_PRINT 


ข่าว : การแข่งขันฟุตซอลเชื่อมความสามัคคีผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2558
การแข่งขันฟุตซอลเชื่อมความสามัคคีผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข
     วันที่ 19 มกราคม 2558 กระทรวงสาธารณสุขจัดแข่งขันฟุตซอล"เชื่อมความสามัคคีผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2558" ณ สนามฟุตบอลสวัสดิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีทีมแข่งขันทั้งหมด 4 ทีม ได้แก่ ทีมเสือ ทีมสิงห์ ทีมกระทิง และทีมแรด โดยมีผู้บริหารจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์ กลุ่มภารกิจด้านพัฒนากระทรวงสาธารณสุข และกลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนบริกาสาธารณสุขเข้าร่วมแข่งขัน โดยนายแพทย์อภิชาติ รอกสม ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก ลงแข่งขันในทีมเสือพบกับทีมสิงห์ ผลปรากฎว่าเสมอกันไป 4 ประตูต่อ 4
    
     

ข่าวโดย : เนตรวารี ยิ้มแย้ม
อ่าน 2415 ครั้ง
วันที่ 20 มกราคม 2558
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 23:50:24:PM