Menu
  ผังองค์กร
     แผนภูมิองค์กร 
  OG สบช.
  การควบคุมภายใน
  R2R
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  
  รอบรั้ว สบช.
  ทำเนียบนักประชาสัมพันธ์
  สถานีสุขภาพ 
  รายชื่อผู้อำนวยการวิทยาลัย
  ถาม-ตอบ งานสารบรรณ 
  นักประชาสัมพันธ์
  แบบฟอร์มต่างๆ
  การทำประชาพิจารณ์ พ.ร.บ. สบช.และแบบสอบถาม
  หลักการพิมพ์หนังสือราชการไทย 
  Template หนังสือราชการไทย  
  การใช้งานระบบสารบรรณ
  รูปแบบนามบัตร
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM

สารสัมพันธ์
  สารสัมพันธ์ ปี 58
วิสัยทัศน์ : พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพด้านสุขภาพให้ประเทศ สร้างชุมชนให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน

หมวด : ข่าวกิจกรรม

หน้าแรก » ข่าวกิจกรรม » สบช.เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสามัคคี จ.สุรินทร์พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" สบช.เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสามัคคี จ.สุรินทร์ "
สบช.เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสามัคคี จ.สุรินทร์

           สถาบันพระบรมราชชนก ร่วมกับวิทยาลัยในสังกัด เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2557 ณ วัดสามัคคี ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 25 - 26 ตุลาคม 2557 ได้รับเกียรติจากนายแพทย์อภิชาติ รอดสม เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัด บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของสถาบันพระบรมราชชนก ทั้งนี้เพื่อนำเงินทำบุญไปถวายสมทบทุนซ่อมแซมศาลาการเปรียญวัดสามัคคี โดยมีช่าวบ้านจากชุุมชนท่าสว่างร่วมขบวนแห่กฐินอย่างยิ่งใหญ่

วันที่ 25 ตุลาคม 2557

  

     
นายแพทย์อภิชาติ รอดสม จุดธูปเทียนในพิธีฉลององค์กฐินสามัคคี และถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์
มีแขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยในสังกัด รวมทั้งชาวชุมชนท่าสว่างเข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก

     

     
ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก กล่าวขอบคุณผู้มาร่วมงานและรับชมการแสดงฉลององค์กฐินอันงดงามจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

วันที่ 26 ตุลาคม 2557

     
     
ประธานนำขบวนแห่กฐินสามัคคีไปยังวัดสามัคคี พระสงฆ์ทำพิธีสวดทอดผ้ากฐิน จากนั้นประธานกล่าวคำถวายผ้ากฐิน
และถวายเงินทำบุญจำนวน 675,624 บาท เพื่อสมทบทุนซ่อมแซมศาลาการเปรียญโดย : เนตรวารี ยิ้มแย้ม 
วันที่ 05 พฤศจิกายน 2557 เวลา 15:12:31 น.
อ่าน 2003 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 5.00 จาก 5 คะแนน (1 ครั้ง)
ข่าวล่าสุด
 สบช.จัดอบรมหลักสูตรพนักงาน...
16 ก.พ. 2558
 สบช.ร่วมขบวนพาเหรดในพิธีเป...
13 ก.พ. 2558
 สบช.จัดเต้นบาสโลบในวัน
15 ม.ค. 2558
 กิจกรรมเต้นบาสโลบเพื่อสุขภ...
08 ม.ค. 2558
 ครบรอบ ๒๑ ปี สถาบันพระบรม...
24 ธ.ค. 2557
ทั้งหมด
ข่าวยอดนิยม
 มุทิตาคารวะผู้เกษียณอายุรา...
22 ส.ค. 2557
 สบช.ร่วมขบวนพาเหรดในพิธีเป...
01 ส.ค. 2557
 การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสั...
26 ก.ย. 2557
 โครงการพัฒนาสมรรถนะสายสนับ...
02 พ.ค. 2557
 กิจกรรมเต้นบาสโลบเพื่อสุขภ...
08 ม.ค. 2558
ทั้งหมดขอบคุณสำหรับเครดิตเว็บสุรินทร์