Menu
  ผังองค์กร
     แผนภูมิองค์กร 
  OG สบช.
  การควบคุมภายใน
  R2R
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  
  รอบรั้ว สบช.
  ทำเนียบนักประชาสัมพันธ์
  สถานีสุขภาพ 
  รายชื่อผู้อำนวยการวิทยาลัย
  ถาม-ตอบ งานสารบรรณ 
  นักประชาสัมพันธ์
  แบบฟอร์มต่างๆ
  การทำประชาพิจารณ์ พ.ร.บ. สบช.และแบบสอบถาม
  หลักการพิมพ์หนังสือราชการไทย 
  Template หนังสือราชการไทย  
  การใช้งานระบบสารบรรณ
  รูปแบบนามบัตร
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM

สารสัมพันธ์
  สารสัมพันธ์ ปี 58
วิสัยทัศน์ : พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพด้านสุขภาพให้ประเทศ สร้างชุมชนให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน

หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์
กลุ่มข่าว :
ข่าวเด่น :  อัพเดทระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เวอร์ชั่น 9.1 (20 ก.ค.2557) ฮิต    
 บุคลากร สบช.คว้ารางวัลครุฑทองคำ ข้าราชการพลเรือนดี... (อ่าน 2341 ครั้ง) ฮิต
โดย : เนตรวารี ยิ้มแย้ม (23 มี.ค. 2558)            คณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชก...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สบช.เดินหน้าจัดทำกลยุทธ์องค์กรมุ่งสู่การบรรลุวิสัย... (อ่าน 2075 ครั้ง) ฮิต
โดย : กนกธร ดำรงวัฒน (19 มี.ค. 2558)

         สถาบันพระบรมราชชนก โดยกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดประชุมผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านแผนงานโครงการของ...

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผอ.สบช. พบปะลูกจ้างบรรจุใหม่ให้โอวาทในการปฏิบัติงา... (อ่าน 1026 ครั้ง) ฮิต
โดย : เนตรวารี ยิ้มแย้ม (17 มี.ค. 2558)    วันที่ 17 มีนาคม 2558 นายแพทย์อภิชาติ รอดสม ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก พบลูกจ้างเหมาบริการที่เข้ามาทำงานใหม่ ณ ห้องรับรอง ชั้น 8 และให้แนวคิดในการทำงาน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันพระบรมราชชนก (อ่าน 1296 ครั้ง) ฮิต
โดย : เนตรวารี ยิ้มแย้ม (12 ก.พ. 2558)
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สรุปข้อมูลผลงานนำเสนอ รมว. ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยพยาบาล... (อ่าน 1568 ครั้ง) ฮิต
โดย : เนตรวารี ยิ้มแย้ม (05 ก.พ. 2558)
 
