Menu
  ผังองค์กร
     แผนภูมิองค์กร 
  OG สบช.
  การควบคุมภายใน
  R2R
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  
  รอบรั้ว สบช.
  ทำเนียบนักประชาสัมพันธ์
  สถานีสุขภาพ 
  รายชื่อผู้อำนวยการวิทยาลัย
  ถาม-ตอบ งานสารบรรณ 
  นักประชาสัมพันธ์
  แบบฟอร์มต่างๆ
  การทำประชาพิจารณ์ พ.ร.บ. สบช.และแบบสอบถาม
  หลักการพิมพ์หนังสือราชการไทย 
  Template หนังสือราชการไทย  
  การใช้งานระบบสารบรรณ
  รูปแบบนามบัตร
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM

สารสัมพันธ์
  สารสัมพันธ์ ปี 58
วิสัยทัศน์ : พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพด้านสุขภาพให้ประเทศ สร้างชุมชนให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน

หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » สบช.หารือความร่วมมือด้านการทำวิจัยกับมหาวิทยาลัย Malardalen ...พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" สบช.หารือความร่วมมือด้านการทำวิจัยกับมหาวิทยาลัย Malardalen ... "
สบช.หารือความร่วมมือด้านการทำวิจัยกับมหาวิทยาลัย Malardalen ...
       วันที่ 27 มกราคม 2558 Dr.Christine Gustafsson Director of Research, Senior Lecturer in school of Health, Care and Social Welfare จาก Malardalen University ประเทศสวีเดน มาเยี่ยมและปรึกษาหารือ นายแพทย์อภิชาติ รอดสม ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนกเกี่ยวกับนโยบายความร่วมมือระหว่างทั้งสองสถาบันและเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการทำโครงร่างการวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ โดยมีโครงร่างการวิจัยทั้งหมดที่เข้าร่วมในโครงการนี้ 34 เรื่อง และได้ร่วมทำแผนปฏิบัติการระยะสั้น 3 ปี ในโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศสวีเดนและประเทศไทย ในด้านการทำวิจัยร่วมกัน การหาทุนเพื่อสนับสนุนงานวิจัย การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักวิจัยของทั้งสองสถาบัน

  
โดย : เนตรวารี ยิ้มแย้ม 
วันที่ 28 มกราคม 2558 เวลา 14:36:47 น.
อ่าน 1252 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
ข่าวล่าสุด
 บุคลากร สบช.คว้ารางวัลครุฑ...
23 มี.ค. 2558
 สบช.เดินหน้าจัดทำกลยุทธ์อง...
19 มี.ค. 2558
 ผอ.สบช. พบปะลูกจ้างบรรจุให...
17 มี.ค. 2558
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบั...
12 ก.พ. 2558
 สรุปข้อมูลผลงานนำเสนอ รมว....
05 ก.พ. 2558
ทั้งหมด
ข่าวยอดนิยม
 แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพประจำ...
08 พ.ย. 2555
 การนำเสนอผลการดำเนินงานวิจ...
28 ส.ค. 2556
 นพ.อภิชาติ รอดสม ผอ.สบช. ...
02 ต.ค. 2556
 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี...
14 พ.ค. 2556
 งานสองทศวรรษสถาบันพระบรมรา...
27 ธ.ค. 2556
ทั้งหมดขอบคุณสำหรับเครดิตเว็บสุรินทร์