Menu
  ผังองค์กร
     แผนภูมิองค์กร 
  OG สบช.
  การควบคุมภายใน
  R2R
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  
  รอบรั้ว สบช.
  ทำเนียบนักประชาสัมพันธ์
  สถานีสุขภาพ 
  รายชื่อผู้อำนวยการวิทยาลัย
  ถาม-ตอบ งานสารบรรณ 
  นักประชาสัมพันธ์
  แบบฟอร์มต่างๆ
  การทำประชาพิจารณ์ พ.ร.บ. สบช.และแบบสอบถาม
  หลักการพิมพ์หนังสือราชการไทย 
  Template หนังสือราชการไทย  
  การใช้งานระบบสารบรรณ
  รูปแบบนามบัตร
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM

สารสัมพันธ์
  สารสัมพันธ์ ปี 58
วิสัยทัศน์ : พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพด้านสุขภาพให้ประเทศ สร้างชุมชนให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน

หมวด : ข่าวการศึกษา
กลุ่มข่าว :
ข่าวเด่น :  อัพเดทระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เวอร์ชั่น 9.1 (20 ก.ค.2557) ฮิต    
 มูลนิธิสมเด็จย่า 90 มอบทุนนักศึกษาพยาบาลเทิดพระเกี... (อ่าน 3898 ครั้ง) ฮิต
โดย : เนตรวารี ยิ้มแย้ม (22 ต.ค. 2557)        วันที่ 22 ตุลาคม 2557 นายฮาราลด์ ลิงค์ ประธานกรรมการมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นประธาน...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สบช.เปิดเวทีเสนอผลงานนวัตกรรมการจัดเรียนการสอนสู่อ... (อ่าน 2509 ครั้ง) ฮิต
โดย : กนกธร ดำรงวัฒน (24 ส.ค. 2557)     วันที่ 21 สิงหาคม 2557 นายแพทย์อภิชาติ รอดสม ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก เปิดงานประชุมวิชาการนวัตกรรมการเรียนรู้สู่อัตลักษณ์ ความ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สบช.คว้ารางวัล Platinum Award ปี 2557 จากผลงานวิจั... (อ่าน 2355 ครั้ง) ฮิต
โดย : กนกธร ดำรงวัฒน (19 ส.ค. 2557)

        สถาบันพระบรมราชชนก โดยกลุ่มวิจัยร่วมจัดงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2557" (Thailand...

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พระองค์เจ้าโสมสวลีฯพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ... (อ่าน 3872 ครั้ง) ฮิต
โดย : กนกธร ดำรงวัฒน (25 มิ.ย. 2557)         พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระราช...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 อาจารย์พยาบาล และพยาบาลดีเด่นของกระทรวงสาธารณสุข เข... (อ่าน 2476 ครั้ง) ฮิต
โดย : จิตรภณ อวยพร (09 มิ.ย. 2557)

อาจารย์พยาบาล และพยาบาลดีเด่นของกระทรวงสาธารณส...

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ข้าราชการและนักศึกษาพยาบาล เข้ารับประทานรางวัล ในวั... (อ่าน 2150 ครั้ง) ฮิต
โดย : จิตรภณ อวยพร (09 มิ.ย. 2557)

 

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สสวส (อ่าน 595 ครั้ง) ฮิต
โดย : ัี้้รพะถภไำพรี (09 มิ.ย. 2557)ืิืาร่นาระัำภถพดัดะเัีเิั้
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ปฐมนิเทศแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2557 (อ่าน 2561 ครั้ง) ฮิต
โดย : จิตรภณ อวยพร (08 เม.ย. 2557)
             วันที่ 1 เมษายน 2557 นายแพทย์ทรงยศ ชัยชนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การสัมมนาวิชาการ "QA to Quality of Life" (อ่าน 1347 ครั้ง) ฮิต
โดย : จิตรภณ อวยพร (21 มี.ค. 2557)   วันที่17 มีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 09.00น.  นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาวิชาการและนิทรรศการ " QA to Quality of Life " และมอบโล่ร...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ยินดีต้อนรับผู้แทนจากมหาวิทยาลัย Illinois  (อ่าน 1253 ครั้ง) ฮิต
โดย : ยศวดี (06 ก.พ. 2557)เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ นายแพทย์อภิชาติ รอดสม ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก และ ดร.ลิลลี่ ศิริพร รองผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก ให้การต้อนรับผู้แทนจากมหาวิทยาลัยอิลินอยด์ แห่งรัฐชิค...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศู... (อ่าน 997 ครั้ง) ฮิต
โดย : ยศวดี (21 ม.ค. 2557)เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศูนย์ศึกษาการแพทย์ฉุกเฉิน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูน...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สบช.เปิดรับตรงและรับกลาง ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 8637 ครั้ง) ฮิต
โดย : กนกธร ดำรงวัฒน (17 พ.ย. 2556)   นายแพทย์อภิชาติ รอดสม ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธานมอบนโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2557 ในการประชุมเตรียมความพร้อมการรับสม...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมคณะกรรมการโครงการประเมินขีดความสามารถด้านการ... (อ่าน 1762 ครั้ง) ฮิต
โดย : กนกธร ดำรงวัฒน (29 ต.ค. 2556)สบช.ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมคณะกรรมการโครงการประเมินขีดความสามารถด้านการผลิตและการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขของประเทศไทย พ.ศ.2556

&n...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีมอบทุนการศึกษาสมเด็จย่า 90 ประจำปี 2556 (อ่าน 1886 ครั้ง) ฮิต
โดย : กนกธร ดำรงวัฒน (25 ต.ค. 2556)พิธีมอบทุนการศึกษาพระราชทาน "ทุนสมเด็จย่า 90" ประจำปี พ.ศ.2556
      &...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สัมมนาวิชาการ QA & ASEAN Community (อ่าน 1419 ครั้ง) ฮิต
โดย : เมธี (27 ก.พ. 2556)สัมมนาวิชาการ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (อ่าน 2624 ครั้ง) ฮิต
โดย : เมธี ศิริโพธิ์ (25 ม.ค. 2556)พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผู้อำนวยการลงนามความร่วมมือ (อ่าน 804 ครั้ง) ฮิต
โดย : เมธี ศิริโพธิ์ (24 ม.ค. 2556)ผู้อำนวยการลงนามความร่วมมือ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารใ... (อ่าน 1062 ครั้ง) ฮิต
โดย : เมธี ศิริโพธิ์ (07 ม.ค. 2556)     
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สถาบันพระบรมราชชนกเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสู... (อ่าน 1055 ครั้ง) ฮิต
โดย : เมธี  ศิริโพธิ์ (14 พ.ย. 2555)สถาบันพระบรมราชชนกเปิดรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ปีการศึกษา 2556
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 1
1
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 สบช.เปิดรับตรงและรับกลาง ปีการศึกษา 2557
17 พ.ย. 2556
 มูลนิธิสมเด็จย่า 90 มอบทุนนักศึกษาพยาบาลเทิดพระเกียรติวันพระราชสมภพสมเด็จย่า
22 ต.ค. 2557
 พระองค์เจ้าโสมสวลีฯพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2556
25 มิ.ย. 2557
 พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
25 ม.ค. 2556
 ปฐมนิเทศแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2557
08 เม.ย. 2557
ทั้งหมดขอบคุณสำหรับเครดิตเว็บสุรินทร์