Menu
  ผังองค์กร
     แผนภูมิองค์กร 
  OG สบช.
  การควบคุมภายใน
  R2R
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  
  รอบรั้ว สบช.
  ทำเนียบนักประชาสัมพันธ์
  สถานีสุขภาพ 
  รายชื่อผู้อำนวยการวิทยาลัย
  ถาม-ตอบ งานสารบรรณ 
  นักประชาสัมพันธ์
  แบบฟอร์มต่างๆ
  การทำประชาพิจารณ์ พ.ร.บ. สบช.และแบบสอบถาม
  หลักการพิมพ์หนังสือราชการไทย 
  Template หนังสือราชการไทย  
  การใช้งานระบบสารบรรณ
  รูปแบบนามบัตร
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM

สารสัมพันธ์
  สารสัมพันธ์ ปี 58
วิสัยทัศน์ : พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพด้านสุขภาพให้ประเทศ สร้างชุมชนให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน

หมวด : ข่าวกิจกรรม
กลุ่มข่าว :
ข่าวเด่น :  อัพเดทระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เวอร์ชั่น 9.1 (20 ก.ค.2557) ฮิต    
 สบช.จัดอบรมหลักสูตรพนักงานขับรถยนต์มืออาชีพ รุ่นที... (อ่าน 2087 ครั้ง) ฮิต
โดย : เนตรวารี ยิ้มแย้ม (16 ก.พ. 2558)
         นายแพทย์อภิชาติ รอดสม ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก เปิดการอบรม
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สบช.ร่วมขบวนพาเหรดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุ... (อ่าน 2006 ครั้ง) ฮิต
โดย : เนตรวารี ยิ้มแย้ม (13 ก.พ. 2558)     วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558  สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัด...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สบช.จัดเต้นบาสโลบในวัน  (อ่าน 1729 ครั้ง) ฮิต
โดย : กนกธร ดำรงวัฒน (15 ม.ค. 2558)             สถาบันพระบรมราชชนก โดยกลุ่มพัฒนาบุคลากร จัดกิจกรรมเต้นบาสโลบเนื่องในวัน Sport Day ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมเต้นบาสโลบเพื่อสุขภาพ  (อ่าน 2983 ครั้ง) ฮิต
โดย : เนตรวารี ยิ้มแย้ม (08 ม.ค. 2558)      วันที่ 8 มกราคม 2558 ชมรมลูกจ้างและพนักงานราชการสถาบันพระบรมราชชนก ได้จัด
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ครบรอบ ๒๑ ปี สถาบันพระบรมราชชนก  (อ่าน 1928 ครั้ง) ฮิต
โดย : เนตรวารี ยิ้มแย้ม (24 ธ.ค. 2557)     ครบรอบ ๒๑ ปี สถาบันพระบรมราชชนก
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การแข่งขันฟุตซอลเชื่อมความสามัคคีผู้บริหารกระทรวงส... (อ่าน 1089 ครั้ง) ฮิต
โดย : เนตรวารี ยิ้มแย้ม (18 ธ.ค. 2557)       วันที่ 15 ธันวาคม 2557 กระทรวงสาธารสุขจัดการแข่งขันฟุตซอล"เชื่อมความสามัคคีผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประจ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การแข่งฟุตซอลเชื่อมความสามัคคีผู้บริหารกระทรวงสาธา... (อ่าน 1231 ครั้ง) ฮิต
โดย : เนตรวารี ยิ้มแย้ม (18 พ.ย. 2557)               วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สบช.ร่วมถวายผ้ากฐินสามัคคีกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ... (อ่าน 1609 ครั้ง) ฮิต
โดย : เนตรวารี ยิ้มแย้ม (06 พ.ย. 2557)      ถวายผ้ากฐินสามัคคีกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2557
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สบช.เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสามัคคี จ.สุรินท... (อ่าน 2021 ครั้ง) ฮิต
โดย : เนตรวารี ยิ้มแย้ม (05 พ.ย. 2557)

           สถาบันพระบรมราชชนก ร่วมกับวิทยาลัยในสังกัด เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2557 ณ ...

