_PRINT 


ข่าว : สบช.ร่วมขบวนพาเหรดในพิธีเปิดกีฬาสาธารณสุขสามัคคี ครั้งที่ 35
สบช.ร่วมขบวนพาเหรดในพิธีเปิดกีฬาสาธารณสุขสามัคคี
         วันที่ 1 สิงหาคม 2557 สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมขบวนพาเหรดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี ครั้งที่ 35 ประจำปี 2557 โดยมีนายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการแข่งขัน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในปีนี้มีการแข่งขันกีฬารวม 13 ชนิดกีฬา แบ่งเป็นกีฬาประเภททีม ได้แก่ ตะกร้อ บาสเกตบอล ฟุตซอล ฟุตบอล วอลเลย์บอล และกีฬาประเภทบุคคล ได้แก่ กรีฑา เทนนิส เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน ปาเป้า เปตอง ว่ายน้ำ และหมากกระดาน เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานในสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความรัก ความสามัคคีซึ่งกันและกัน ณ สนามกีฬากระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

      

     

     

      

        
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง และเขตบริการสุขภาพทั้ง 12 เขต
ตั้งแถวขบวนพาเหรดพร้อมเพรียงกันเพื่อเดินพาเหรดเข้าสู่สนามกีฬา กระทรวงสาธารณสุข 

      
นายแพทย์สุเทพ วัชรปิยานันทน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวรายงานต่อนายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี ครั้งที่ 35 ประจำปี 2557
 
      
ประธานจุดคบเพลิงมอบให้ นายแพทย์จักรกฤษณ์ ภูมิสวัสดิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อนำคบเพลิงไปจุดที่กระถางคบเพลิง
จากนั้นนักกีฬาอาวุโส (นายแพทย์บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา) กล่าวนำนักกีฬาสมัครเล่นปฏิญาณตน
โดยมีผู้เชิญธงของทุกหน่วยงานยืนล้อมรอบเป็นรูปครึ่งวงกลม ด้านหลังนักกีฬาอาวุโส

     

    

     

     

     

     

      

      
 
       

    

     

    

     

    

    
คณะกรรมการจัดการแข่งขันและขบวนพาเหรดทุกหน่วยงานเดินผ่านหน้าปะรำพิธี ทำความเคารพประธานในพิธี
 ข่าวโดย : กนกธร ดำรงวัฒน
อ่าน 3085 ครั้ง
วันที่ 01 สิงหาคม 2557
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 11:53:20:AM