Menu
  ผังองค์กร
     แผนภูมิองค์กร 
  OG สบช.
  การควบคุมภายใน
  R2R
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  
  รอบรั้ว สบช.
  ทำเนียบนักประชาสัมพันธ์
  สถานีสุขภาพ 
  รายชื่อผู้อำนวยการวิทยาลัย
  ถาม-ตอบ งานสารบรรณ 
  นักประชาสัมพันธ์
  แบบฟอร์มต่างๆ
  การทำประชาพิจารณ์ พ.ร.บ. สบช.และแบบสอบถาม
  หลักการพิมพ์หนังสือราชการไทย 
  Template หนังสือราชการไทย  
  การใช้งานระบบสารบรรณ
  รูปแบบนามบัตร
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM

สารสัมพันธ์
  สารสัมพันธ์ ปี 58
วิสัยทัศน์ : พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพด้านสุขภาพให้ประเทศ สร้างชุมชนให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน

หมวด : ข่าวกิจกรรม

หน้าแรก » ข่าวกิจกรรม » สบช.ร่วมขบวนพาเหรดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี คร...พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" สบช.ร่วมขบวนพาเหรดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี คร... "
สบช.ร่วมขบวนพาเหรดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี คร...
     วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558  สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมขบวนพาเหรดในการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคีครั้งที่ 36 โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการแข่งขัน ณ บริเวณสนามฟุตบอล กระทรวงสาธารณสุข


     
 นายแพทย์สุเทพ วัชรปิยานันทน์ ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัยกีฬาสาธารณสุขครั้งที่ 36
กล่าวรายงานต่อศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามมัคคี ครั้งที่ 36


     
     ประธานจุดคบเพลิงมอบให้ นายแพทย์บุญชัย สมบูรณ์สุข(เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ) เพื่อนำคบเพลิงไปจุดที่กระถางคบเพลิง
จากนั้นนักกีฬาอาวุโส นายแพทย์คำรณ ไชยศิริ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวนำนักกีฬาสมัครเล่นปฏิญานตน
โดยมีผู้เชิญธงของทุกหน่วยงานยืนล้อมเป็นรูปครึ่งวงกลม ด้านหลังนักกีฬาอาวุโส

     
     
  
คณะกรรมการการจัดการแข่งขันและขบวนพาเหรดทุกหน่วยงานเดินผ่านหน้าปะรำพิธี ทำความเคารพท่านประธานในพิธี

โดย : เนตรวารี ยิ้มแย้ม 
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10:37:42 น.
อ่าน 2052 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
ข่าวล่าสุด
 สบช.จัดอบรมหลักสูตรพนักงาน...
16 ก.พ. 2558
 สบช.ร่วมขบวนพาเหรดในพิธีเป...
13 ก.พ. 2558
 สบช.จัดเต้นบาสโลบในวัน
15 ม.ค. 2558
 กิจกรรมเต้นบาสโลบเพื่อสุขภ...
08 ม.ค. 2558
 ครบรอบ ๒๑ ปี สถาบันพระบรม...
24 ธ.ค. 2557
ทั้งหมด
ข่าวยอดนิยม
 มุทิตาคารวะผู้เกษียณอายุรา...
22 ส.ค. 2557
 สบช.ร่วมขบวนพาเหรดในพิธีเป...
01 ส.ค. 2557
 การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสั...
26 ก.ย. 2557
 โครงการพัฒนาสมรรถนะสายสนับ...
02 พ.ค. 2557
 กิจกรรมเต้นบาสโลบเพื่อสุขภ...
08 ม.ค. 2558
ทั้งหมดขอบคุณสำหรับเครดิตเว็บสุรินทร์