_PRINT 


ข่าว : สบช.เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสามัคคี จ.สุรินทร์
สบช.เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

           สถาบันพระบรมราชชนก ร่วมกับวิทยาลัยในสังกัด เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2557 ณ วัดสามัคคี ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 25 - 26 ตุลาคม 2557 ได้รับเกียรติจากนายแพทย์อภิชาติ รอดสม เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัด บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของสถาบันพระบรมราชชนก ทั้งนี้เพื่อนำเงินทำบุญไปถวายสมทบทุนซ่อมแซมศาลาการเปรียญวัดสามัคคี โดยมีช่าวบ้านจากชุุมชนท่าสว่างร่วมขบวนแห่กฐินอย่างยิ่งใหญ่

วันที่ 25 ตุลาคม 2557

  

     
นายแพทย์อภิชาติ รอดสม จุดธูปเทียนในพิธีฉลององค์กฐินสามัคคี และถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์
มีแขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยในสังกัด รวมทั้งชาวชุมชนท่าสว่างเข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก

     

     
ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก กล่าวขอบคุณผู้มาร่วมงานและรับชมการแสดงฉลององค์กฐินอันงดงามจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

วันที่ 26 ตุลาคม 2557

     
     
ประธานนำขบวนแห่กฐินสามัคคีไปยังวัดสามัคคี พระสงฆ์ทำพิธีสวดทอดผ้ากฐิน จากนั้นประธานกล่าวคำถวายผ้ากฐิน
และถวายเงินทำบุญจำนวน 675,624 บาท เพื่อสมทบทุนซ่อมแซมศาลาการเปรียญ
ข่าวโดย : เนตรวารี ยิ้มแย้ม
อ่าน 2064 ครั้ง
วันที่ 05 พฤศจิกายน 2557
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 02:30:30:AM