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สบช.จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มประสิทธืภาพใ... (อ่าน 1940 ครั้ง) ฮิต
โดย : เนตรวารี ยิ้มแย้ม (05 พ.ย. 2557)           สถาบันพระบรมราชชนก โดยกลุ่มพัฒนาบุคลากร เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์สบช.ส่วนกลางและวิท... (อ่าน 3070 ครั้ง) ฮิต
โดย : เนตรวารี ยิ้มแย้ม (26 ก.ย. 2557)          สถาบันพระบรมราชชนก จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในส่วนกลางและวิทยาลัยเครือข่ายใน...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บริการวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่สร้างภูมิคุ้มกันโรคแก่บุ... (อ่าน 2557 ครั้ง) ฮิต
โดย : เนตรวารี ยิ้มแย้ม (25 ก.ย. 2557)          วันที่ 24 กันยายน 2557 สถาบันพระบรมราชชนก ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 มุทิตาคารวะผู้เกษียณอายุราชการส่วนกลาง ปี 2557 (อ่าน 3522 ครั้ง) ฮิต
โดย : กนกธร ดำรงวัฒน (22 ส.ค. 2557)        สถาบันพระบรมราชชนก จัดงาน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สบช.ร่วมขบวนพาเหรดในพิธีเปิดกีฬาสาธารณสุขสามัคคี คร... (อ่าน 3126 ครั้ง) ฮิต
โดย : กนกธร ดำรงวัฒน (01 ส.ค. 2557)         วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โครงการพัฒนาสมรรถนะสายสนับสนุน กลุ่มอำนวยการ จ.กระบ... (อ่าน 2995 ครั้ง) ฮิต
โดย : จิตรภณ อวยพร (02 พ.ค. 2557)
            สถาบันพระบรมราชชนก กลุ่มอำนวยการ จัดกิจกรรมโครงการอบรมการพัฒนาสมรรถนะสายสนับสนุน นำโดยนางสุพรรณ ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 รดน้ำขอพรผู้อำนวยการ สบช.เนื่องในวันสงกรานต์ (อ่าน 855 ครั้ง) ฮิต
โดย : จิตรภณ อวยพร (10 เม.ย. 2557)     คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสถาบันพระบรมราชชนกส่วนกลางและวิทยาลัยในสังกัด เข้ารดน้ำขอพร...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สร้างรัก สามัคคี เพื่อ Unity สบช.  (อ่าน 1528 ครั้ง) ฮิต
โดย : จิตรภณ อวยพร (11 มี.ค. 2557)
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สบช.จัดงานแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เกมส์ ครั้งที่ 1 (อ่าน 2644 ครั้ง) ฮิต
โดย : กนกธร ดำรงวัฒน (16 ก.พ. 2557)           
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สบช.ประกาศเป็นองค์กรรักสุขภาพ พร้อมเป็นผู้นำด้านสุ... (อ่าน 1026 ครั้ง) ฮิต
โดย : กนกธร ดำรงวัฒน (15 ก.พ. 2557)      วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประช...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สบช.เปิดศูนย์ออกกำลังกายกระตุ้นบุคลากรออกกำลังให้ร... (อ่าน 838 ครั้ง) ฮิต
โดย : กนกธร ดำรงวัฒน (21 ม.ค. 2557)          
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 2
1 | 2  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 มุทิตาคารวะผู้เกษียณอายุราชการส่วนกลาง ปี 2557
22 ส.ค. 2557
 สบช.ร่วมขบวนพาเหรดในพิธีเปิดกีฬาสาธารณสุขสามัคคี ครั้งที่ 35
01 ส.ค. 2557
 การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์สบช.ส่วนกลางและวิทยาลัยเครือข่าย
26 ก.ย. 2557
 โครงการพัฒนาสมรรถนะสายสนับสนุน กลุ่มอำนวยการ จ.กระบี่
02 พ.ค. 2557
 กิจกรรมเต้นบาสโลบเพื่อสุขภาพ
08 ม.ค. 2558
ทั้งหมดขอบคุณสำหรับเครดิตเว็บสุรินทร์