Menu
  ผังองค์กร
     แผนภูมิองค์กร 
  OG สบช.
  การควบคุมภายใน
  R2R
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  
  รอบรั้ว สบช.
  ทำเนียบนักประชาสัมพันธ์
  สถานีสุขภาพ 
  รายชื่อผู้อำนวยการวิทยาลัย
  ถาม-ตอบ งานสารบรรณ 
  นักประชาสัมพันธ์
  แบบฟอร์มต่างๆ
  การทำประชาพิจารณ์ พ.ร.บ. สบช.และแบบสอบถาม
  หลักการพิมพ์หนังสือราชการไทย 
  Template หนังสือราชการไทย  
  การใช้งานระบบสารบรรณ
  รูปแบบนามบัตร
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM

สารสัมพันธ์
  สารสัมพันธ์ ปี 58
วิสัยทัศน์ : พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพด้านสุขภาพให้ประเทศ สร้างชุมชนให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน

หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » บุคลากร สบช.คว้ารางวัลครุฑทองคำ ข้าราชการพลเรือนดีเด่นปี 255...พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" บุคลากร สบช.คว้ารางวัลครุฑทองคำ ข้าราชการพลเรือนดีเด่นปี 255... "
บุคลากร สบช.คว้ารางวัลครุฑทองคำ ข้าราชการพลเรือนดีเด่นปี 255...
            คณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน 624 ราย เป็นที่น่ายินดีว่า นางสาวเยาวลักษณ์ มหาสิทธิวัฒน์ ผู้อำนวยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี สระบุรี สถาบันพระบรมราชชนนก เป็นหนึ่งในข้าราชการพลเรือนดีเด่นของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับรางวัลครุฑทองคำอันทรงเกียรติ โดยจะได้เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติจากนายกรัฐมนตรีในงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ นี้ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ทั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีให้ข้าราชการได้ตระหนักถึงเกียรติ ศักดิ์ศรี และหน้าที่ของข้าราชการให้ปรากฏโดย : เนตรวารี ยิ้มแย้ม 
วันที่ 23 มีนาคม 2558 เวลา 10:30:50 น.
อ่าน 2423 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
ข่าวล่าสุด
 บุคลากร สบช.คว้ารางวัลครุฑ...
23 มี.ค. 2558
 สบช.เดินหน้าจัดทำกลยุทธ์อง...
19 มี.ค. 2558
 ผอ.สบช. พบปะลูกจ้างบรรจุให...
17 มี.ค. 2558
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบั...
12 ก.พ. 2558
 สรุปข้อมูลผลงานนำเสนอ รมว....
05 ก.พ. 2558
ทั้งหมด
ข่าวยอดนิยม
 แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพประจำ...
08 พ.ย. 2555
 การนำเสนอผลการดำเนินงานวิจ...
28 ส.ค. 2556
 นพ.อภิชาติ รอดสม ผอ.สบช. ...
02 ต.ค. 2556
 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี...
14 พ.ค. 2556
 งานสองทศวรรษสถาบันพระบรมรา...
27 ธ.ค. 2556
ทั้งหมดขอบคุณสำหรับเครดิตเว็บสุรินทร์