_PRINT 


ข่าว : สบช.จัดงานแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เกมส์ ครั้งที่ 1
สบช.จัดงานแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เกมส์
            เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 สถาบันพระบรมราชชนก จัดงานแข่งขันกีฬา "สานสัมพันธ์เกมส์" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557  โดยมีนายแพทย์อภิชาติ รอดสม ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธานเปิดการแข่งขัน   ณ สนามกีฬากระทรวงสาธารณสุข จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสุขภาพพลานามัยของบุคลากรที่ปฎิบัติงานในสถาบันพระบรมราชชนกส่วนกลาง ให้มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ ตลอดจนมีสมรรถนะที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
            นายแพทย์อภิชาติ รอดสม ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก เปิดเผยว่า สถาบันพระบรมราชชนกมีนโยบายในการเสริมสร้างให้บุคลากรขององค์กรทุกระดับมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง อันจะส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น  จึงจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ขึ้น ซึ่งถือเป็นปีแรก ทั้งนี้เพื่อให้บุคากรมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ และรู้จักการให้อภัย ปลูกฝังความมีระเบียบวินับ มีความรับผิดชอบ และเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ โดยการจัดการแข่งขึ้น ประกอบด้วย คณะสี 2 สี ได้แก่ สีฟ้าและสีชมพู แบ่งการแข่งขันเป็น 8 ชนิดกีฬา ได้แก่ วิ่งผลัด 8x50 เมตร  วิ่งมาราธอน 800 เมตร ฟุตซอล เปตอง ชักเย่อ ปิงปอง เก้าอี้ดนตรี และแชร์บอล รวมทั้งการประกวดกองเชียร์  มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานทั้งระดับบริหาร และระดับปฏฺบัติการจากกลุ่มอำนวยการ กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ กลุ่มพัฒนาบุคลากร กลุ่มพัฒนาการศึกษา กลุ่มวิจัย กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ แก้วกัลยาสิกขาลัย และวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 200 คน


    

    

    
ขบวนพาเหรดและนักกีฬาทีมสีชมพูและสีฟ้า เดินเข้าสู่สนามในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา สบช.สานสัมพันธ์เกมส์ ครั้งที่ 1 ณ สนามกีฬากระทรวงสาธารณสุดร.ลิลลี่ ศิริพร รองผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก กล่าวรายงานต่อประธานนในพิธีเปิด (นายแพทย์อภิชาติ รอดสม ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก)
โดยประธานได้ยิงลูกฟุตบอลเข้าประตูเพื่อเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ    

      

   
ดร.กฤษดา แสวงดี รองผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก นำนักกีฬากล่าวคำปฏิญาณตน และนายเศวต เซี่ยงลี่ ผู้แทนผู้ตัดสินจากกรมอนามัย กล่าวคำปฏิญาณตน
จากนั้นได้ร่วมกันร้องเพลงมาร์ชสถาบันพระบรมราชชนก

    
การแข่งขันวิ่งผลัด 8x50 เมตรการแข่งขันวิ่งมาราธอน 800 เมตร
       


 


กองเชียร์สีชมพูและสีฟ้า ส่งเสียงเชียร์เพื่อให้กำลังใจให้นักกีฬาขณะทำการแข่งขันกีฬาในภาคเช้า


การแข่งขันฟุตชอลชาย 

      
การแข่งขันเปตอง

  
      
      
บรรยาการการประกวดกองเชียร์ระหว่างทีมสีชมพูและสีฟ้า โดยมี นายแพทย์อภิชาติ รอดสม ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก
และนางสุพรรณ กาญจนเจตนี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เจ้าภาพจัดการแข่งขัน ให้เกียรติเป็นประธานการแข่งขันกีฬาภาคบ่าย

  
การแข่งขันชักเย่อ

  
การแข่งขันปิงปอง

  
  

การแข่งขันเก้าอี้ดนตรีทีมชายและทีมหญิง

    
 การแข่งขันแชร์บอลหญิง

    
     
     
      
     
นายแพทย์อภิชาติ รอดสม กล่าวปิดการแข่งขันและมอบรางวัลแก่ทีมชนเลิศและรองชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาทั้ง 8 ประเภท
รวมทั้งทีมเชียร์ประเภทสวยงาม พร้อมเพรียง และความคิดสร้างสรรค์ โดยมีการแลกหมวกซึ่งกันและกันเพื่อแสดงถึงความสมานสามัคคีที่มีต่อกัน
ข่าวโดย : กนกธร ดำรงวัฒน
อ่าน 2644 ครั้ง
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 23:49:52:PM