Menu
  ผังองค์กร
     แผนภูมิองค์กร 
  OG สบช.
  การควบคุมภายใน
  R2R
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  
  รอบรั้ว สบช.
  ทำเนียบนักประชาสัมพันธ์
  สถานีสุขภาพ 
  รายชื่อผู้อำนวยการวิทยาลัย
  ถาม-ตอบ งานสารบรรณ 
  นักประชาสัมพันธ์
  แบบฟอร์มต่างๆ
  การทำประชาพิจารณ์ พ.ร.บ. สบช.และแบบสอบถาม
  หลักการพิมพ์หนังสือราชการไทย 
  Template หนังสือราชการไทย  
  การใช้งานระบบสารบรรณ
  รูปแบบนามบัตร
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM

สารสัมพันธ์
  สารสัมพันธ์ ปี 58
วิสัยทัศน์ : พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพด้านสุขภาพให้ประเทศ สร้างชุมชนให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน

หมวด : ข่าวกิจกรรม

หน้าแรก » ข่าวกิจกรรม » สบช.จัดอบรมหลักสูตรพนักงานขับรถยนต์มืออาชีพ รุ่นที่ 1พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" สบช.จัดอบรมหลักสูตรพนักงานขับรถยนต์มืออาชีพ รุ่นที่ 1 "
สบช.จัดอบรมหลักสูตรพนักงานขับรถยนต์มืออาชีพ รุ่นที่ 1
         นายแพทย์อภิชาติ รอดสม ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก เปิดการอบรมหลักสูตรพนักงานขับรถยนต์มืออาชีพ จากสถาบันพระบรมราชชนกส่วนกลางและวิทยาลัยในสังกัด รุ่นแรก จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2558 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี วิทยาเขตศรีธัญญา เพื่อยกระดับมาตรฐานของพนักงานขับรถยนต์ของสถาบันพระบรมราชชนกให้สามารถขับรถยนต์อย่างปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ให้บริการที่ดีด้วยหัวใจ (Service Mind) และสร้างความปลอดภัยให้กับผู้รับบริการทั้งภายในองค์กรและบุคลากรภายนอก     
     
     

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ผู้เข้ารับการอบรมจากสถาบันพระบรมราชชนกส่วนกลาง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข
กาญจนภิเษก และวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข ทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์โดยทีมวิททยากร ดร.ผกาวรรณ จันทร์เพิ่ม หัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารทั่วไปและประชาสัมพันธ์นายสมพร พานพิกุล วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข และนายลือธวุฒิ บานเย็น พร้อมการให้รู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเทคนิคการขับรถยนต์อย่างปลอดภัยการเป็นพนักงานขับรถยนต์มืออาชีพ แก้ไก้ไขปัญหาในสถานการณ์ฉุกเฉิน
โดยนายอภิรัติ คำสายพรม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร พร้อมซักถามปัญหาด้วยความสนใจ

   
เสริมความรู้ด้วยการฝึกอบรมวิธีการใช้งานอุปกรณ์นำทางรถยนต์จีพีเอสแก่ผู้เข้าอบรม

     
     

     
     
  
  
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ผู้เข้าอบรมออกกำลังกายเพื่อบริหารกายและจิตในตอนเช้า
จากนั้นเป็นการให้สาระความรู้เรื่องการขับรถอย่างปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
จาก ด.ต.ชยุต พรมโนพาศ สถานีตำรวจภูธร อ.เมืองนนทบุรี
ซึ่งนอกจากจะได้เรียนรู้เรื่องการ
ตรวจสอบเตรียมความพร้อมยานพาหนะแล้ว ยังได้ฝึกปฏิบัติและทดสอบตรวจสอบและเตรียมความพร้อม
อุปกรณ์ประจำรถ รวมถึงฝึกทักษะการขับรถเชิงสถานการณ์อย่างปลอดภัย
ในการจอดรถ การกะระยะทาง การนำรถเข้าจอด
และการกลับรถในทางแคบ โดยคณะผู้ฝึกอบรมสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร


โดย : เนตรวารี ยิ้มแย้ม 
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13:07:01 น.
อ่าน 2009 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
ข่าวล่าสุด
 สบช.จัดอบรมหลักสูตรพนักงาน...
16 ก.พ. 2558
 สบช.ร่วมขบวนพาเหรดในพิธีเป...
13 ก.พ. 2558
 สบช.จัดเต้นบาสโลบในวัน
15 ม.ค. 2558
 กิจกรรมเต้นบาสโลบเพื่อสุขภ...
08 ม.ค. 2558
 ครบรอบ ๒๑ ปี สถาบันพระบรม...
24 ธ.ค. 2557
ทั้งหมด
ข่าวยอดนิยม
 มุทิตาคารวะผู้เกษียณอายุรา...
22 ส.ค. 2557
 สบช.ร่วมขบวนพาเหรดในพิธีเป...
01 ส.ค. 2557
 การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสั...
26 ก.ย. 2557
 กิจกรรมเต้นบาสโลบเพื่อสุขภ...
08 ม.ค. 2558
 โครงการพัฒนาสมรรถนะสายสนับ...
02 พ.ค. 2557
ทั้งหมดขอบคุณสำหรับเครดิตเว็บสุรินทร์