_PRINT 


ข่าว : การแข่งขันฟุตซอลเชื่อมความสามัคคีผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2557
การแข่งขันฟุตซอลเชื่อมความสามัคคีผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข
       วันที่ 15 ธันวาคม 2557 กระทรวงสาธารสุขจัดการแข่งขันฟุตซอล"เชื่อมความสามัคคีผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2557" ณ สนามฟุตบอลสวัสดิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 4 ทีม ได้แก่ ทีมเสือ ทีมสิงห์ ทีมกระทิง และทีมแรด โดยมีผู้บริหารจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์ กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาสาธารณสุข และกลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสาธารณสุขเข้าร่วมแข่งขัน ซึ่งนายแพทย์อภิชาติ รอดสม สถาบันพระบรมราชชนกลงแข่งขันในทีมเสือพบกับทีมแรด ผลปรากฎว่าทีมเสือแพ้ทีมแรดไปด้วยคะแนน 3 ประตูต่อ 6

     
  


ข่าวโดย : เนตรวารี ยิ้มแย้ม
อ่าน 1107 ครั้ง
วันที่ 18 ธันวาคม 2557
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 02:30:40:AM