_PRINT 


ข่าว : สบช.คว้ารางวัล Platinum Award ปี 2557 จากผลงานวิจัยส้มมือแก้ง่วง
สบช.คว้ารางวัล

        สถาบันพระบรมราชชนก โดยกลุ่มวิจัยร่วมจัดงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2557" (Thailand Research Expo 2014) ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร สามารถคว้าถ้วยรางวัลพระราชทาน Platinum Award จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จากผลงานวิจัย "ส้มมือแก้ง่วง" พร้อมเงินรางวัล 70,000 บาทและเกียรติบัตร

          กลุ่มวิจัยได้คัดเลือกผลงานวิจัยของวิทยาลัยที่สอดคล้องกับ theme ของการจัดงาน คืองานวิจัยเรื่อง"การศึกษาผลของกลิ่นส้มมือที่ให้ด้วยการสูดดมต่อระบบประสาทอัตโนมัติ" โดย ดร.วินัย สยอวรรณ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ซึ่งได้ทุนจากกลุ่มวิจัย สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ.2555 พร้อมกับประชุมวางแผนกับนักวิจัยเพื่อกำหนดแนวทางในการจัดนิทรรศการ หารูปแบบการนำเสนอ การจัดบอร์ดนิทรรศการ การแสดงต้นส้มมือของจริง การนำเสนอด้วยวีดิโอ การแจกผลิตภัณฑ์น้ำมันส้มมือ และการจำลองการทดลอง เป็นต้น กลุ่มวิจัยได้เพิ่มข้อเสนอแนะในการนำไปใช้ให้กับงานวิจัยชิ้นนี้ ได้แก่ นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อยอดทางตลาด ทางธุรกิจสร้างรายได้ โดยทำเป็นสเปรย์นำ้หอมปรับอากาศในรถ เพราะผลการวิจัยพบว่ากลิ่นน้ำมันสกัดจากส้มมือมีผลต่อระบบประสาทอัติโนมัติทำให้ตื่น ดังนั้นน่าจะมีประโยชน์ต่อคนขับรถสิบล้อ คนขับรถทัวร์ตอนกลางคืน คนขับรถในระยะทางไกล ๆ และใช้ผสมกับสบู่ สปา ทำให้สดชื่นในตอนเช้า เป็นต้น ตลอดจนผลการวิจัยทำให้ชุมชน ครอบครัวสามารถนำไปสร้างรายได้ต่อไป เช่น ส่งเสริมการปลูกส้มมือ หรือการนำน้ำมันส้มมือไปผสมกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพื่อสร้างรายได้

        การจัดงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติประจำปีนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและแสดงศักยภาพของงานวิจัย สร้างแรงกระตุ้นให้แก่นักวิจัยในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง เพื่อนำสู่การยอมรับในระดับสากล ซึ่งสถาบันพระบรมราชชนกส่งผลงานวิจัยเข้าประกวด 1 เรื่อง และสามารถคว้ารางวัลสูงสุดของมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 ดังกล่าวได้ สำหรับการประกาศผลรางวัลแบ่งเป็น รางวัล Platinum Award จำนวน 2 รางวัล ซึ่งเป็นถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 70,000 บาทแเละเกียรติบัตร ลำดับที่ 2 Gold Award จำนวน 6 รางวัล ลำดับที่ 3 Silver Award จำนวน 6 รางวัล ลำดับที่ 4 Bronze Award จำนวน 6 รางวัล

 

       

       

 

    

 

  

 


ข่าวโดย : กนกธร ดำรงวัฒน
อ่าน 2413 ครั้ง
วันที่ 19 สิงหาคม 2557
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 11:52:00:AM