Menu
  ผังองค์กร
     แผนภูมิองค์กร 
  OG สบช.
  การควบคุมภายใน
  R2R
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  
  รอบรั้ว สบช.
  ทำเนียบนักประชาสัมพันธ์
  สถานีสุขภาพ 
  รายชื่อผู้อำนวยการวิทยาลัย
  ถาม-ตอบ งานสารบรรณ 
  นักประชาสัมพันธ์
  แบบฟอร์มต่างๆ
  การทำประชาพิจารณ์ พ.ร.บ. สบช.และแบบสอบถาม
  หลักการพิมพ์หนังสือราชการไทย 
  Template หนังสือราชการไทย  
  การใช้งานระบบสารบรรณ
  รูปแบบนามบัตร
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM

สารสัมพันธ์
  สารสัมพันธ์ ปี 58
วิสัยทัศน์ : พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพด้านสุขภาพให้ประเทศ สร้างชุมชนให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน

หมวด : ข่าวกิจกรรม

หน้าแรก » ข่าวกิจกรรม » สบช.จัดเต้นบาสโลบในวัน พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" สบช.จัดเต้นบาสโลบในวัน "
สบช.จัดเต้นบาสโลบในวัน
             สถาบันพระบรมราชชนก โดยกลุ่มพัฒนาบุคลากร จัดกิจกรรมเต้นบาสโลบเนื่องในวัน Sport Day ส่งเสริมสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงของบุคลากรพร้อมรับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ นำโดยนายแพทย์อภิชาติ รอดสม ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก อาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในกลุ่มต่างๆของหน่วยงานส่วนกลางร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 ณ โถงชั้นล่าง อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
             ทั้งนี้ สถาบันพระบรมราชชนก กำหนดให้ทุกวันพุธของสัปดาห์เป็นวัน "Sport Day" และจัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงทางด้านร่างกายให้กับบุคลากรของสถาบันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการออกกำลังกายด้วยการเต้นบาสโลบถือเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งที่ทำให้บุคลากรได้ผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน และเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายให้ความพร้อมในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  
  

      

         

โดย : กนกธร ดำรงวัฒน 
วันที่ 15 มกราคม 2558 เวลา 09:16:58 น.
อ่าน 1766 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
ข่าวล่าสุด
 สบช.จัดอบรมหลักสูตรพนักงาน...
16 ก.พ. 2558
 สบช.ร่วมขบวนพาเหรดในพิธีเป...
13 ก.พ. 2558
 สบช.จัดเต้นบาสโลบในวัน
15 ม.ค. 2558
 กิจกรรมเต้นบาสโลบเพื่อสุขภ...
08 ม.ค. 2558
 ครบรอบ ๒๑ ปี สถาบันพระบรม...
24 ธ.ค. 2557
ทั้งหมด
ข่าวยอดนิยม
 มุทิตาคารวะผู้เกษียณอายุรา...
22 ส.ค. 2557
 สบช.ร่วมขบวนพาเหรดในพิธีเป...
01 ส.ค. 2557
 การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสั...
26 ก.ย. 2557
 โครงการพัฒนาสมรรถนะสายสนับ...
02 พ.ค. 2557
 กิจกรรมเต้นบาสโลบเพื่อสุขภ...
08 ม.ค. 2558
ทั้งหมดขอบคุณสำหรับเครดิตเว็บสุรินทร์