_PRINT 


ข่าว : พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

สถาบันพระบรมราชชนกจัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ระหว่าง นายแพทย์สมควร หาญพัฒนชัยกูร  ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก กับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัด ๓๘ แห่ง และ ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก กับ ผู้อำนวยการหน่วยงานในส่วนกลาง วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ข่าวโดย : เมธี ศิริโพธิ์
อ่าน 2605 ครั้ง
วันที่ 25 มกราคม 2556
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 11:53:31:AM