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สบช.หารือความร่วมมือด้านการทำวิจัยกับมหาวิทยาลัย M... (อ่าน 1224 ครั้ง) ฮิต
โดย : เนตรวารี ยิ้มแย้ม (28 ม.ค. 2558)       วันที่ 27 มกราคม 2558 Dr.Christine Gustafsson Director of Research, Senior Lecturer in school of Health, Care and Social Welfare...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การแข่งขันฟุตซอลเชื่อมความสามัคคีผู้บริหารกระทรวงส... (อ่าน 2369 ครั้ง) ฮิต
โดย : เนตรวารี ยิ้มแย้ม (20 ม.ค. 2558)     วันที่ 19 มกราคม 2558 กระทรวงสาธารณสุขจัดแข่งขันฟุตซอล"เชื่อมความสามัคคีผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2558" ณ สนามฟุ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การอบรมเชิงปฏิบัติการนำเข้าข้อมูลงบประมาณในระบบกำก... (อ่าน 842 ครั้ง) ฮิต
โดย : เนตรวารี ยิ้มแย้ม (12 ม.ค. 2558)      สถาบันพระบรมราชชนกโดยกลุ่มอำนวยการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการนำเข้าข้อมูลงบประมาณในระบบกำกับงบประมาณ ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2558 ณ ห้อง...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผอ.สบช.ประกาศวิสัยทัศน์เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ สร... (อ่าน 1555 ครั้ง) ฮิต
โดย : กนกธร ดำรงวัฒน (22 ธ.ค. 2557)สบช. ประกาศวิสัยทัศน์เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ สร้างกำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพระดับสากล สู่ชุมชนสุขภาวะที่ยั่งยืน ภา...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สมเด็จพระบรมโอรสธิราชฯ พระราชทานรางวัลนักการสาธารณส... (อ่าน 2193 ครั้ง) ฮิต
โดย : กนกธร ดำรงวัฒน (09 ธ.ค. 2557)           วันที่ 8 ธันวาคม 2557 เวลา...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สธ.ประกาศผลนักการสาธารณสุขดีเด่นรางวัล (อ่าน 1882 ครั้ง) ฮิต
โดย : น.ส.เนตรวารี ยิ้มแย้ม (27 พ.ย. 2557)
สธ.ประกาศผล 4 นักการสาธารณสุขดีเด่นรางวัล"ชัยนาทนเรนทร" ประจำปี 2557
...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีวางพานพุ่มสักการะกรมพระยาชัยนาทเรนทรวันครบรอบส... (อ่าน 1181 ครั้ง) ฮิต
โดย : เนตรวารี ยิ้มแย้ม (27 พ.ย. 2557)
       พิธีวางพานพุ่มสักการะกรมพระยาชัยนาทนเรนทรวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ครบ 96 ปี
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ขอเชิญรับชมการถวายอาศิรวาทของสบช.วันที่ 2 ธันวาคมน... (อ่าน 963 ครั้ง) ฮิต
โดย : เนตรวารี ยิ้มแย้ม (25 พ.ย. 2557)
    ขอเชิญรับชม
การถวายอาศิรวาทของสถาบันพระบรมราชชนก

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนกที่ได... (อ่าน 1130 ครั้ง) ฮิต
โดย : เนตรวารี ยิ้มแย้ม (21 พ.ย. 2557)     นายแพทย์อภิชาติ รอดสม ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนกและนางลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรีและป...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 คำสั่งสถาบันพระบรมราชนก เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้... (อ่าน 639 ครั้ง) ฮิต
โดย : เนตรวารี ยิ้มแย้ม (12 พ.ย. 2557)     คำสั่งสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มในสถาบันพระบรมราชชนก(ส่วนกลาง)

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 อัพเดตโปรแกรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิส์(เพื่อรองรับก... (อ่าน 407 ครั้ง) ฮิต
โดย : กลุ่มอำนวยการ (07 พ.ย. 2557)     
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา 5 ธันวาคม 2557 (อ่าน 1779 ครั้ง) ฮิต
โดย : นางสาวกนกธร ดำรงวัฒน (04 พ.ย. 2557)                         
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สถาบันพระบรมราชชนก วางพานพุ่มเนื่องในวันพยาบาลแห่งช... (อ่าน 1919 ครั้ง) ฮิต
โดย : เนตรวารี ยิ้มแย้ม (21 ต.ค. 2557)          ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สำนักงานปลัด กสธ. มีคำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารระดับสู... (อ่าน 1211 ครั้ง) ฮิต
โดย : เนตรวารี ยิ้มแย้ม (21 ต.ค. 2557)


     .

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ยินดีต้อนรับ ผอ.วสส จังหวัดชลบุรี และผอ.วพบ ชัยนาท... (อ่าน 1644 ครั้ง) ฮิต
โดย : เนตรวารี ยิ้มแย้ม (15 ต.ค. 2557)
         
        <...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 7
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๕๖
08 พ.ย. 2555
 การนำเสนอผลการดำเนินงานวิจัย R2R สายสนับสนุน
28 ส.ค. 2556
 นพ.อภิชาติ รอดสม ผอ.สบช. มอบนโยบาย
02 ต.ค. 2556
 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี พ.ศ. 2556 (แก้ไข)
14 พ.ค. 2556
 งานสองทศวรรษสถาบันพระบรมราชชนก
27 ธ.ค. 2556
ทั้งหมดขอบคุณสำหรับเครดิตเว็บสุรินทร์