_PRINT 


ข่าว : การแข่งฟุตซอลเชื่อมความสามัคคีผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1 (2557)
การแข่งฟุตซอลเชื่อมความสามัคคีผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข
               วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 กระทรวงสาธารณสุขจัดการแข่งขันฟุตซอล"เชื่อมความสามัคคีผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557" ณ สนามฟุตบอลสวัสดิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 4 ทีมได้แก่ ทีมเสือ ทีมสิงห์ ทีมกระทิง และทีมแรด โดยมีผู้บริหารจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์ กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาสาธารณสุข และกลุ่มภารกิจด้านสนันสนุนงานบริการสาธารณสุขเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งนายแพทย์อภิชาติ รอดสม ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนกลงแข่งขันในทีมเสือพบกับทีมกระทิง ผลการแข่งขันปรากฎว่าผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนกสามารถทำประตูให้กับทีมเสือชนะทีมกระทิงไปได้ด้วยคะแนน 4 ประตู ต่อ 1
 


     
  
  
ทีมกองเชียร์จากสถาบันพระบรมราชชนก 

ข่าวโดย : เนตรวารี ยิ้มแย้ม
อ่าน 1231 ครั้ง
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 23:49:41:PM