_PRINT 


ข่าว : มุทิตาคารวะผู้เกษียณอายุราชการส่วนกลาง ปี 2557
มุทิตาคารวะผู้เกษียณอายุราชการส่วนกลาง
        สถาบันพระบรมราชชนก จัดงาน"ความสุข ความทรงจำ ไม่มีที่สิ้นสุด"เเพื่อแสดงความรำลึกในคุณความดีของผู้ทำคุณประโยชน์แก่สถาบันพระบรมราชชนก(ส่วนกลาง)ที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2557 จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ ดร.ลิลลี่ ศิริพร รองผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก นางขวัญตา เพ่งวาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข  นางสุมิตตรา พฤกษ์ไพโรจน์กุล ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ นางเชาวรรณี เฉลิมแสน กลุ่มพัฒนาการศึกษา และนายลือธวุฒิ บานเย็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนกด้านการประชาสัมพันธ์ ภายในงานมีการจัดกิจกรรมชุดพิเศษมากมาย โดยบุคลากรมาร่วมงานแต่งกายด้วยสีส้นสดใสแบบ Colorful Party เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมโนโวเทล ระยอง ริมแพ รีสอร์ท จังหวัดระยอง

      
 
          

        
นายแพทย์อภิชาติ รอดสม ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก เปิดงานคำคืนแห่ง"ความสุข ความทรงจำ ไม่มีที่สิ้นสุด"
มีนายสมพร พานพิกุล วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข และนางสาวชลดา วรรณรี กลุ่มอำนวยการ เป็นพิธีกรสร้างความสุขและสีสันในงาน


      
ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนกมอบรางวัล"ข้าราชการดีเด่นและลูกจ้างดีเด่นของสถาบันพระบรมราชชนกส่วนกลาง"
 
      
วีดิทัศน์มอบแด่เพชรทั้งห้าผู้ทรงคุณค่าของสถาบันพระบรมราชชนก

     

      
วามในใจของผู้ทรงคุณค่าที่มีต่อสถาบันพระบรมราชชนกและบุคลากรผู้ร่วมงานตลอดเส้นทางชีวิตการทำงาน
 
     
 
   
นายแพทย์อภิชาติ รอดสม มอบของที่ระลึก

   
  
  
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี นำการแสดงชุด"รำบุษบาเสี่ยงเทียน และเพลงฉ่อย"มาสร้างความสนุนและความประทับใจแก่ผู้ชม

   
กลุ่มพัฒนาบุคลากรเปิดตัวด้วยการแสดง "The show must go on"อันเร้าใจ

            
การแสดงที่เข้มแข็งของ"นักรบหน้าหวาน" จากกลุ่มอำนวยการ

  
วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุขกับการแสดงแนวใหม่ชุด"จินตลีลาพาเพลิน"

    

      
กลุ่มพัฒนาการศึกษารวมพลังนักแสดงมาในชุด"ฮากริบ"

   
"Research Girls Dance" ที่พร้อมเพรียงของบุคลากรกลุ่มวิจัย

   
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศมาในชุด"ร้องเพลงประกอบดนตรี"
    
      
ผู้อำนวยการกลุ่มและผู้แทนมอบของที่ระลึกแทนความระลึกถึง

    
    
    
    
    
ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมมอบดอกไม้แสดงมุทิตาคารวะในโอกาสนี้  

ข่าวโดย : กนกธร ดำรงวัฒน
อ่าน 3485 ครั้ง
วันที่ 22 สิงหาคม 2557
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 11:53:21:AM