Menu
  ผังองค์กร
     แผนภูมิองค์กร 
  OG สบช.
  การควบคุมภายใน
  R2R
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  
  รอบรั้ว สบช.
  ทำเนียบนักประชาสัมพันธ์
  สถานีสุขภาพ 
  รายชื่อผู้อำนวยการวิทยาลัย
  ถาม-ตอบ งานสารบรรณ 
  นักประชาสัมพันธ์
  แบบฟอร์มต่างๆ
  การทำประชาพิจารณ์ พ.ร.บ. สบช.และแบบสอบถาม
  หลักการพิมพ์หนังสือราชการไทย 
  Template หนังสือราชการไทย  
  การใช้งานระบบสารบรรณ
  รูปแบบนามบัตร
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM

สารสัมพันธ์
  สารสัมพันธ์ ปี 58
วิสัยทัศน์ : พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพด้านสุขภาพให้ประเทศ สร้างชุมชนให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน

หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » สบช. จัดประชุมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน ด้านบริหารจัดการ...พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" สบช. จัดประชุมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน ด้านบริหารจัดการ... "
สบช. จัดประชุมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน ด้านบริหารจัดการ...
สบช. จัดประชุมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน ด้านบริหารจัดการงานการเงิน บัญชี พัสดุ และงานบุคคล

                                                     

      วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ทพ.ญ.ทิพาพร สุโฆสิต รองผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาวิธีปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการ การเงิน บัญชี พัสดุ และการบริหารงานบุคคล ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี พร้อมให้นโยบายการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนด้านการบริหารจัดการของวิทยาลัยในสังกัด โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน การมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของวิทยาลัยในสังกัด และแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาและการจ่ายค่าตอบแทนการสอนพิเศษและการสอนเกินภาระงาน ได้รับความสนใจจากบุคลากรสายสนับสนุนทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม จำนวน ๒๕๐ คน
          
             สถาบันพระบรมราชชนก ได้จัดการประชุมดังกล่าวขึ้นเพื่อต้องการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนด้านการบริหารจัดการของสถาบันส่วนกลางและวิทยาลัยในสังกัด ให้มีความรู้ ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และการบริหารงานบุคคล หวังเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงานและส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี


  ดูรูปทั้งหมด

      http://www.mylivegallery.com/40397-1234204073-31.html   
โดย : น.ส.กนกธร ดำรงวัฒน 
วันที่ 22 มิถุนายน 2555 เวลา 13:19:44 น.
อ่าน 1035 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
ข่าวล่าสุด
 บุคลากร สบช.คว้ารางวัลครุฑ...
23 มี.ค. 2558
 สบช.เดินหน้าจัดทำกลยุทธ์อง...
19 มี.ค. 2558
 ผอ.สบช. พบปะลูกจ้างบรรจุให...
17 มี.ค. 2558
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบั...
12 ก.พ. 2558
 สรุปข้อมูลผลงานนำเสนอ รมว....
05 ก.พ. 2558
ทั้งหมด
ข่าวยอดนิยม
 การนำเสนอผลการดำเนินงานวิจ...
28 ส.ค. 2556
 แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพประจำ...
08 พ.ย. 2555
 นพ.อภิชาติ รอดสม ผอ.สบช. ...
02 ต.ค. 2556
 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี...
14 พ.ค. 2556
 งานสองทศวรรษสถาบันพระบรมรา...
27 ธ.ค. 2556
ทั้งหมดขอบคุณสำหรับเครดิตเว็บสุรินทร์