Menu
  ผังองค์กร
     แผนภูมิองค์กร 
  OG สบช.
  การควบคุมภายใน
  R2R
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  
  รอบรั้ว สบช.
  ทำเนียบนักประชาสัมพันธ์
  สถานีสุขภาพ 
  รายชื่อผู้อำนวยการวิทยาลัย
  ถาม-ตอบ งานสารบรรณ 
  นักประชาสัมพันธ์
  แบบฟอร์มต่างๆ
  การทำประชาพิจารณ์ พ.ร.บ. สบช.และแบบสอบถาม
  หลักการพิมพ์หนังสือราชการไทย 
  Template หนังสือราชการไทย  
  การใช้งานระบบสารบรรณ
  รูปแบบนามบัตร
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM

สารสัมพันธ์
  สารสัมพันธ์ ปี 58
วิสัยทัศน์ : พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพด้านสุขภาพให้ประเทศ สร้างชุมชนให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน

หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเดินทางเข้าร่วมงานซ้อมรับพิธีพระราชทาน...พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเดินทางเข้าร่วมงานซ้อมรับพิธีพระราชทาน... "
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเดินทางเข้าร่วมงานซ้อมรับพิธีพระราชทาน...
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเดินทางเข้าร่วมงานซ้อมรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและ

เนื่องจากในวันที่ 26 มิถุนายน ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นวันซ้อมรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรของสถาบันพระบรมราชชนก นั้น  ในบริเวณใกล้เคียงจะมีการรวมพลต่อต้านยาเสพติด ตั้งแต่เวลา 05.00 – 10.00 น.  จึงขอให้หน่วยงานท่านประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาและ  ผู้ที่จะมาร่วมงานซ้อมรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร ใช้ประตูทางเข้าด้านถนนศรีอยุธยา ในวัน เวลา ดังกล่าว

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

 

                                                กลุ่มงานบริหารทั่วไปและประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ


                                                            

โดย : เมธี ศิริโพธิ์ 
วันที่ 22 มิถุนายน 2555 เวลา 14:30:19 น.
อ่าน 706 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
ข่าวล่าสุด
 บุคลากร สบช.คว้ารางวัลครุฑ...
23 มี.ค. 2558
 สบช.เดินหน้าจัดทำกลยุทธ์อง...
19 มี.ค. 2558
 ผอ.สบช. พบปะลูกจ้างบรรจุให...
17 มี.ค. 2558
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบั...
12 ก.พ. 2558
 สรุปข้อมูลผลงานนำเสนอ รมว....
05 ก.พ. 2558
ทั้งหมด
ข่าวยอดนิยม
 การนำเสนอผลการดำเนินงานวิจ...
28 ส.ค. 2556
 แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพประจำ...
08 พ.ย. 2555
 นพ.อภิชาติ รอดสม ผอ.สบช. ...
02 ต.ค. 2556
 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี...
14 พ.ค. 2556
 งานสองทศวรรษสถาบันพระบรมรา...
27 ธ.ค. 2556
ทั้งหมดขอบคุณสำหรับเครดิตเว็บสุรินทร์