Menu
  ผังองค์กร
     แผนภูมิองค์กร 
  OG สบช.
  การควบคุมภายใน
  R2R
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  
  รอบรั้ว สบช.
  ทำเนียบนักประชาสัมพันธ์
  สถานีสุขภาพ 
  รายชื่อผู้อำนวยการวิทยาลัย
  ถาม-ตอบ งานสารบรรณ 
  นักประชาสัมพันธ์
  แบบฟอร์มต่างๆ
  การทำประชาพิจารณ์ พ.ร.บ. สบช.และแบบสอบถาม
  หลักการพิมพ์หนังสือราชการไทย 
  Template หนังสือราชการไทย  
  การใช้งานระบบสารบรรณ
  รูปแบบนามบัตร
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM

สารสัมพันธ์
  สารสัมพันธ์ ปี 58
วิสัยทัศน์ : พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพด้านสุขภาพให้ประเทศ สร้างชุมชนให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน

หมวด : ข่าวกิจกรรม

หน้าแรก » ข่าวกิจกรรม » การแข่งขันฟุตซอลเชื่อมความสามัคคีผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ปร...พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" การแข่งขันฟุตซอลเชื่อมความสามัคคีผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ปร... "
การแข่งขันฟุตซอลเชื่อมความสามัคคีผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ปร...
       วันที่ 15 ธันวาคม 2557 กระทรวงสาธารสุขจัดการแข่งขันฟุตซอล"เชื่อมความสามัคคีผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2557" ณ สนามฟุตบอลสวัสดิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 4 ทีม ได้แก่ ทีมเสือ ทีมสิงห์ ทีมกระทิง และทีมแรด โดยมีผู้บริหารจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์ กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาสาธารณสุข และกลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสาธารณสุขเข้าร่วมแข่งขัน ซึ่งนายแพทย์อภิชาติ รอดสม สถาบันพระบรมราชชนกลงแข่งขันในทีมเสือพบกับทีมแรด ผลปรากฎว่าทีมเสือแพ้ทีมแรดไปด้วยคะแนน 3 ประตูต่อ 6

     
  

โดย : เนตรวารี ยิ้มแย้ม 
วันที่ 18 ธันวาคม 2557 เวลา 09:09:15 น.
อ่าน 1082 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
ข่าวล่าสุด
 สบช.จัดอบรมหลักสูตรพนักงาน...
16 ก.พ. 2558
 สบช.ร่วมขบวนพาเหรดในพิธีเป...
13 ก.พ. 2558
 สบช.จัดเต้นบาสโลบในวัน
15 ม.ค. 2558
 กิจกรรมเต้นบาสโลบเพื่อสุขภ...
08 ม.ค. 2558
 ครบรอบ ๒๑ ปี สถาบันพระบรม...
24 ธ.ค. 2557
ทั้งหมด
ข่าวยอดนิยม
 มุทิตาคารวะผู้เกษียณอายุรา...
22 ส.ค. 2557
 สบช.ร่วมขบวนพาเหรดในพิธีเป...
01 ส.ค. 2557
 การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสั...
26 ก.ย. 2557
 โครงการพัฒนาสมรรถนะสายสนับ...
02 พ.ค. 2557
 กิจกรรมเต้นบาสโลบเพื่อสุขภ...
08 ม.ค. 2558
ทั้งหมดขอบคุณสำหรับเครดิตเว็บสุรินทร์