบถาม
  หลักการพิมพ์หนังสือราชการไทย 
  Template หนังสือราชการไทย  
  การใช้งานระบบสารบรรณ
  รูปแบบนามบัตร
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM

สารสัมพันธ์
  สารสัมพันธ์ ปี 58
วิสัยทัศน์ : พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพด้านสุขภาพให้ประเทศ สร้างชุมชนให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน

หมวด : ข่าวการศึกษา

หน้าแรก » ข่าวการศึกษา » มูลนิธิสมเด็จย่า 90 มอบทุนนักศึกษาพยาบาลเทิดพระเกียรติวันพระ...พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" มูลนิธิสมเด็จย่า 90 มอบทุนนักศึกษาพยาบาลเทิดพระเกียรติวันพระ... "
มูลนิธิสมเด็จย่า 90 มอบทุนนักศึกษาพยาบาลเทิดพระเกียรติวันพระ...
        วันที่ 22 ตุลาคม 2557 นายฮาราลด์ ลิงค์ ประธานกรรมการมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นประธานในพิธีมอบทุน "ทุนการศึกษาสมเด็จย่า 90" ประจำปี 2557 แก่นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 310 ทุน เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(วันที่ 21ตุลาคม 2557) เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระราชกรณียกิจแห่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ห้องประชุมอัจฉรา สถาบันบำราศนราดูร

     
     
     
นักศึกษาพยาบาลเข้ารับทุน ณ แท่นประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

     
เรื่องเล่า"ทุนสมเด็จย่า 90 สานฝัน สร้างอนาคต "จากนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม และพยาบาลที่ได้รับทุนและสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

  
ผู้แทนนักศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมากล่าวขอบคุณ และผู้แทนนักศึกษากล่าวคำปฏิญาณตน

  
ผู้แทนองค์กรต่างๆ และนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลถ่ายภาพร่วมถ่ายภาพกับคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ


  
     
     
คณะกรรมการในมูลนิธิฯ องค์กรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและนักศึกษาผู้ได้รับทุน เข้าร่วมในพิธี

             อนึ่ง "ทุนสมเด็จย่า 90"เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2533 เป็นต้นมา โดยคัดเลือกนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 ในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สธ. 29 แห่ง ที่มีผลการเรียนดี ขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดี รับทุนการศึกษาทุนละ 5,000 บาทต่อปี ต่อมาในปี 2550 เพิ่มให้ทุนล่ะ 8,000 บาทต่อปี จนจบหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ 4 ปี ปัจจุบันมีผู้รับทุนเเล้วทั้งสิ้น 2,121 ทุน สำเร็จการศึกษาเเล้ว 474 คน สำหรับปี 2557 มีนักศึกษาที่รับทุนจำนวน 310 ทุน โดยเป็นทุนต่อเนือง 185 ทุน และ ทุนใหม่ 125 ทุน
            ทั้งนี้มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและบี.กริม  ยังได้จัดกิจกรรม "โครงการตามรอยสมเด็จย่า รุ่นที่ 1" โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เริ่มต้นกับกลุ่มนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ที่ได้รับทุนสมเด็จย่า ประจำปี 2557 ทั่วประเทศ จำนวน 62 คน กิจกรรมจัดระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ณ วีเทรน อินเตอร์เนชั่นแนล เฮ้าส์ พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า(วังสระประทุม) วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระบรมมหาราชวัง


  
พิธีเปิดโครงการตามรอยสมเด็จย่า รุ่นที่ 1 โดยบี.กริม และมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนตรินทราบรมราชชนนี คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ กล่าวต้อนรับ

     
กิจกรรมละลายพฤติกรรมและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดย หมอแอร์ พันตำรวจโทหญิง แแพทย์หญิงอัญชุลี ธีระวงศ์ไพศาล

  
ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า(วังสระปทุม) วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระบรมมหาราชวัง


เข้าร่วมชมการจัดรายการเรื่องเล่าเช้านี้ ไทยทีวีสีช่อง 3 ดำเนินรายการโดย คุณสรยุทธ สุทัศนจินดา

          ทั้งนี้ โครงการตามรอยสมเด็จย่า รุ่นที่ 1 เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาพยาบาลรุ่นใหม่ ได้เรียนรู้แนวคิด ความเสียสละ มุ่งเน้นถึงประโยชน์เพื่อส่วนรวม และสืบทอดเจตนารมย์ทางวิชาชีพพยาบาลและอุดมการณ์ตามรอยสมเด็จย่า เพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไป

โดย : เนตรวารี ยิ้มแย้ม 
วันที่ 22 ตุลาคม 2557 เวลา 17:25:50 น.
อ่าน 3848 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 5.00 จาก 5 คะแนน (2 ครั้ง)
ข่าวล่าสุด
 มูลนิธิสมเด็จย่า 90 มอบทุน...
22 ต.ค. 2557
 สบช.เปิดเวทีเสนอผลงานนวัตก...
24 ส.ค. 2557
 สบช.คว้ารางวัล Platinum A...
19 ส.ค. 2557
 พระองค์เจ้าโสมสวลีฯพระราชท...
25 มิ.ย. 2557
 อาจารย์พยาบาล และพยาบาลดีเ...
09 มิ.ย. 2557
ทั้งหมด
ข่าวยอดนิยม
 สบช.เปิดรับตรงและรับกลาง ...
17 พ.ย. 2556
 พระองค์เจ้าโสมสวลีฯพระราชท...
25 มิ.ย. 2557
 มูลนิธิสมเด็จย่า 90 มอบทุน...
22 ต.ค. 2557
 พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัต...
25 ม.ค. 2556
 ปฐมนิเทศแพทย์ ทันตแพทย์ แล...
08 เม.ย. 2557
ทั้งหมดขอบคุณสำหรับเครดิตเว็บสุรินทร์